ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH. cz.23 c.

ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH.

cz.23 c.

Kolejny znaczek z serii lotniczej wydanej przez Pocztę Polską w 1954 roku, którego nakład był wielomilionowy, a zarazem jedyny w serii projektowany przez Bolesława Brandta ale sztychowany przez Czesława Słanie to znaczek o nominale 1,50 zł (Fi.718). Na znaczku pokazany jest widok ratusza pochodzącego z drugiej połowy XIII – XVI wieku znajdującego się na Rynku we Wrocławiu. Architektura ratusza, wielokrotnie zmieniana podczas kolejnych modernizacji jest niezwykle bogata. Składają się na nią wykusze, ryzality, gotyckie okna, bogato zdobione wejścia, portale, a fasada zdobiona jest figurami świętych, fryzami z humorystycznymi scenkami i wizerunkami zwierząt. Ratusz ma bogatą ikonografię historyczną, a jego widok z różnych stron przedstawiany jest na fotografiach, które służyły wydawcom widokówek. Dwie fotografie, z których wykonano widokówki, a które mogły być pomocne dla projektanta znaczka przedstawiamy na fot. 1. Fotografię uzupełniamy widokiem znaczka wydanego przez Pocztę Polską.

Pierwsza to widokówka fotograficzna czarno- biała pochodząca z lat trzydziestych XX wieku firmy Popp-Karte wydana w Heidelbergu. Druga widokówka w kolorze wydana wg fotografii barwnej Krzysztofa Jabłońskiego przez Biuro Wydawnicze „Ruch”.

Znaczek w formacie 25,5 x 31,25 mm w kolorze karminowoczerwonym wydany został na papierze bezdrzewnym białym, gładkim w nakładzie ogólnym 15,115 milionów sztuk. Znaczek zamawiany był w drukarni sześciokrotnie i wydrukowany po raz ostatni w październiku 1957 roku w nakładzie 4,805 miliona egzemplarzy. Posiadane przez nas całości pocztowe i znaczki stemplowane pochodzą z roku 1957 i lat późniejszych, natomiast ofrankowania z lat wcześniejszych czyli od 1954- 1956 są trudno osiągalne co jest niewątpliwie ciekawostką. Na fotografiach 2 – 13 pokazujemy przykładowe wykorzystanie znaczka Fi. 718 na całościach pocztowych i znaczkach zdjętych z przesyłek.

Fot.2   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki i numerem odbitym z numeratora, przesłanej drogą

           powietrzną z Urzędu Pocztowego Szczecin 4 w dniu 8.8.1957 roku do Hamburga.

           Przesyłka jest ofrankowana pięcioma znaczkami w tym Fi. 718, Fi.825, 868,870 i 872.

           Łączna frankatura wynosi 8,50 zł zgodnie z ówczesna taryfą.

Fot.3 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erką w

         postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej droga powietrzna z

         Urzędu Pocztowego Gdańsk 16 w dniu 5.9. 1957 roku do Belgii. Przesyłka jest

         ofrankowana pięcioma znaczkami w tym: Fi.718, poziomą parką znaczków Fi.869, 828

         i 817. Łączna frankatura wynosi 7,30 zł i jest zgodna z ówczesną taryfą. Dwa znaczki

         skasowane są datownikiem ręcznym z wymienna datą o treści „XVIII rocznica obrony

         wybrzeża” ( kat. Myślicki nr 57 054)

Fot. 4 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erką w

           postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem przesłanej drogą powietrzną

           z Urzędu Pocztowego Łódź 7 w dniu 13 III 1957 roku do Szwajcarii. Przesyłka była u

           adresata 17 III 1957 o czym świadczy odbitka datownika odbiorczego. Przesyłka jest

           ofrankowana czteroznaczkowym paskiem poziomym Fi. 718 oraz Fi. 822 i 831.

           Łączna frankatura wynosi 7,30 zł zgodnie z taryfą.

Fot. 5 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, zagranicznej przesłanej drogą

           powietrzną z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 26. 6.1957 roku do Francji.

