JUBILEUSZ SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA

JUBILEUSZ

SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA

           W 2023 roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK) obchodził 45 rocznicę działalności. Powstał w 1978 roku jako organizacja społeczna pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest odnowa i opieka nad zabytkami Krakowa. Cel ten jest realizowany poprzez: finansowanie prac konserwatorskich, prowadzenie działalności edukacyjnej w tym organizowanie wystaw plenerowych oraz lekcji i konkursów dla dzieci i młodzieży, inspirowanie i koordynowanie działań na rzecz rewaloryzacji zabytków Krakowa.

           Od 1985 roku SKOZK jest, na mocy Ustawy Sejmowej, dysponentem środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK), zasilanego środkami przekazywanymi z budżetu państwa za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP, na wniosek Prezydenta RP. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie Komitetu powoływani są przez Prezydenta RP. Funkcję przewodniczącego SKOZK sprawowali dotychczas: Henryk Jabłoński (1978-1990), Stanisław Lem (1990 – 1991), Tadeusz Chrzanowski (1991-2005), Franciszek Ziejka (2005-2020). Aktualnie Komitetowi przewodniczy Borysław Czarakcziew.

           Od 1978 roku SKOZK finansował ok.5000 przedsięwzięć rewaloryzacyjnych w ponad 600 obiektach zabytkowych.

           Jubileusz SKOZK został upamiętniony kartką pocztową, wydaną przez Pocztę Polską S.A w grudniu 2023 roku w nakładzie 5000 sztuk oraz datownikiem okolicznościowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1 (fot.1).

Kartkę pocztową zaprojektował   P. Myszka wykorzystując fotografię Pawła Krzana. Na znaczku jest widok Bazyliki Mariackiej w Krakowie, a ilustrację stanowi widok nagrobka króla Władysława Łokietka w katedrze na Wawelu, odnowionego w 2020 roku. Tło kartki przedstawia polichromię Jana Matejki w bazylice Mariackiej po konserwacji z lat 1993-1997.

                          

                                                                                                                          Jerzy Duda

                                                                                                             Administrator Piotr