LESŁAW SCHMUTZ

LESŁAW SCHMUTZ

(1.8.1934 Kamionka Strumiłowa – 24.1.2024 Kraków)

Członek Honorowy Polskiego Związku Filatelistów, wyróżniony dwukrotnie

Statuetką „Prymus” oraz Medalem im. Jana Witkowskiego przyznawanym

przez niemieckie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Znaczków Polskich „Argo Polen”.

Wybitny ekspert z dziedziny polskich znaków pocztowych. Członek Kolegium

Ekspertów PZF. Wystawca eksponatów o unikatowym znaczeniu dla polskiej

filatelistyki, prezentowanych na światowych wystawach filatelistycznych. Autor  

wielu prac badawczych, artykułów drukowanych w prasie krajowej i zagranicznej,  

dotyczących zagadnień fałszerstw znaków pocztowych. Przewodniczący Komisji

Historyczno-Badawczej Okręgu Krakowskiego i Rzeszowskiego. Członek Polskiej

Akademii Filatelistyki, a od 2004 roku Europejskiej Akademii Filatelistyki.

W zmarłym straciliśmy wybitnego znawcę polskich znaków pocztowych, eksperta

i nauczyciela przyszłych ekspertów, także życzliwego Kolegę, udzielającego się

w życiu klubowym i stowarzyszeniowym.

                                                                                

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

                                                                                

Członkowie Okręgu Małopolskiego PZF

i Klubu „Cracoviana”.