Postcrossing....

Co dalej z filatelistyką? propozycja naszej czytelniczki
Pani Kornelii BIZOŃ:


http://korionthetrail.pl/index.php/postcrossing/

 

Dziękując Szanownej Pani za jej głos w dyskusji na temat przyszłości filatelistyki, przypominam, że Klub Cracoviana na stronie 13 w 2012 roku w linku Ciekawostki podał informacje o postcrossingu, jako ciekawej i pouczającej formie wymiany walorów filatelistycznych.

http://cracoviana.org/index.php/ciekawostki/74-postcrossing


            Administrator