Ropa - nafta - gaz - tematyka dla kolekcjonerów

Poniżej prezentujemy artykuł autorstwa dr inż. Jerzego DUDY oraz inż. Henryka FILIPOWSKIEGO  pt. "Ropa - nafta - gaz - tematyka dla kolekcjonerów" zamieszczony w nr 1/2013 "Wieku Nafty".

    

 

Administrator

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego.

            Dla chrześcijan to początek najważniejszych świąt w roku. Miał przygotować wiernych do Wielkiego Piątku. Tego dnia milkły dzwony, a zamiast nich używano kołatek.

            Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

            W Wielki Czwartek chłopcy biegali z kołatkami po wsi robiąc hałas. W ten sposób, zgodnie z wierzeniami, wyganiano post i przepędzano diabła.

            Do dzisiaj w Wielki Czwartek zachował się zwyczaj ciemnej jutrzni, czyli uderzania mszałem o sufity lub o deski w kościele.

            Niegdyś był on praktykowany również przez osoby świeckie. Chłopi przynosili do kościoła leszczynowe kije, którymi uderzali w ławki robiąc hałas. Następnie tymi kijami okładano fasady domów, czasami wymierzając nimi również różne kuksańce przechodniom.

Zaczyna się Wielki Post

             Wielki Czwartek to również czas rytualnych ablucji. Powszechnie obmywano się w rzekach i strumieniach, co miało znaczenie magiczne. Zazwyczaj dokonywano ich w zbiornikach wodnych, najlepiej w rzece lub strumieniu. Wierzono, że tego dnia woda ma niezwykłe właściwości oczyszczające. Zwyczaj ten nadal jest praktykowany podczas misteriów Męki Pańskiej, które odbywają się w najważniejszych kalwariach.

            W Polsce najważniejszym centrum pątniczym jest Kalwaria Zebrzydowska w Małopolsce.

            Do dzisiaj zachował się także zwyczaj Cedronu. Nazwa ta pochodzi od strumienia przepływającego przez Ziemię Świętą. Taką symboliczną rzekę posiada niemal każda kalwaria. Niegdyś ludność wyciągała z niej małe kamyczki, które zabierano ze sobą do domu. Miały one chronić od różnych niebezpieczeństw i odganiały wszelakie zło.

            Rano w Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie odprawiona została uroczysta msza święta krzyżma, która jest początkiem katolickich obchodów świąt Wielkiej Nocy. Organizowana przez franciszkanów msza w Bazylice Bożego Grobu potrwa około czterech godzin. W jej trakcie kapłani poświęcą oleje krzyżma i obmyją nogi 12 starcom. To tradycyjne obrzędy liturgiczne związane z Wielkim Czwartkiem.

            Po południu kustosz Ziemi Świętej w uroczystej procesji przejdzie do pobliskiego Wieczernika. Wielki Czwartek to jeden z dwóch dni w roku, kiedy w Wieczerniku odprawia się nabożeństwa. - W sali na górze w czasie niedługiej liturgii ojciec Kustosz obmywa nogi 12 apostołom. Wieczorem wierni zbiorą się na czuwaniu w ogrodzie Getsemani.

Administrator

Poczty obce w Małopolsce

Rewolucja lutowa, która ogarnęła Rosję, dokonała się także na Ukrainie.

               W marcu 1917 roku utworzono Ukraińską Radę Centralną, w której stopniowo narastały tendencje autonomiczne. W listopadzie 1917 roku Rada proklamowała Ukraińska Republikę Ludową. W grudniu 1017 roku nastąpił rozłam i rewolucyjna część sformowała rząd Ukrainy Radzieckiej. Pod pozorem pomocy Ukraińskiej Radzie Centralnej wojska niemieckie i austro-węgierskie wkroczyły na Ukrainę tworząc nowy rząd. W listopadzie 1918 roku wybuchło na Ukrainie powstanie, a w Małopolsce Wschodniej utworzono nacjonalistyczną Zachodnioukraińską Republikę Ludowa. Wojska czechosłowackie zajęły Ukrainę Zakarpacką, a wojska rumuńskie – północną Bukowinę oraz przejściowo (24.06.-20.08.1919 r.) Pokucie.  W wyniku walk polsko-ukraińskich, wojsko polskie zajęło większość ziem Zachodniej Ukrainy.               

              1 września 1919 roku podpisano polsko-zachodnioukraińskie zawieszenie broni, linia demarkacyjna przebiegała wzdłuż rzeki Zbrucz.

            W końcu 1919 roku władze polskie uznały rząd Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i rozpoczęły przygotowania do ofensywy przeciwko oddziałom radzieckim. Ofensywa zaczęła się 25 marca 1920 roku. Dowództwo radzieckie nie podjęło rozstrzygającej bitwy i wojska radzieckie wycofały się aż do linii Dniepru i Berczyny.

               7 maja 1920 roku wojsko polskie wkroczyło bez walki do Kijowa. 26 maja 1920 roku ruszyła na Ukrainie ofensywa Armii Czerwonej, która doprowadziła do zajęcia Małopolski Wschodniej po linię Lwów – Stryj – rzeka Dniestr. W końcu września 1920 roku wojska polskie wyparły wojska radzieckie.

znaczek            12 października 1920 roku podpisano w Rydze umowę o rozejmie, a 18 marca 1921 roku, również w Rydze – traktat pokojowy.

            Na terenie Małopolski Wschodniej w okresie 1918 – 1920 działały różne władze, co znalazło także odbicie w historii poczty.

 

           Po lewej prezentuje skan znaczka pocztowego, zaliczanego do: Poczty Okupacyjne – Poczty Obce w Małopolsce Wschodniej 1918 – 1920 - Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, wydanie prowizoryczne przedrukowe tzw. wydanie wiedeńskie.

            Na znaczku austriackim nadruk typograficzny czarny wykonany w drukarni w Wiedniu, nakład emisji nieznany, według katalogu Michla nr: 224.

 

Administrator