Pocztowe wykorzystanie pierwszych znaczków polskich z widokiem Wawelu, wydanych przez Pocztę Polską w latach 1925 i 1926 (Fi.210 i 214).

Pocztowe wykorzystanie pierwszych znaczków polskich

z widokiem Wawelu, wydanych przez Pocztę Polską w latach 1925 i 1926

(Fi.210 i 214).

Część 36

 

               W Dzienniku Urzędowym Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów z 1926 roku nr 8 , w poz. 102 ukazała się informacja o wprowadzeniu do obrotu pocztowego z dniem 27.10 1926 znaczka o nominale 40 groszy z widokiem Wawelu w Krakowie. Znaczek w odcieniach jasnoniebieskich o wymiarach rysunku 26 x 20,5 mm był zamawiany w typografii Polskich Zakładów Graficznych sześciokrotnie od 14.6.1926 do 7.10.1932 i drukowany każdorazowo w nakładach od ok. 3,1 miliona sztuk do ok. 6,0 milionów. Łączny nakład znaczka wyniósł 28,9 miliona sztuk. Znaczek był w obiegu do 1.6.1936 roku.

               Nominał znaczka (40 groszy), w obrocie krajowym, odpowiadał taryfie pocztowej dla listów zamiejscowych o wadze w granicach 20-200 gramów, od czasu wprowadzenia znaczka do obiegu pocztowego tj. od 27.10. 1926 do 1.12 1927 roku. W tym samym czasie nominał znaczka odpowiadał taryfie dla listów do 20 gramów w obrocie zagranicznym . Nominał znaczka odpowiadał również wysokości opłaty za polecenie, a jego dwukrotność (80 groszy) za pospieszne doręczenie.

               Na kolejnych fotografiach 1- 13 pokazujemy przykłady pocztowego wykorzystania znaczka Fi.214. Jest to zestaw całości pocztowych pozyskanych w okresie od lutego 2023 roku do stycznia 2024 roku. W poprzednich częściach naszego cyklu prezentowaliśmy dość bogaty materiał dotyczący pocztowego wykorzystania wspomnianego znaczka zarówno na całościach pocztowych jak i na znaczkach, zdjętych z przesyłek pocztowych, i posiadających czytelnie odbite datowniki nadawcze.

Fot.1 Koperta firmowa o wymiarach 155 x 125 mm przesyłki listowej, zagranicznej wysłanej

         z Urzędu Pocztowego Łódź w dniu 25 VIII 1927 do Szwajcarii. Przesyłka jest

         ofrankowana jednym znaczkiem Fi.214 o wartości 40 groszy zgodnie z taryfą. Przesyłka

         dotarła do adresata 29 VIII 1927 o czym świadczy odbitka datownika odbiorczego.

Fot.2 Koperta (uszkodzona) o wymiarach jak w fot.1, przesyłki sądowej, listowej, prywatnej,

         miejscowej, poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym

         i odręcznie wpisanym numerem przesłana z Urzędu Pocztowego Dąbrowa Górnicza do

         Sądu Pokoju w Dąbrowie Górniczej w dniu 1 XI 1927 roku. Taryfa przewidywała opłatę

       50 grosz (list 20 + polecenie 30 groszy). Nadawca wykorzystał znaczek Fi.214 i Fi.209.

Fot.3 Koperta o wymiarach jak w fot.1, przesyłki prywatnej, listowej, zagranicznej wysłanej z

         Urzędu Pocztowego Poznań 2 w dniu 5 XII 1927 roku do Niemiec. Przesyłka jest

         ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 i 209 o łącznej wartości 50 groszy, zgodnie z

         taryfą..  

Fot.4 Koperta o wymiarach jak na fot.1, przesyłki prywatnej, listowej, zagranicznej,

           poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie

           wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 w dniu 23 XII 1927

           roku do Południowej Afryki. Przesyłka jest ofrankowana sześcioma znaczkami w

         tym; parka pozioma z prawym marginesem Fi.214 oraz czeroznaczkowym paskiem

           Fi. 208 o łącznej wartości 1,00 zł, zgodnie z taryfą.

Fot. 5 Koperta o wymiarach 190 x 132 mm przesyłki listowej, sądowej, poleconej z erką

           w postaci odbitki pieczątki w kolorze fioletowym z odręcznie wpisanym numerem

           przesłanej z Urzędu Pocztowego Janów Lubelski w dniu 10 X 1928 do Lublina.

           Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 i 238 o łącznej wartości 90

          groszy zgodnej z taryfa dla listów o wadze powyżej 20 gramów.

