POD PATRONATEM ŚW. JANA PAWŁA II

                     POD PATRONATEM   ŚW. JANA PAWŁA II

            Rok 2020 upływa pod patronatem m.in. św. Jana Pawła II. Sejm

     Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił ten patronat w związku z przypadającą

     w tym roku 100. rocznicą urodzin wyrażając tym samym wdzięczność

     i oddając hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II... Obchody

     rocznicowe przypadające na dzień 18 maja (dzień urodzin w 1920 roku)

     były skromne i ograniczone z powodu trwającej   pandemii. Wydania

     jubileuszowe Poczty Polskiej czy Mennicy Polskiej , a także wydawnictwa

     oraz publikacje zostaną w najbliższej przyszłości poddane, jak sądzimy,

     rzeczowej i wnikliwej   ocenie.

             Jubileusz 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II obchodzony jest

     nie tylko w Polsce, jeśli spojrzeć na wydania poczt na świecie. Znaki pocztowe

o motywach papieskich ze św. Janem Pawłem II wydały już poczty państw

afrykańskich w tym: Czadu, Sierra Leone, Dżibuti, Afryki Środkowej,

Gwinei Bissau. Do nich dołączyły poczta Mozambiku i i Saint Thomas.

Rocznicę urodzin uczciły poczty państw europejskich, Węgier, Rumunii,

Ukrainy, Niemiec i żeby wspomnieć wydanie wspólne Poczty Polskiej

i Słowackiej. A to dopiero pierwsza połowa roku 2020.      

Członkowie Klubu „Cracoviana” włączają się, w miarę swoich możliwości,

w obchody jubileuszowe związane ze św. Janem Pawłem II, o czym już

pisaliśmy na klubowej stronie internetowej. Warto przypomnieć, że członkowie

Klubu budowali zbiory kolekcjonerskie o wysokich walorach poznawczych

na tematy związane z Krakowem np. dzieje sztuki, historia teatru, Uniwersytet Jagielloński, historia Poczty, sport w tym kluby piłkarskie. Od wyboru

kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską w 1978 roku pojawił

się temat związany z życiem i posługą papieską Jana Pawła II. Temat ten

stał się popularny i został podjęty przez wielu Członków Klubu, którzy

     dzisiaj mogą się pochwalić wysoko ocenianymi na wystawach filatelistycznych

       zbiorami znaków pocztowych, kartek pocztowych, interesującymi zbiorami

       kolekcjonerskimi wykorzystującymi ciekawe walory i materiały dokumentacyjne,

       a także publikacjami, żeby wspomnieć tylko czterotomowe wydanie Jan Paweł II

       na znakach pocztowych świata autorstwa członków Klubu „Cracoviana” –

       Władysława Andreasika i Marka Plewako.

                 Należy również przypomnieć, że członkowie Klubu organizowali lub

     współorganizowali, w nieodległej przeszłości, wystawy poświęcone św. Janowi

     Pawłowi II np. w Politechnice Krakowskiej w 2015 rok pod tytułem Honorowy

     Senator i Profesor oraz Patron w kolekcjonerstwie ( fot. 1, fragment folderu),

     również w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława

    Staszica w 2015 roku pod nazwą   Św. Jan Paweł II w pamięci krakowskich

     kolekcjonerów (fot.2, fragment folderu).

Wystawa w Bibliotece Głównej AGH

     była wyjątkową bowiem składała się bogatego i różnorodnego materiału

     kolekcjonerskiego w skład którego wchodziły m. in.: znaki pocztowe, widokówki,

     kartki pocztowe, wycinki prasowe, dokumenty, książki, broszury, pamiątki

     z wizyt papieskich, foldery, fotografie, numizmaty, medale i inne varia.

     Wykorzystano zbiory członków Klubu „Cracoviana” m.in.: Władysława Andreasika,

     Jerzego Dudy, Stanisława Mitkowskiego, Marcina Jackowskiego, Stanisława Liszki,

     a przede wszystkim bogate zbiory osobiste współpracownika Klubu i klubowej

     strony internetowej Macieja Rudego. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem.

     Wśród zwiedzających było wiele osób spoza Krakowa. Wystawą zainteresowali

     się przedstawiciele Jarosławskiego Opactwa, Ośrodka Kultury i Formacji

     Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu. Po koniecznej

   modyfikacji wystawa została zaprezentowana w Jarosławskim Opactwie. Wystawę

   można było zwiedzać w dniach 20.V   do 30. IX. 2015 roku (fot. 3, fragment folderu).  

Wystawie towarzyszyły kartki okolicznościowe, znaczek personalizowany oraz stempel

   dodatkowy ( fot. 4 i 5).

