Promocja Krakowa poprzez znaki pocztowe

           Kiedy w 1965 roku, w holu Magistratu ówczesny prezydent miasta otwierał  wystawę, która miała charakter pokazu znaczków, pod tytułem „Kraków w filatelistyce” nikt nie przewidywał, że po czterech latach powstanie „Ogólnopolski Klub Zainteresowań Cracoviana”  i że Klub ten przez następne 43 lata będzie filatelistyczną wizytówką Krakowa.

           Eksponat  przygotowany przez współtwórcę klubu i jego długoletniego prezesa Kol. mgr Janusza Adamczyka pt. „Kraków w filatelistyce” – wyróżniony w 1968 roku medalem srebrnym na X Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Krakowie – stał się zaczynem do budowania, przez innych filatelistów krakowskich, zbiorów i eksponatów wystawowych   sławiących i promujących  nasze miasto.

            Z roku na rok rosła liczba znaków pocztowych w tym m. in.  znaczków i kartek pocztowych, ostemplowań i pocztowych znaków polecenia, dotyczących  lub związanych z  Krakowem,   z których znakomici krakowscy filateliści tworzyli unikatowe  eksponaty prezentowane na pokazach i wystawach.  Umiłowanie Krakowa przez Członków Klubu prowadziło także  do podejmowania i realizowania prac badawczych z zakresu  historii poczty w Krakowie i Ziemi Krakowskiej, w tym również  historii poczty  okresu przedznaczkowego. Prace badawcze i ich efekty w postaci książek, broszur, artykułów zamieszczanych w renomowanych czasopismach, także zagranicznych,  przynosiły splendor zarówno autorom ale przede wszystkim miastu.

            Dotychczas  Poczta Polska  emitowała wiele walorów  filatelistycznych z których  można budować interesujące zbiory i eksponaty. Jednym z pierwszych  wykazów  tych walorów pojawił się w unikatowym,  zbiorowym dziele  pt. „Krakowski ruch filatelistyczny 1893 – 1968”  wydanym przez Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne w Krakowie w 1968 roku.  W następnych latach  wykaz ten uzupełniano oraz dodawano nowe walory publikując  informacje o nich w  krakowskiej prasie filatelistycznej-  Informatorze Filatelistycznym, od 1972 roku , następnie  Krakowskim Informatorze Filatelistycznym, a od 1999 roku w „Filateliście Małopolskim” wychodzącym do dzisiaj.  

            Krakowscy filateliści, także Ci spod znaku  Klubu „ Cracoviana”, wśród których są profesorowie i pracownicy naukowi  wyższych uczelni, specjaliści  z różnych dziedzin, pracownicy wielu  znanych firm krakowskich  i organizacji  społecznych,  potwierdzają  swoimi pracami, zbiorami i eksponatami filatelistycznymi znaczącą rolę Krakowa w  dziejach polskiej filatelistyki. Potwierdzają także, że Kraków  zasługuje  na szerszą promocję, również poprzez filatelistykę. Zbiory „krakowskie”  zatytułowane: „Droga królewska na Wawel”; „Mieszkańcy Wawelu”, „Sport i turystyka w Krakowie” „Sztuka Krakowa”, „Widoki Krakowa”; „Wit Stwosz”; Kraków światowe dziedzictwo kultury”; „Uniwersytet Jagielloński”  mogą  być prezentowane jako pokazy  na  niejednej uroczystości czy okolicznościowej imprezie  w firmach. Mogą być wykorzystane zarówno w szkołach jak i na uczelniach  w formie historycznej prezentacji czy „pomocy naukowej” .  Mogą stanowić źródło inspiracji dla  uczniów ale i pedagogów w szkołach. Sądzimy, że  również  mogą być wykorzystane w pracach „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Filatelistyka, po krótkim okresie zastoju,  nabiera na świecie nowego znaczenia i tworzy nowe możliwości jej  społecznego wykorzystania. Kraków, zgodnie z wieloletnią tradycją,  powinien być pierwszy w odnowie  „życia filatelistycznego”  w Polsce. 

           Ogólnopolski Klub  Filatelistyczny „Cracoviana”,  proponuje zarówno  doświadczonym filatelistom jak i adeptom filatelistyki  wykorzystanie naszej strony internetowej  do publikowania artykułów, informacji, ciekawostek dotyczących  znaków pocztowych  o tematyce krakowskiej. Rzucamy hasło: „Kraków  - filatelistów obowiązek”.

                O szczegółach  wykorzystania strony internetowej poinformujemy w najbliższym czasie.

         Dla ciekawych, także  fanów i miłośników Klubu „Cracoviana”,  prezentujemy  już dzisiaj , cykl artykułów drukowanych w czasopiśmie Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater” w latach 2010 – 2011  i  wykorzystanych na naszej stronie internetowej za zgodą  Redaktor Naczelnej p. Rity Pagacz – Moczarskiej,  o tym jak Kraków był  reklamowany na znakach pocztowych.  

 

                                                                               Prezes  Klubu

                                                                                Jerzy  Duda                                  

                        

Jak "markami" i znakami Kraków reklamowano.

Część I artykułu - ALMA-MATER nr 125 

Plik źródłowy w formacie pdf: http://cracoviana.org/images/stories/articles/alma_mater_125.pdf

 

Część II artykułu - ALMA-MATER nr 126 

Plik źródłowy w formacie pdf: http://cracoviana.org/images/stories/articles/alma_mater_126.pdf

 

Część III artykułu - ALMA-MATER nr 130 

Plik źródłowy w formacie pdf: http://cracoviana.org/images/stories/articles/alma_mater_130.pdf

 

Część IV artykułu - ALMA-MATER nr 133 

Plik źródłowy w formacie pdf: http://cracoviana.org/images/stories/articles/alma_mater_133.pdf