Zrób sobie przyjemność...cz.3

            Przede wszystkim  przekazujemy naszemu  internaucie  panu Maciejowi  Rudemu  serdeczne podziękowanie za pozytywną ocenę naszej nowej akcji/zabawy „zrób sobie przyjemność...”  oraz   wyrazy uznania dla prowadzących  internetową stronę klubową, jak również włączenie się do naszej zabawy. Wdzięczni jesteśmy także za nową propozycję, polegającą na ożywieniu widokówek z naklejonym znaczkiem o podobnym motywie poprzez właściwe ich ofrankowanie obiegowym znaczkiem pocztowym. Przykład  znajdujący się na fot.2 tekstu pana Macieja  wyjaśnia sprawę. Dzięki temu „całość widokówkowa” może być wysłana pod wskazany adres. Pomysł pana Macieja tak nam się spodobał, że przygotowaliśmy trzy kolejne przykłady  takich widokówek, które drogą pocztową otrzymali nasi znajomi.

Na fot.1 widokówka wydana przez Biuro Wydawnicze Ruch w 1966 roku przedstawiająca późnorenesansowy portal z końca XVI wieku tzw. Domu Dziekańskiego mieszczącego się przy ul. Kanoniczej 21. Dom Dziekański został wzniesiony w drugiej połowie XVI wieku przez kanonika  Jana z Brześcia. Po przebudowach  i zniszczeniu został odrestaurowany w 1899 roku. Po II wojnie światowej przywrócono sgraffitową  dekorację  zdobiąca fasadę. W domu tym mieszkali bp. L. Łetowski, a w latach 1958 – 64 Karol Wojtyła, jako sufragan  diecezji krakowskiej. Na znaczku  o nominale 15 zł, wydanym przez Pocztę Polską w 1982 roku w pierwszej serii „Odnowa zabytków Krakowa” jest pokazany ten sam portal.

skan915
fot. 1

Na fot.2 jest reprodukcja widokówki  wydanej  przez Wydawnictwo „Sport  i Turystyka” z Warszawy przedstawiającej Sukiennice według fotografii Edwarda Falkowskiego. Ze sprzedaży widokówek pobierano 1 złoty  z przeznaczeniem na zieleń Krakowa. Naklejony znaczek (górny) wydany przez Pocztę Polska w 1945 roku w serii „Zabytki Krakowa”  ma ten sam motyw co widokówka.

skan916
fot. 2

Na fot.3  jest reprodukcja widokówki  wydanej przez wydawnictwo „Sztuka” w 1938 roku z widokiem  pomnika Jagiełły (Pomnika Grunwaldzkiego). Ten sam motyw znalazł się na znaczku wydanym przez Pocztę Polską w 1945 roku w serii „Zabytki Krakowa” . Znaczek pocztowy jest z podpisem projektanta; Z. Wilczyk. 

skan914
fot. 3

Jerzy DUDA