DO MIŁOŚNIKÓW KSIĄG I KOLEKCJONERÓW ZNAKÓW POCZTOWYCH Z KSIĄŻKĄ ZWIĄZANYCH.

DO MIŁOŚNIKÓW KSIĄG

I KOLEKCJONERÓW ZNAKÓW POCZTOWYCH

Z KSIĄŻKĄ ZWIĄZANYCH.

18 lat Bibliofilatelii

 

Bibliofilatelia powstała w Krakowie i po 18 latach przypominamy jej początki oraz najnowsze dzieje.

 

            Bibliofilatelia, jako domena (bibliofilatelia.org.pl) osiągnęła   w 2020 roku wiek dorosły czyli ukończyła lat 18. Powstała na wniosek Jerzego Dudy 2002-06.07

z uzasadnieniem, że jest to promocja filatelistycznego zbioru tematycznego dotyczącego książki. Reprezentantem domeny i administratorem strony został Krzysztof Kochański,

który z powodzeniem reprezentuje domenę do chwili obecnej   przejmując zarówno

opiekę techniczną jak i udostępniając po 15 latach działalności w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej swój serwer. Dzisiaj strona internetowa jest dostępna pod adresem dlg.krakow.pl/biblio/

Bibliofilatelia - neologizm zaproponowany przez Jerzego Dudę, został utworzony

w 2000 r z dwóch wyrazów, a mianowicie greckiego biblion określającego małą książkę czyli zdrobniale książeczkę, oraz francuskiego philatelie spolszczonego na filatelia i używanego w dawnej Polsce do określenia tego co my dzisiaj nazywamy filatelistyką.

Z definicji jest to zbiór znaków pocztowych, współpocztowych i dokumentów filatelistycznych dotyczących książki, w najszerszym tego słowa znaczeniu, i jej dziejów oraz roli i znaczeniu jaką odgrywała i odgrywa w procesie edukacji, a w szczególności   zaś w rozwoju cywilizacji.

            Bibliofilatelia jest ściśle związana z Odrodzonym Rycerskim Zakonem Bibliofilskim z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie, który w marcu 2020 roku obchodził jubileusz dziewięćdziesięciolecia istnienia uczczony uroczystym „zmyszeniem” oraz wystawą zorganizowaną wspólnie przez Zakon i Bibliotekę Jagiellońską Najwyższą cnotą Zakonu jest miłość do ksiąg. Wystawie towarzyszyły, ilustrowane zaproszenie, plakat oraz katalog.

Bibliofilatelia jest jedną z form ksiąg miłowania i realizacją zasady przyjętej przez Zakon, „Miłość do ksiąg nie jedno ma imię”. Jest to rozszerzona forma miłości do ksiąg, dzięki której kolekcjonerzy o innych zainteresowaniach tematycznych niż książka mogą stać się bibliofilami lub pozostawać w kręgu miłośników książek. Rzecznikiem takiego podejścia do bibliofilstwa jest Wielki Mistrz Odrodzonego Zakonu Jerzy Duda, który ma poza sobą doświadczenie zdobywane poprzez wystawy organizowane w różnych instytucjach kulturalnych (bibliotekach, Domach Kultury), czynny udział w konferencjach naukowych, a także poprzez publikacje. Są one przedstawione i opisane na wcześniej cytowanej stronie internetowej.

O Bibliofilatelii przypomnieli na stronie internetowej dlg.krakow.pl/biblio/ jej autorzy 17 maja 2016 roku z okazji wystawy zorganizowanej w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica O bibliotece w bibliotece i prelekcji Wielkiego Mistrza Odrodzonego Zakonu Bibliofilskiego dr Jerzego Dudy pt. Kolekcjonerska przygoda dyletanta ze skarbnicami wiedzy. Ostatni wpis z informacją o bibliofilatelii wraz z pokazem skromnego katalogu wystawy jest datowany na kwiecień 2017 roku. Wpis dotyczył autorskiej wystawy Jerzego Dudy Miłość do ksiąg nie jedno ma imię. Bibliofilatelia i bibliokartofilia zorganizowanej w Centrum Kultury Podgórza Dwór Czeczów w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się ze strona internetową www.dlg.krakow.pl/biblio/.

                                                                                             Krzysztof Kochański