                 Kolega Maciej Rudy włączył się w obchody 100. rocznicy urodzin

św. Jana Pawła II przygotowując wirtualną, kolekcjonerska wystawę, którą można

obejrzeć na serwisie społecznościowym Facebook pod niżej podanym adresem:

"PAPALIA" Wystawa wirtualna ze zbiorów Macieja Rudego  

            Jednak mając na uwadze możliwy brak dostępu członków Klubu „Cracoviana”

do serwisu Facebook, postanowiliśmy pokazać na klubowej stronie internetowej

wybrane elementy wirtualnej wystawy kolegi Macieja Rudego, za Jego zgodą, wraz

z opisami. Za udostępnienie materiału, w podanej formie, należą się wyrazy

podziękowania Autorowi wystawy

 

Fragment sutanny Świętego Jana Pawła II

 

Pierwsze na świecie znaczki z Janem Pawłem II wydane w 1978 r. przez
pocztę Gabonu. Był to rok trzech papieży więc na znaczkach, kopertach
pojawili się Paweł VI, Jan Paweł I i Jan Paweł II.

 

Kartka pocztowa wysłana przez ks. Karola Wojtyłę z Parafii Św. Floriana w
Krakowie do Redakcji ?Przeglądu Powszechnego? 14.X. 1948 roku

 

Watykańskie monety obiegowe z okresu trwania pontyfikatu

 

Okładka ?TIME? amerykańskiego tygodnika społeczno-politycznego,
przyznająca papieżowi tytuł ?Człowieka Roku? 1994. Otrzymuje go osoba,
która w minionym roku miała, zdaniem redaktorów, największy wpływ na
wydarzenia w Ameryce i na świecie. Tygodnik przyznaje ten tytuł od 1927
roku

 

Identyfikator personalny umożliwiający uczestnictwo w Mszy Pontyfikalnej
na Placu Św. Piotra w dniu 22.X. 1978 roku

 

Dokument watykański zatwierdzający wprowadzenie znaczków do obiegu, są to
pierwsze znaczki z podobizną Jana Pawła II wprowadzone przez Pocztę
Watykańską

 

Furażerka wraz z identyfikatorem kościelnej służby porządkowej z jednej z
wizyt w Polsce

 

Okolicznościowe karty telefoniczne

 

Różaniec ofiarowany przez Jana Pawła II

 

Banknot z oficjalnym nadrukiem z okazji wizyty ? Filipiny 1981 rok

 

Talerz ozdobny wykonany z okazji wizyty papieża w Portugalii w 1982 roku

 

Znaczki pocztowe Wielkiej Brytanii ? w 1982 roku z okazji wizyty wykonano
na nich ozdobne dziurkowanie JPII

 

Komiks wydany przez Wydawnictwo Biały Kruk w 2006 roku. Biografia Karola
Wojtyły. Kolorowe rysunki wiernie odwzorowujące postaci, miejsca i
wydarzenia przygotowane zostały w olbrzymiej większości na podstawie
fotografii Arturo Mari i Adama Bujaka.

 

Gazety informujące o zamachu na Jana Pawła II z 13.V.1981 roku

 

Koperty dokumentujące smutną datę zamachu na życie Jana Pawła II 13.V.1981
rok

 

Pierwszy Polski Banknot Kolekcjonerski NBP 2006 rok

 

Przekroczenie przez Jana Pawła II bariery dźwięku podczas lotu Concordem,
udokumentowane na okolicznościowej kopercie i karcie - Lusaka 2.V. 1989
roku

 

Zestaw pielgrzyma ? Program nabożeństwa, chorągiewka, aerogram ? Kuba 1998
rok

 

Plakat z wizyty ? Kuba 1998 rok

 

Pierwsza strona gazety poświęconej Janowi Pawłowi II ? Emiraty Arabskie
1997 rok

 

Koperta pierwszego dnia obiegu wraz z znaczkiem ? Liberia 2000 rok

 

Plakat, podkoszulka oraz kartka pocztowa wydane z okazji wizyty ? Curacao
(Antyle Holenderskie) 1990 rok

 

Kartka i koperty wydane z okazji wizyty ( na jednej kopercie autograf
arcybiskupa Caracas) ? Curacao (Antyle Holenderskie) 1990 rok

 

Srebrny i brązowy medal wybity z okazji kanonizacji Jana XXIII i Jana
Pawła II - Watykan 2014 rok

 

Okładki gazet z całego świata informujące o śmierci papieża Jana Pawła II
wydane w formie albumu

 

Koperta poczty watykańskiej zapowiadająca pielgrzymkę do Libanu na
uroczyste zakończenie synodu biskupów oraz znaczki poczty Libańskiej z
okazji wizyty (różniące się nadrukowaną rozetą) 1997 rok

 

Pewnie jedyny na świecie nie rozcięty arkusik srebrnych znaczków z okazji
25 lecia pontyfikatu w Muzeum Watykańskim. Fot. Maciej Rudy

 

PAMIĄTKI Z WYSTAWY

 

Jerzy Duda

Maciej Rudy

Administrator Piotr