Markolub na 100. urodziny św. Jana Pawła II. cz. 3

                                   Markolub na 100. urodziny św. Jana Pawła II.          

           cz. 3

            W sobotę dnia 2 kwietnia 2005 roku miliony Polaków z niepokojem słuchało komunikatów radiowych o stanie zdrowia papieża Jana Pawła II. Pod wieczór tego dnia informacje nie pozostawiały już złudzeń. Osobisty lekarz papieski stwierdził śmierć papieża Jana Pawła II o godz. 21.37, a informacje o śmierci podał abp. Leonardo Sandri zgromadzonym na Placu św. Piotra w Rzymie. Nad Krakowem rozległ się dźwięk Dzwonu Zygmunta, który przez 25 minut niósł tą smutną wiadomość. Każdego ranka aż do piątku 8 kwietnia 2005 roku, kiedy odbył się pogrzeb papieża Jana Pawła II, dźwięk Dzwonu Zygmunta przypominał Krakowianom wydarzenie, które zamykało epokę której żadne pokolenie Polaków wcześniej nie doświadczyło. Tłumy ludzi przed Oknem Papieskim i przed Pałacem Biskupim, na Błoniach, smutek na twarzach i łzy w oczach wszystkich. Żałoba narodowa, specjalne wydania prasy, msze św., czuwania w kościołach to pierwsze reakcje po śmierci papieża. Poczta Polska z dniem 8 kwietnia wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy na którym w pośpiechu dopisano dwie daty, rok urodzin i rok śmierci. Dyrekcja Okręgu Poczty w Krakowie wydała kartkę okolicznościową, którą zachowałem wzbogacając mój zbiór walorów papieskich.

Na fot.1 kartka blankietowa   z wizerunkiem Jana Pawła II w czarnej ramce ze

             stosownym opisem i cytatem z homilii wygłoszonej na Krakowskich Błoniach

             przez papieża Jana Pawła II dnia 10.06. 1979 roku, z obiegu pocztowego

             ofrankowana znaczkiem wprowadzonym do obiegu 8 kwietnia skasowanym

             okolicznościowym datownikiem stosowanym w Urzędzie Pocztowym

             Kraków 18.04.2005 roku.

W planach Małopolskiego Okręgu PZF, Ojców Franciszkanów i Dyrekcji Okręgu Poczty w Krakowie na 2005 roku było zorganizowanie kolejnej Krajowej Wystawy Filatelistycznej. W roku 2005 przypadała bowiem 85. rocznica urodzin Jana Pawła II. Zgromadzono 20 zbiorów autorów polskich i zagranicznych, przygotowano teksty do katalogu. W nowej sytuacji zamiast świętowania   rocznicy urodzin papieża – jak było w zamiarze organizatorów – wystawa stała się wystawą żałobną poświęconą pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawę zorganizowano jak zwykle w krużgankach klasztoru OO Franciszkanów. Wernisaż odbył się 8 maja 2005 roku. Wystawa była czynna do 24 maja.. Pamiątkami z wystawy były: pamiątkowy medal zaprojektowany i wykonany przez art. rzeźbiarza Bronisława Chromego, kartki blankietowe, i erki w postaci naklejek. Planowana poczta samolotowa na trasie Kraków –Rzym nie została zrealizowana.

Na fot. 2 koperta o standardowych wymiarach przesyłki listowej, poleconej, ofrankowana

             bloczkiem wprowadzonym do obiegu przez Pocztę Polską 22. IV. 2005 roku

             upamiętniającym pontyfikat Jana Pawła II (1978 – 2005). Okolicznościowa Erka w

             postaci naklejki z odpowiednim opisem. Bloczek skasowany okolicznościowym

             datownikiem pocztowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 w dniu

             18.05.2005 roku.

           Jest to jedyny walor pamiątkowy z wystawy, który wzbudził zainteresowanie i został włączony do mojego zbioru papieskiego.

