Zrób sobie przyjemność...cz.4

            Nasza akcja/zabawa rozwija się i otrzymujemy  nowe materiały i nowe propozycje.  Zwrócono nam uwagę, że są widokówki  z Krakowa, a także  karnety z motywami krakowskimi, które do dzisiaj  można  wysyłać   frankując   znaczkami pocztowymi, o motywach zbliżonych do  widokówki lub karnetu, pozostającymi w obiegu. Przykłady takich walorów pokazujemy na fot. 1 i 2.

            Na fot. 1  jest pokazany karnet z wydrukowanym, na pierwszej stronie, widokiem  Krakowa  według drzeworytu zamieszczonego w „Kronice Świata” Hartmanna Schedla z 1493 roku. W karnecie  jest miejsce  na znaczki pocztowe  z motywami Krakowa oraz  krótki tekst  na temat historii  miasta. Karnet wydany był  z okazji  wpisania Starego Miasta w Krakowie  na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego  w 1978 roku jako  jednego z pierwszych 12. obiektów na świecie. Wykorzystany był również do promocji  bloczka wydanego  przez Pocztę Polską z okazji  przyznania  miastu  tytułu  Europejskiej  Stolicy Kultury w 2000 roku. 

skan917 

          Karnet do wysyłki został ofrankowany  fragmentem bloczka  Fi 168 A i znaczkiem   Fi 4625. Wspomniany bloczek, rytowany przez Czesława Słanię ma ten sam motyw co  pierwsza strona karnetu. 

            Na fot. 2 jest  skan  czarnobiałej  widokówki przedstawiającej fragment  Placu Mariackiego  wykonanej  według  fotografii H. Hermanowicza w  latach 60. XX wieku, wydanej przez  Biuro Wydawnicze „Ruch”. Motywem przewodnim widokówki jest fontanna zwana „studzienką gołębi” z figurą krakowskiego żaczka. Studzienkę zaprojektował  Jan Budziłło, a figurkę, która jest repliką rzeźby znajdującej się w obramowaniu ołtarza Wita Stwosza, zaprojektował i wykonał  krakowski rzeźbiarz Franciszek Kalfas.

skan008

            Widokówka została ofrankowana  znaczkiem wydanym przez Pocztę Polską w 2004 roku (Fi 3957) z okazji 10. Konferencji Rządowych  Producentów Znaczków Pocztowych. Znaczek przedstawia wizerunek  figurki  ze studzienki gołębi. 

            Na fot. 3  zaprezentowano skan widokówki czarnobiałej  wydanej przez PTTK w latach 60. XX wieku na podstawie fotografii R. Wesołowskiego  o tym samym motywie co jest na fot. 2.  Postać żaczka  jest  lepiej widoczna, a nazwa „studzienka gołębi” uzasadniona gromadką  ptaków na fontannie. Autor „całości widokówkowej” zapewne nie wiedział, że znaczek  Fi 3957 jest aktualny  do ofrankowania przesyłki i dodał znaczek /a/.

skan049

            Dotarło  do prowadzących stronę  internetową zapytanie, czy spotkaliśmy się z dawnymi   widokówkami przedstawiającymi  „Konika  zwierzynieckiego” czyli  Lajkonika? A jeśli tak to czy ktoś  już  „zrobił sobie przyjemność...” wykorzystując takie widokówki i znaczki pocztowe? Na to pytanie odpowiemy w następnej części naszego cyklu  zapowiadając już  r e w e l a c y j n e   efekty.

Jerzy Duda
i Administrator