Walory związane z Ołtarzem Wita Stwosza cd....

 Na  pierwszej ilustracji koperta przesyłki listowej wysłanej jako przesyłka ekspresowa z Urzędu Pocztowego Warszawa 40 w dniu 3.01.1961 roku do Krakowa. Przesyłka dotarła do Krakowa dnia 10.01.1961 co poświadcza datownik odbiorczy z Urzędu Pocztowego Kraków 2.  Przesyłka ofrankowana zgodnie z taryfą znaczkiem o nominale 2.50 zł z serii „Ołtarz Wita Stwosza” z 1960 roku (Fi.1039). Warto spojrzeć na informacje  znajdujące się na „całości”, a szczególnie na nazwiska  nadawcy i adresata.

skan615

 Pierwszy to Jerzy Zawieyski (właściwie Henryk Nowicki 1902 – 1969), aktor, dramatopisarz, prozaik, katolicki działacz polityczny, poseł na Sejm PRL w latach 1957-1967 z ramienia „Znak”, członek Rady Państwa w latach 1957 – 1968. Od 1956 roku działacz Klubów Inteligencji Katolickiej, a w latach 1956 – 1962 wiceprezes Zarządu Głównego  Związku Literatów Polskich. W okresie aktywności politycznej odgrywał rolę mediatora pomiędzy I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomółką, a kardynałem, Prymasem Polski Stefanem Wyszyńskim. Biografia Jerzego Zawieyskiego oraz publikacje na temat jego działalności politycznej i społecznej oraz życia  prywatnego są przedmiotem kilku książek, opracowań oraz  stron internetowych.

Adresatem przesyłki był Jerzy Turowicz (1912 – 1999), znany w Krakowie dziennikarz, publicysta, współtwórca i redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” (1945 – 1953, 1956 – 1999). W latach 1960 – 1990  sprawował funkcję prezesa Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK, był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Wielokrotnie odznaczany w kraju i za granicą. Kawaler Orderu Orła Białego.

Na ilustracji nr 2 jest skan  koperty przesyłki listowej wysłanej jako przesyłka zwykła z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 4.12.1960 roku do Krakowa. Przesyłka ofrankowana jest jednym znaczkiem  z serii „Ołtarz Wita Stwosza”  o nominale 60 gr. (Fi.1038). Na uwagę zwraca zarówno nadawca jak i adresat. Nadawca określony jest  nadrukiem na kopercie „Sekretariat PRYMASA POLSKI Warszawa 40 ul. Miodowa 17, tel.68174”. Adresatem jest, jak poprzednio, Jerzy Turowicz, redaktor „Tygodnika Powszechnego”.

skan616

Adres nadawcy Miodowa 17 (obecnie Miodowa 17/19) to Pałac Arcybiskupów Warszawskich, przeznaczony na ten cel  od 1843 roku. Zniszczony podczas Powstania Warszawskiego został w latach 1945 – 1953 odbudowany. Poświęcenie odbudowanego gmachu odbyło się 12 stycznia 1953 roku. W latach 1952 – 1981 rezydował w gmachu Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński (1901-1981).   

                                                                                        Jerzy Duda