            Po śmierci papieża Jana Pawła II nastał czas budowania pomników, który przerodził się w „pomnikomanię”. Wraz z pomnikami rodziły się inne formy upamiętnienia, które polegały na stawianiu krzyży, kamieni pamiątkowych, wmurowywaniu tablic pamiątkowych. Jeszcze inną formą przypominania osoby i posługi papieża było nadawanie imieniem Jana Pawła II ulicom, osiedlom, szkołom, urządzeniom użyteczności publicznej. W hołdzie papieżowi Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił święto „Dzień Papieża Jana Pawła II” obchodzony co roku 16 października. Rosła także liczba publikacji na temat życia i posługi papieskiej Jana Pawła II w formie książek, albumów, artykułów prasowych, a nawet komiksów. Filateliści krakowscy i małopolscy włączali się czynnie w utrwalanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II organizując okręgowe wystawy filatelistyczne, przygotowując okolicznościowe (beznominałowe) kartki, okolicznościowe datowniki i erki, a przede wszystkim bogato ilustrowane katalogi wystaw. Organizatorami wystaw byli tradycyjnie: Centrum Poczty Oddział Regionalny w Krakowie, Ojcowie Franciszkanie w Krakowie i Zarząd Małopolskiego Okręgu PZF w Krakowie. Pamiątki z trzech kolejnych wystaw to jest z roku 2006 zorganizowana z okazji Pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II ; z roku 2008 z okazji 30. Rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową ks. kardynała Karola Wojtyły oraz z roku 2009 upamiętniającą 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Polsce nie zwróciły mojej uwagi na tyle aby je włączyć do mojego zbioru papieskiego. Liczba wydawanych kartek beznominałowych i ich niska wartość filatelistyczna zniechęcały do kolekcjonowania. Specjalną wartość dokumentacyjną oraz poznawczą miały natomiast katalogi poszczególnych wystaw. I one stanowią wartość kolekcjonerską.

            W 2010 roku mijało 5 lat od śmierci papieża Jana Pawła II. Filateliści krakowscy chcieli godnie uczcić tą rocznicę organizując Okręgową Wystawę Filatelistyczną nadając jej tytuł Jan Paweł II w naszej pamięci. Na wystawie zaprezentowano zbiory 10 wystawców. Pamiątkami z wystawy był katalog, jak zwykle kartka beznominałowa , okolicznościowy datownik oraz medal papieski projektu prof. Bronisława Chromego. Tym razem zachowałem kartkę z obiegu pocztowego adresowaną do jednego ze współorganizatorów wystawy kolegi klubowego Władysława Andreasika, którą otrzymałem od adresata w darze.

Fot. 3 kartka beznominałowa wydana z okazji Okręgowej Wystawy Filatelistycznej z

           obiegu pocztowego ofrankowana zgodnie z taryfą m.in. znaczkiem z wizerunkiem

           papieża Jana Pawła II skasowanym datownikiem okolicznościowym stosowanym w

           Urzędzie Pocztowym Kraków 1 w dniu 15.04.2010.

Poszukując zdecydowanie bardziej atrakcyjnych pamiątek i oryginalniejszych   materiałów filatelistycznych dotyczących papieża Jana Pawła II zwróciliśmy uwagę na pierwszy znaczek obiegowy przeznaczony do personalizacji o wartości „A”. Poczta Polska wydała ten znaczek z przywieszką do personalizacji w 2010 roku i wprowadziła do obrotu krajowego 29 X 2010 roku. Mając na uwadze wartość dokumentacyjną i poznawczą katalogów wystaw papieskich organizowanych od 1997 roku przez środowisko krakowskich filatelistów postanowiliśmy ( Władysław Andreasik i Jerzy Duda) wykorzystać przywieszkę wspomnianego znaczka „A” do przypomnienia okładek katalogów kolejnych wystaw papieskich organizowanych w Krakowie. Powstał dzięki temu oryginalny filatelistyczny zapis przypominający papieskie wystawy, a reprodukowane okładki katalogów uruchamiały wspomnienia o Janie Pawle II i wydarzenia związane z wystawami (fot. 4 a,b,c).

 

Kolejny dokument znajdujący się w moim zbiorze papieskim powstał z dwóch inspiracji. Pierwsza to beatyfikacja Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011 roku, a druga wiązała się z realizacją próśb moich korespondentów. Z okazji beatyfikacji Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek w formie bloczka z postacią Jana Pawła II, a filateliści wraz z Ojcami Franciszkanami i Oddziałem Rejonowym Poczty Polskiej Kraków-Miasto zorganizowali tradycyjnie wystawę filatelistyczną Droga do świętości. Błogosławiony papież Jan Paweł II otwartą dla zwiedzających w dniach 5-8 maja 2011 roku. Pamiątkami z wystawy były: beznominałowa kartka pocztowa , dwa okolicznościowe datowniki, jeden z beatyfikacji drugi z wystawy filatelistycznej stosowane przez Urząd Pocztowy Kraków 1 oraz papieski medal projektu prof. Bronisława Chromego.

