Cracoviana...

"1000-Lecie Państwa Polskiego" - koperta FDC w USA.

Z okazji "100-lecia Chrztu Polski", poczta w Waszyngtonie w dniu 30 lipca 1966 stosowała stempel, na przygotowanej kopercie FDC (jednej z wielu jak i innymi pamiątkami prezentowanymi wcześniej przez Pana dr inż. Jerzego Dudę). W części ilustrowanej koperty widzimy sylwetki pierwszych Piastów-Mieszko i Bolesław z krzyżem - symbolem Chrześcijaństwa, poniżej stylizowana pieczęć i kontury mapy Polski z około IX-X wieku. Na mapie zaznaczone ważniejsze miejscowości gdzie kształtowały się organizacje wczesnopaństwowe z krajem Wiślan włącznie, który w tym okresie osiągnął największe znaczenie ze stolicą  w Krakowie.

3

1

Polska sztuka w USA.

Polski Związek Filatelistów w Buffalo zorganizował w 1979 roku wystawę filatelistyczną "AMPOLPEX", tematycznie związaną ze sztuką, w szczególności z malarstwem. Z tej okazji poczta w Buffalo, w dniu 30 października 1978 roku odciskała stempel pamiątkowy-paleta malarska z pędzlami, organizatorzy przygotowali kilka kopert pamiątkowych, na jednej z nich znajduje się autoportret Jana Matejki (autoportret Jana Matejki wcześniej prezentował Pan dr inż. Jerzy Duda na kopercie FDC z Litwy).

2

Józef SKOP