Znaczki Pocztowe - Cracoviana - Wilekanoc

Znaczki Pocztowe - Cracoviana

Poczta Polska w dniu 1 kwietnia 2009 roku wprowadziła do obiegu serię dwóch znaczków z okazji
świąt Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc 2009. Kat. Fi. 4267 - 4268, nominały: 1,55zł i 3,00zł.
Znaczki wykonał M. Błażków - na podstawie obrazów wielkiego malarza - artysty Szymona
Czechowicza. Znaczek o wartości nominalnej 1,55zł przedstawia obraz - Chrystus Zmartwychwstały
,obraz namalowany w 1758 roku. Znaczek wartości nominalnej 3,00zł przedstawia obraz - Złożenie do
grobu, namalowany w 1747roku.
Szymon Czechowicz urodził się dniu 1 kwietnia w 1689 roku w Krakowie, od najmłodszych lat
zajmował się sztuką malowania. Wyjechał do Rzymu, kolebki sztuki, aby doskonalić swoje rzemiosło,
właśnie tu w Rzymie. Po wielu latach pracy stał się artystom dojrzałym, pełen sukcesów – mistrzem,
zwany: Geniusz Epoki Baroku. Malował obrazy sakralne, dużej wielkości i o żywych, jasnych kolorach,
gdzie Anioły i różni Święci przenikają się ze sferą Niebios, a padołem ziemskim. Właśnie na tej
wystawie, pasuje powiedzenie” każdy święty ma swoje wykręty”. Geniusz posiadł sposób
komponowania rozbudowanych scen... Ten styl malowania; gama ostrych kolorów oraz wielkość
obrazów jeszcze długo po obejrzeniu robi wielkie wrażenie.
Gdy po 20 latach artysta powrócił do kraju, szybko okazało się że, nie ma sobie równych, ponieważ w
ówczesnej Polsce nie było ani jednego malarza, który mógłby jemu dorównać talentem.
Po dużej przerwie zostało otwarte Muzeum Narodowe a Krakowie - Gmach Główny, a te obrazy, o
których mowa można oglądać i podziwiać w Muzeum Narodowym.
Obrazy Geniusza Baroku - Szymona Czechowicza znajdują się w kilku kościołach w Polsce oraz poza
granicami kraju.

 

J.S.