OFRANKOWANYCH ZNACZKAMI Z MOTYWEM KRAKOWSKIM

           O WALORACH POCZTOWYCH Z KRAKOWEM ZWIĄZANYCH  

  

        

         Na klubowej stronie internetowej opublikowaliśmy, 16 sierpnia 2021 roku, krótki tekst

KLUB „CRACOVIANA” W POSZUKIWANIU CAŁOŚCI POCZTOWYCH

OFRANKOWANYCH ZNACZKAMI Z MOTYWEM KRAKOWSKIM.

       Poczta Polska podjęta temat związany z Krakowem już w 1925 roku, kiedy ukazały się pierwsze znaczki z widokiem Wawelu. Po drugiej wojnie światowej w 1945 roku emitowano serię znaczków wydania obiegowego –zabytki Krakowa, a później, w   latach 1982 – 1988 ukazywały się rok rocznie dwa znaczki i dwie całostki, kartki pocztowe z nadrukowanym znaczkiem, z serii „Odnowa zabytków Krakowa”. To tylko najważniejsze akcje, które przypominają o bogactwie wydań znaczków z motywem krakowskim wśród których są pojedyncze znaczki, serie znaczków, emitowane jako wydania zwykłe i okolicznościowe z różnych okazji, wśród nich także poświęcone innym tematom niż Kraków ale z krakowskim akcentem.

           Do motywów krakowskich wykorzystywanych przez projektantów znaczków, także widokówek należą m.in.

            a/   tematy architektoniczne; zespoły budowli, budowle zabytkowe i inne, pojedyncze obiekty, fragmenty budowli, wnętrza architektoniczne, detale,

           b/ tematy związane z kulturą i sztuką w tym tradycje ludowe, ubiory, pomniki, dzieła sztuki sakralnej, dzieła kartograficzne, rzeźby, witraże, sztuka książki, wydarzenia,

           c/ wizerunki artystów, twórców, naukowców, pisarzy, sportowców zarówno Krakowian jak i przybyszów szczególnie zasłużonych dla miasta i rozsławiających jego imię,

           d/ symbole Krakowa w tym również mniej znane jak np. pawie pióro, litera „K”.

            Po uruchomieniu klubowej strony internetowej zrodził się pomysł, traktowany jako pewnego rodzaju zabawa, ale z wyraźnym przesłaniem, aby prezentować całości pocztowe ofrankowane znaczkiem, znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywami krakowskimi. Był to rodzaj zabawy ale i przesłanie od lat aktualne w Klubie Cracoviana, które zapisano następująco; – „Kraków –filatelistów (kolekcjonerów) obowiązek”.

Dotychczas prezentowaliśmy na stronie internetowej całości pocztowe frankowane znaczkami o tematyce związanej z Ołtarzem Wita Stwosza” , także ofrankowane znaczkiem Fi.1045 z serii „Historyczne miasta polskie” z 1960 roku, również znaczkiem Fi. 3806 z serii „Miasta polskie” z 2002 roku , ale przede wszystkim całości pocztowe frankowane pierwszymi znaczkami wydanymi w niepodległej Polsce z lat 1925-1927, Fi.210 i 214. Tematyka znaczków nie budzi wątpliwości w ich rozpoznaniu bo są to widoki np. Wawelu, Ołtarza Wita Stwosza, jest Lajkonik i charakterystyczne budowle.

Na stronie internetowej przekazywaliśmy informacje o całościach pocztowych frankowanych znaczkami m. in. z serii „Kultura polska” w szczególności frankowane znaczkiem z wizerunkiem Brata Alberta –Adama Chmielowskiego także związane z osobą Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika. Wiele miejsca poświęciliśmy na pokazywanie całości pocztowych frankowanych znaczkami projektowanymi i sztychowanymi przez światowej sławy grawera Czesława Słanie.    

   Po wielu dyskusjach w gronie „klubowiczów” postanowiliśmy rozszerzyć naszą propozycję i poza całościami pocztowymi prezentować także znaczki kasowane z czytelnie odbitym datownikiem odzyskane z przesyłek, po przebyciu drogi pocztowej, na których znajdują się motywy krakowskie.

Nie zaniechaliśmy do dzisiaj gromadzenia walorów o wspomnianej tematyce i chcemy kontynuować naszą „kolekcjonerską zabawę „ licząc na zainteresowanie, członków Klubu „Cracoviana” jak i Internautów, miastem „..w całej Polsce najsławniejszym”.

Jesteśmy przekonani, że wykorzystywanie znaczków pocztowych o motywach związanych z Krakowem i frankowanie nimi przesyłek w obrocie zagranicznym, ale i krajowym, może świadczyć o zainteresowaniach miastem i jego dziejami zarówno nadawcy jak i odbiorcy. Może być również czytelnym sygnałem dla odbiorcy o zainteresowaniach kolekcjonerskich nadawcy, a przede wszystkim spełnia ważną rolę promocyjną miasta.

Dla wielu osób, nie będących kolekcjonerami, przesyłka ofrankowana znaczkamio ciekawej tematyce jest oglądana, znaczki często są poddawane ocenie, a całość pocztowabudzi wrażenia estetyczne, a nawet może wywołać inspirujące skojarzenia.

      Liczymy na życzliwe przyjęcie naszej propozycji, a także zachęcamy do współpracy przy redagowaniu klubowej strony internetowej.

                                                                                                     Jerzy Duda

                                                                                      Administrator Piotr