Realizowanie planu działalności OKF „Cracoviana”

 ( 25 kwietnia 2012)

            Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”  wyznaczył  sobie  ambitne zadania  do zrealizowania w roku 2012 jak i w  latach  następnych . Spis zadań  będący propozycjami działań   przyjętymi przez  Członków Klubu  przedstawiony został  w  czasopiśmie  Małopolskiego Okręgu PZF  w Krakowie  „Filatelista Małopolski” nr 3-4 /2011, s.29-30, a także na stronie internetowej Klubu www.cracoviana.org .

            Zarejestrowanie domeny,  wstępna koncepcja  budowy strony internetowej oraz  jej uruchomienie jest dziełem aktywnego członka Klubu  kol. Jacka Zająca. Prowadzenie zaś  i  obsługa  należy do kol. Marka Połaty, również członka Klubu, który  zdecydował się redagować ją grzecznościowo.

            Tym sposobem mamy jeden z ważniejszych punktów naszego planu z powodzeniem  zrealizowany  i tylko należy oczekiwać  współpracy wszystkich  Członków Klubu  przy tworzeniu wartościowych, interesujących i ze wszech miar oczekiwanych  informacji dotyczących  krakowskiej filatelistyki i  Krakowa w filatelistyce, w myśl rzuconego hasła „Kraków – filatelistów obowiązkiem”. 

            Kolejnym punktem, do którego realizacji przywiązujemy dużą wagę, jest „ nawiązanie kontaktu z przynajmniej trzema szkołami w Krakowie  z propozycją przeprowadzenia lekcji ( hasło „30 minut dla filatelistyki”) na temat  historii poczty  oraz filatelistyki….”  - jak zapisano w punkcie  4  propozycji działań.

            Również realizacja  tego zadania  staje się naszym udziałem. Pierwszym krokiem było podjęcie  wstępnych  rozmów  z panią  mgr Anną   Szymańską  wychowawczynią  klasy III b  z  Ogólnokształcącej  Szkoły Muzycznej  I Stopnia  im. I. J. Paderewskiego  w Krakowie.

            Podstawą dalszych rozmów był przygotowany  konspektu programu  spotkania  z  uczniami . Z założenia  lekcja miała mieć charakter pogadanki z prezentacją multimedialną zasadniczego tematu , a więc pokazaniem  znaczka pocztowego, w tym  pokazaniem i  opisem  wszelkich elementów charakteryzujących  znaczki  od ich wielkości, kształtu, tematu ( w tym także bogatego tematu dotyczącego muzyki)  do  sposobu oddzielania znaczków oraz  kasowania  znaczków  i tp. Uzgodniono także, że  Klub przygotuje  jednokartowe  wkładniki  w których znajdzie się 10 różnych znaczków wydanych przez Pocztę Polską i wkładniki te  otrzymają  wszyscy uczniowie. Pani wychowawczyni zaproponowała wykorzystanie  tematu lekcji  do   zadania domowego  dla dzieci, które polegało na wyborze jednego znaczka z własnego zestawu i  przygotowaniu   wypracowania na temat wybranego znaczka z  uzasadnieniem  jego wyboru. Tekst miał być napisany na komputerze.

            Lekcja została przeprowadzona w dniu  27 stycznia 2011 przez  Jerzego Dudę, a spontaniczna reakcja dzieci  pozwoliła  zaproponować kolejną lekcję. Ta  kolejna lekcja, prowadzona również przez Jerzego Dudę,  odbyła się w dniu 18  kwietnia 2011.  W trakcie lekcji, prowadzonej  zgodnie z  przygotowanym wcześniej programem, prowadzący    również wykorzystał   pokaz multimedialny. W czasie pogadanki    przybliżone  zostały  dzieciom  informacje o innych  niż znaczki pocztowe, walorach  filatelistycznych  to znaczy;  kartach  pocztowych , kopertach  pierwszego dnia obiegu,  frankaturach  mechanicznych , stemplach  okolicznościowych i różnego rodzaju nalepkach.  W trakcie  prelekcji  pokazane zostały różne  formy  wydawania znaczków od bloków, arkusików i arkusików ozdobnych do arkuszy drukarskich  ( pokaz zarówno multimedialny jak  materiału rzeczywistego).  

            Tym razem  każdy z uczniów i uczennic otrzymał  jedną kartę pocztową , jedną kopertę FDC oraz pięć odbitek różnych stempli okolicznościowych. Również i ta lekcja kończyła się zadaniem domowym  dotyczącym tematu   i otrzymanych przez dzieci walorów.

            Dodatkową atrakcją lekcji  było własnoręczne – przez dzieci -  stemplowanie  datownikiem okolicznościowym  kartek beznominałowych. Kartki te   mają być wysłane   przez dzieci z samodzielnym jej  zaadresowaniem,  na adres Klubu „Cracoviana” , zakupem znaczka pocztowego wraz z jego naklejeniem oraz  wrzuceniem kartki  do skrzynki pocztowej. Na rewersie   kartki   mogą być umieszczone  zarówno teksty jak i rysunki wykonane przez dzieci, a dotyczące  naszej lekcji.  Dla uczniów , którzy  zdecydują się  wysłać kartkę, a do tego będzie ona ciekawie i ładnie opracowana, przewidziane zostały klubowe nagrody.

            Dzieci  były  żywo  zainteresowane tematem lekcji  i poza  okresem skupienia, lekcje potraktowały  jako  świetną zabawę. Widać to na zdjęciach  fotograficznych ( fot. 1, 2, 3) na których są  uczennice i uczniowie klasy III b Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im  A. Paderewskiego  w Krakowie z wychowawczynią panią mgr Anną  Szymańską.

            W  roku szkolnym  2012,  przewidziana jest jeszcze  trzecia lekcja, z  propozycją wykonania   przez dzieci prezentacji – formy wystawy -  walorów filatelistycznych  wydanych przez Pocztę Polska   dotyczących Fryderyka  Chopina  z wykorzystaniem  materiału filatelistycznego wcześniej dostarczonego    przez Klub. Przygotowana  „jednoekranowa” wystawa pozostanie w szkole.  W trakcie  planowanej trzeciej lekcji będą  rozdane nagrody za  najładniejsze i najciekawsze  karty pocztowe  przesłane do Klubu.

            O wrażeniach prowadzącego lekcje, wynikach   rozmów z panią wychowawczynią oraz  opiniach  uczniów  przyjdzie podzielić się po zakończeniu cyklu lekcji.