           Przesyła jest ofrankowana parką poziomą znaczków Fi.718 oraz Fi. 766 o łącznej

           frankaturze 3,40 zł zgodnie z taryfą.

Fot. 6 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej balonowej przewiezionej

             balonem „Syrena” w czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich z Rogoźna

             Wielkopolskiego w dniu 7.6.1959 z nalepką Expres adresowana do USA. Przesyłka

             ofrankowana jest czteroznaczkowym blokiem Fi. 718 oraz parką poziomą Fi. 692.

               Przesyłka dotarła do adresata 11.6.1959 roku o czym świadczy odbitka datownika

               odbiorczego na rewersie koperty.

Fot. 7 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, zagranicznej przesłanej drogą

             lądową z Urzędu Pocztowego Katowice 2 w dniu 31.5(?). 1958 do RFN-u. Przesyłka

             jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi.718 i 631 o łącznej frankaturze 2,50 zł

             zgodnie z taryfą.  

Fot. 8 Koperta standardowych wymiarów przesyłki w obrocie krajowym, listowej

            zamiejscowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym

             numerem z Urzędu Pocztowego Miłoszowa w dniu 6.10.1958 roku do Chrzanowa.

             Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi. 718 i 761. Jak widać znaczek

             poczty lotniczej użyty został jako opłata listu w obrocie krajowym zamiejscowym.

Fot. 9 Koperta jak wyżej przesłana z Urzędu Pocztowego Maków Podhalański w dniu

             19.5.1958 do Chrzanowa. Przesyłka ofrankowana dwoma znaczkami Fi.718 i 761

             zgodnie z taryfą.

Fot. 10 Wyjątkową, i jak sądzimy efektywną, reklamą znaczków sztychowanych przez

           Czesława Słanie były wysyłane z Państwowego Przedsiębiorstwa

           Filatelistycznego w Warszawie do Melbourne przesyłki w specjalnych kopertach

           poczty lotniczej przygotowanych z okazji Igrzysk XVI Olimpiady w Melbourne,

           które odbywały się pod hasłami „CITIUS-ALTIUS-FORTIUS” (szybciej, wyżej,

           dalej). Przesyłki ofrankowane były dwoma znaczkami Fi. 716 oraz Fi. 847 (o którym

           napiszemy w następnych częściach cyklu) sztychowanymi przez artystę. Znaczki są

           skasowane okolicznościowym datownikiem informującym o przelocie polskiej ekipy

          sportowej do Australii. O innych ciekawostkach z tym związanych napiszemy później.  

 

Fot.11 Koperta lotnicza wykorzystana do przesyłki listowej, zagranicznej , ekspresowej

           przesłanej drogą powietrzną z Urzędu Pocztowego Częstochowa 1 w dniu 10.8.1957

             rok do RFN –u. Przesyłka jest ofrankowana pozioma parką znaczków Fi.718 oraz

             Fi. 593 o łącznej frankaturze 8,00 zł zgodnie z taryfą.

Fot. 12 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, zwykłej przewiezionej drogą

           powietrzną z Urzędu Pocztowego Częstochowa 1 w dniu 29.10. 1958 roku do RFN-u.

           Przesyłka jest ofrankowana parka pozioma znaczków Fi.720 oraz Fi. 901

           ( także z widokiem ratusza we Wrocławiu) o łącznej frankaturze 3,40 zł. Po zmianie

             taryf w obrocie zagranicznym w lutym 1957 roku przesyłka nieopłacona zgodnie z

           taryfą.

Fot. 13 Zestaw czterech znaczków Fi.718 zdjętych z przesyłek pocztowych z czytelnymi

             datownikami z Urzędów Pocztowych Szczawnica (1958 rok?), Sulisławice

             (25.5. 1956 rok), Kęty (14.7. 1961 rok) i Kraków (7.3.1958 rok).

           O wykorzystaniu pocztowym kolejnego znaczka z serii lotniczej wydanego

w wielomilionowym nakładzie napiszemy w następnej części.

                                                                                                                       Jerzy Duda

                                                                                                          Administrator Piotr