 

Fot. 5 i 6. Kartka beznominałowa ofrankowana znaczkiem z cyklu „Śladami Karola

               Wojtyły” skasowanym okolicznosciowym datownikiem upamietniającym

               beatyfikacje Papieża Jana Pawłą II (fot.5) Koperta ilustrowana o standardowych

               wymiarach przesyłki listowej zagranicznej, priorytetowej wysłana z Urzędu

               Pocztowego Kraków 53 w dniu 1.05.2011 (jedyny w tym dniu czynny Urząd

               Pocztowy w Krakowie) do miasta Dalvik na Islandii. Przesyłka dotarła do

                 adresata 6.05.2011 o czym świadczy napis na naklejce na rewersie koperty.

               Przesyłka ofrankowana bloczkiem z wizerunkiem papieża Jana Pawła II

               skasowanym okolicznościowym datownikiem. Koperta (jedna z dwóch

               wysłanych) powróciła do nadawcy.

         Sprawa zwrotu przez adresata kopert przesyłek listowych nadawcy zrodziła się w 2008 roku. Jeden z moich dawnych korespondentów poprosił aby kolejne listy ofrankować znaczkami związanymi z papieżem Janem Pawłem II. Wysłałem dwie przesyłki w standardowych kopertach, które znalazły uznanie adresata. Kolejną przesyłkę, która wymagała koperty o wymiarach 245 x 175 mm postanowiłem ofrankować filatelistycznie arkuszem znaczków wydanych wspólnie przez Pocztę Polska i Pocztę Watykańską z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Przesyłka zrobiła spore wrażenie na adresacie. Uznał jednak, że przesyłka będzie miała większą wartość kolekcjonerską w moim zbiorze niż w zbiorze jego i po prostu zwrócił ją do nadawcy.(fot. 6)

Fot.7 Przykład wykorzystania znaczków pocztowych o tematyce papieskiej wydanych

           przez Pocztę Polską do frankowania przesyłek listowych zagranicznych. Przesyłka

         ofrankowana 25. znaczkowym arkuszem znaczków wydanych przez Pocztę Polska

         w 2003 roku, która przeszła drogę pocztową ( z Krakowa do Francji) i którą adresat

         przekazał w formie prezentu nadawcy dla wzbogacenia papieskiego zbioru.

         Poczta Polska w 2011 roku i później przypomniała kolekcjonerom błogosławionego

       Jana Pawła II kontynuacją emisji   znaczków pod wspólnym tytułem „Śladami

Karola Wojtyły„. W 2014 roku kanonizowano dwóch papieży; Jana Pawła II oraz Jana

XXIII. Z tej okazji Poczty Polska i Watykańska emitowały znaczki, także w formie

bloków z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II, a wcześniej bloczek z wizerunkami

Jana Pawła II i Jana XXIII.

I tym razem na prośbę zagranicznego korespondenta przesłałem przesyłki listowe o różnych formatach w zależności od zawartości, ofrankowane znaczkami papieskimi. Jedna z nich, formatu 228 x 162 mm   wróciła do mnie jako adresata stając się cennym walorem w papieskim zbiorze (fot. 8).

Fot. 8 Przykład wykorzystania znaczków pocztowych o tematyce papieskiej wydanych

           przez Pocztę Polską do frankowania przesyłek listowych, zagranicznych. Przesyłka

           przeszła drogę pocztową z Krakowa do Francji i powróciła do nadawcy dzięki

           życzliwości adresata.

         W taki nieuporządkowany sposób rosła moja papieska kolekcja, która cechuje się różnorodnością wykorzystanych materiałów kolekcjonerskich. Szczególnego znaczenia nabrały koperty przesyłek listowych zagranicznych, które frankowane były znaczkami o motywach papieskich. Dzięki życzliwym korespondentom, którzy zwracali mi przesyłki –jeśli sami ich nie kolekcjonowali- moja kolekcja urosła i spełnia ważna rolę w przywracaniu mojej pamięci o Wielkim Polaku, którego nazwisko zapisane jest na trwale w dziejach świata.  

                                                                                                      Jerzy Duda

                                                                                           Administrator Piotr