Propozycja dla Poczty Polskiej z okazji 40 rocznicy wpisania Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO

Na kontakt z naszą stroną internetową otrzymaliśmy ciekawą propozycję
naszego Członka Klubu "Cracoviana" skierowaną do dyrekcji Poczty
Polskiej w Krakowie dotycząca upamiętnienia 40 rocznicy wydarzenia dla
Krakowa nadzwyczajnego, a mianowicie wpisania średniowiecznego centrum
Krakowa z Wawelem, Stradomiem i Kazimierzem na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego. List dotarł do nas 25 marca
2018 roku i cytujemy go  w całości  poniżej.

                    

Kraków, 5 lutego 2018
Edward Knapczyk
Al. 29 Listopada 32c/5
31-401 Kraków


POCZTA POLSKA


Centrum Poczty
Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie
Jestem filatelistą starszej daty, kolekcjonerem dokumentacji związanej z
historią Krakowa.
Nie znam planów Poczty w bieżącym roku, ale chciałem zwrócić uwagę na 40-
tą rocznicę (w jesieni br.) podjęcia decyzji przez UNESCO o wpisaniu na Listę
Światowych Zabytków Kultury – Wawelu ze starym miastem Krakowa.
Myślę, że krakowska Poczta powinna uczcić to odpowiednim stemplem
okolicznościowym z ewentualną beznominałową kartką pocztową. To byłby
dobry wkład Poczty w propagowanie rangi Krakowa w świecie kultury.
Z filatelistycznym pozdrowieniem


    Przypominamy,że we wrześniu 1978 roku podczas obrad  Komitetu UNESCO w
Waszyngtonie stworzono Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i
Naturalnego UNESCO wpisując  na nią dwanaście obiektów. Wśród nich
były tylko dwa zespoły miejskie; średniowieczne centrum Krakowa z
Wawelem, Stradomiem i Kazimierzem z Polski oraz Quito z Ekwadoru.
Wpisanie Krakowa z Wawelem na tą listę spowodowało zwrócenie uwagi
świata na ówczesny katastrofalny stan zabytków Krakowa,
nieremontowanych od wielu lat i niszczonych oddziaływaniem
zanieczyszczonego powietrza m. in.z Huty im. Lenina i huty w Skawinie.
Wkrótce po decyzji UNESCO powstał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków
Krakowa, a następnie Sejm uchwalił utworzenie Narodowego  Funduszu
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Fakt wpisania śródmieścia Krakowa z Wawelem na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i  Naturalnego uszedł uwadze  ówczesnemu
kierownictwu Poczty Polskiej, która nie odnotowała tego faktu żadnym
walorem. W 1979 roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa wystąpił do
Ministerstwa Łączności z wnioskiem o realizację cyklu emisji znaków
pocztowych  w latach 1980 - 1990 poświęconych dziełu odnowy zabytków
Krakowa w celu propagowania  idei tej odnowy i uzyskania drogą dopłat
odpowiednich środków  pieniężnych  na realizację programu odnowy.W dniu 14
stycznia 1980 roku resort łączności powiadomił  pisemnie Komitet, że
przychylił się do tej propozycji i postanowił opracować plan emisji,
począwszy od 1981 roku przewidując dwa znaczki i dwie kartki pocztowe
rocznie.W dniu 10 listopada 1980 roku odbyło sie robocze spotkanie
przedstawicieli Ministerstwa oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa i zaproszonych gości. Został powołany zespół Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa pod przewodnictwem dyrektora Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa do przygotowania  planu tematycznego planowanej emisji.
Pierwsze znaczki z cyklu "Odnowa zabytków Krakowa" wydano w nakładach
milionowych i  wprowadzono do obiegu pocztowego 20 XII 1982 roku (Fi 2693,
2694 i blok 120 (76).
Klub "Cracoviana" w pełni popiera propozycję naszego Członka oraz
dodatkowo zwraca się z prośbą do Poczty Polskiej SA o rozważenie
możliwości wprowadzenia waloru w postaci znaczka pocztowego, bloczka lub
kartki pocztowej w 2018 roku  upamiętniajacej tak wazne wydarzenie nie
tylko dla Krakowa ale również dla Polski.

                                                 Jerzy Duda
                                                 Prezes Klubu