Krakowskich markolubów przechadzka po mieście - odpowiedź Czytelnika.

      Autorzy "Krakowskich markolubów przechadzki po mieście" z najwyższym uznaniem przyjmują odpowiedź pana Piotra Malca, który jako pierwszy odpowiedział na nasze pytanie, a także uzupełnił część ilustracyjną tekstu o pominięte walory z okresu okupacji niemieckiej. Dziękujemy bardzo za włączenie się do tworzenia filatelistycznego przewodnika po Krakowie. O nagrodzie, chcociaż o niej nie było mowy, pomyślimy.
      Uzupełniamy tekst pierwszej przechadzki o znaczek Generalnej Gubernii z widokiem Bramy Floriańskiej (fot.1), a także tekst o panoramach Krakowa o dwa znaczki wydane w 1941 roku i w lastach 1943/44 (fot.2), na których znalazł się ten sam fragment panoramy Krakowa - z widokiem Wawelu - z Kroniki Świata Hartmanna Schedla z 1493 roku.

skan849 fot.1

skan850 fot.2

Poniżej zamieszczamy odpowiedź naszego Czytelnika:

       Przeczytałem z zainteresowaniem dwie pierwsze części proponowanej przez Ogólnopolski Klub Filatelistyczny Cracoviana przechadzki po Krakowie ilustrowanej znakami pocztowymi. To ciekawy pomysł, warty zainteresowania młodych miłośników Krakowa. Przypuszczam, że kolejne odcinki będą równie atrakcyjne. Postaram się zainteresować propozycją Klubu, swoich młodszych kolegów.
       Ponieważ autorzy „przechadzki” postawili pytanie o lokalizację tablicy upamiętniającej obronę murów, Bramy Floriańskiej i baszt przed zburzeniem przez Feliksa Radwańskiego postanowiłem odpowiedzieć na pytanie. Stosowna tablica umieszczona jest na murze od strony zabudowy w odległości ok. 20 metrów od ulicy Szpitalnej. Aktualnie zasłaniana jest przez rozłożone parasole kawiarni Stare Mury.
       Na tablicy jest następujący napis /w górnej części słabo widoczny/

TE MURY OBRONNE MIASTA Z CZTEREMA BASZTAMI
I BARBAKANEM
OCHRONIŁ W R. 1817 PRZED ZBURZENIEM
FELIKS RADWAŃSKI
B. PROFESOR SZKOŁY GŁÓWNEJ KORONNEJ
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ KRAKOWSKIEJ
W LATACH 1816 – 1826 BRAŁ GORLIWY UDZIAŁ
W PRACACH NAD UPIĘKSZANIEM KRAKOWA
I POŁOŻENIU PODWALIN POD PLANTACJĘ
W SETNĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI D. 23 MARCA 1926
MIASTO KRAKÓW
TEN ZNAK PAMIĘCI I WDZIĘCZNOŚCI POŁOŻYŁO

       Mam również jedna uwagę, a mianowicie w materiale ilustracyjnym dotyczącym Bramy Floriańskiej brakuje znaczka z okresu drugiej wojny światowej. Przedstawia on fragment murów obronnych wraz z Brama Floriańską. Jest to znaczek wydany przez pocztę Generalnej Guberni. Zamieszczam skan tego znaczka. Wydaje mi się również, że w jednej z serii wydanej w czasie wojny był fragment jakiejś panoramy Krakowa. Ale znaczka tego nie mam. Warto sprawdzić.
Pozdrawiam pomysłodawców i realizatorów „przechadzki po Krakowie”.

Z poważaniem
Piotr Malec