KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH CZ. 10.

KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH

NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH

CZ. 10.

            Od połowy XIX wieku, a szczególnie w okresie II Rzeczypospolitej, działały w Krakowie firmy zaliczane do przemysłu skórzanego, których liczba, nowoczesne wyposażenie i wielkość zatrudnienia stawiały miasto w rzędzie ważnego ośrodka tego przemysłu w skali kraju. Przede wszystkim były to garbarnie. Było ich 8 z najnowocześniejszą w kraju, garbarnią Dłużyńskich na Ludwinowie, w której w 1922 roku pracowało 180 osób. W tym samym roku właściciele garbarni wybudowali małe osiedle przyfabryczne dla pracowników. Kolejne zakłady to fabryki skór, wytwórnie pasów, obuwia, farbiarnie futer i skór. Były również składy skór, firmy importujące i eksportujące produkty garbarskie. Autorzy publikacji „Dawne zakłady rzemieślnicze i przemysłowe Krakowa” naliczyli 36 firm należących do przemysłu skórzanego działających w Krakowie od początku XX wieku do lat 50. XX wieku. Na fot. 1 i 2 przykłady kopert firmowych zakładów współdziałających w branży skórzanej.

 

Fot.1 Koperta firmowa o wymiarach 175 x 137 mm z wydrukowaną pełną informacją o

         firmie „Wolf Stempel , eksport i import produktów garbarskich” przesyłki listowej,

         zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 22 VII 1934 roku do

         Kopenhagi. Przesyłka jest ofrankowana parką znaczków Fi. 256 zgodnie z taryfą.

 

Fot. 2 Koperta firmowa standardowych wymiarów „Jakóba Perlbergera, fabryczny skład

           skór” przesyłki listowej zwykłej, zagranicznej wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków

           1 dnia 3 VIII 1937 roku do Wiednia. Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami Fi.

           296 o łącznej frankaturze 45 groszy (niedopłata 10 groszy do obowiązującej taryfy).

            Warto również zwrócić uwagę na koperty firmowe, firmy zajmujących się spedycją, komisem i handlem na większą skalę prowadzonym w domach handlowych oraz na hurtownie. Firmy te miały istotne znaczenie w rozwoju handlu, rzemiosła i w ogóle działalności gospodarczej miasta. Na kolejnych fotografiach 3 i 4 przykłady kopert firmowych „Domu spedycyjnego i komisowego” oraz „Domu tekstylnego”.

 

Fot. 3 Koperta firmowa o wymiarach 180 x 140 mm Leona Heuschobera właściciela „Domu

           spedycyjnego i komisowego” przesyłki listowej (przesyłka zawierała druki firmowe)

           zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 26 VI 1923 roku do

           Wiednia. Przesyłka ofrankowana znaczkiem Fi. 138 o nominale 200 Marek. Zgodnie z

           taryfą.

 

Fot. 4 a,b Koperta firmowa z okienkiem o nietypowym rozmieszczeniu okienka na kopercie

                 G. Grosswirtha „Domu handlowego” przesyłki listowej, ekspresowej wysłanej

                z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 24 VII 1939 roku do Pragi. Przesyłka

             numerowana (cenzura?). Ofrankowana na rewersie 14. znaczkami w tym 9. Fi.

             311 oraz 5. Fi. 312. Łączna frankatura wynosi 1,65zł. Na rewersie datownik

             odbiorczy Urzędu Pocztowego w Pradze.

Na zakończenie tej części ciekawostka, związana z krakowskim hotelarstwem.

 

Fot. 5 a,b Koperta firmowa Hotelu Polonia o wymiarach 180 x 140 mm wykonana

             w krakowskiej firmie Wesko Mill, przesyłki listowej, poleconej z erką w postaci

             odbitki pieczątki w kolorze czarnym i numerem odbitym numeratorem wysłana z

             Urzędu Pocztowego Kraków 2 w dniu 10. IX 1934 roku do Szwajcarii. Koperta

             ilustrowana na rewersie (5b) z widokiem budynku hotelu. Przesyłka ofrankowana

             ośmioma znaczkami Fi. 251 – 256, 245 i 269 o   łącznej frankaturze 2,10 zł.

             Frankatura zgodna z taryfą przy wadze przesyłki ponad 80 gramów.

                                                                                                                         Jerzy Duda

                                                                                                             Administrator Piotr