 

Fot. 6 Trzy koperty przesyłek listowych, sądowych, krajowych, poleconych wysłanych z:

           a/ Urzędu Pocztowego Brześć w dniu 10.07.1928 do Białe Podlaskiej; b/ z Urzędu

          Pocztowego Warszawa 1, dnia 1 III 1928 do Iłży oraz c/ z Urzedu Pocztowego

           Lublin 1 do ...Lublina. Taryfa przewidywała opłatę 65 groszy i wszystkie przesyłki

         są opłacone zgodnie z taryfą. Wykorzystano znaczki Fi.214, 234 oraz Fi.226 i 208.

         Znaczki przyklejane na rewersach kopert miały charakter zalepek o czym

         wspominaliśmy w poprzedniej części.( 35).

             a/

             b/

           c/

 

Fot. 7   Koperta o wymiarach 180 x 110 mm przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej

           przesłanej z Urzędu Pocztowego Lwów 2 w dniu 19 I 1931 roku do Pragi (b.CSR).

           Przesyłka jest ofrankowana jednym znaczkiem Fi.214 o nominale 40 groszy zgodnie

           z taryfą (jak dla listów m.in. do CSR o wadze do 20 gramów).    

Fot. 8 Koperta o wymiarach 156 x 126 mm przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

           poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym i odręcznie

           wpisanym numerem, wysłana z Urzędu Pocztowego Kończyce Wielkie w dniu 26 II

           1931 roku do Niemiec. Przesyłka jest ofrankowana parka pozioma znaczków Fi.214 i

           znaczkiem Fi.249 o łącznej wartości 1,10 zł zgodnie z taryfą. Przesyłka dotarła do

          adresata 28.2.1931 roku o czym świadczy odbitka datownika odbiorczego.

Fot.9 Dwie nietypowe koperty firmowe o wymiarach 395 x 145 mm przesyłek listowych,

         zagranicznych wysłanych z Urzędu Pocztowego Warszawa 1 w dniu 1 III 1931 oraz 20

         VI 1931 do Berlina. Nadawcą była firma „Czempiński i Skrzypkowski”, inżynierowie

         prowadzący działalność w zakresie patentów na wynalazki, rejestrację marek, modeli,

         wzorów w Polsce i zagranicą. Przesyłki są ofrankowane znaczkami o wartości: jedna

         2,00 zł ( dwa znaczki Fi.214 i 4 znaczki Fi.213), a druga o wartości 2,80 zł (dwa znaczki  

         Fi.214 i cztery parki znaczków Fi.255). Przesyłki musiały mieć wagę w granicach

         20-120 gramów.

Fot.10 Koperta nietypowa pod względem wielkości 225 x 220 mm, firmowa z prywatną

           przesyłką na adres jak w fot.9, wysłana z Urzędu Pocztowego Poznań 1 w dniu

           4.12.1931 roku. Przesyłka jest ofrankowana sześcioma znaczkami w tym Fi.214 oraz

          Fi.252 o łącznej wartości 90 groszy zgodnie z taryfą przy wadze listu 40 gramów.

Fot.11 Koperta standardowych wymiarów (155 x 125mm) przesyłki listowej, prywatnej,

           zagranicznej wysłanej z Urzędu Pocztowego Łokacze w dniu 23 III 1933 roku do

           USA. Przesyłka jest ofrankowana dwoma znaczkami Fi.214 i 226 o łącznej wartości

           60 groszy zgodnie z taryfa. Nadawca przesyłki tak opisał lokalizacje     miejscowości:  

           Kol. Dabrowa, gmina i poczta Kisielin, pow. Horochów, woj. wołyńskie. Według

           nowszych danych w II RP Łokacze należały do gminy Chorów powiatu

           horochowskiego woj. wołyńskiego.

Fot. 12 Koperta o wymiarach 180 x 124 przesyłki prywatnej, sądowej, poleconej z erką

            w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie wpisanym numerem

             wysłanej z Urzędu Pocztowego Piaski k. Lublina dnia 4 XII 1933 roku do Sądu w

             Lublinie. Przesyłka jest ofrankowana parą pionową znaczka Fi.214 (80 groszy)

             zgodnie z taryfą.

Fot. 13 Koperta o wymiarach 155 x 125 przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

             poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czarnym z odręcznie

             wpisanym numerem przesłanej z Urzędu Pocztowego Krzywin w dniu 16.10.1933

             roku do Niemiec. Przesyłka jest ofrankowana parka pozioma znaczka Fi.214 i

             dodatkowo Fi. 254 o łącznej wartości 80 groszy zgodnie z taryfą. Przesyłka dotarła

            do adresata 17.10.1933 roku o czym świadczy odbitka datownika odbiorczego.

            W roku 1920 mieszkańcy Polski mieli do dyspozycji 1593 urzędów pocztowych i 2120 agencje i pośrednictwa pocztowe, w 1930 roku było tych urzędów 4459, a sześć lat później w 1936 roku ponad 4600. Za rok minie sto lat od emisji pierwszego znaczka z widokiem Wawelu wydanego przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu ( w 1925 roku), a za trzy lata stulecie kolejnego znaczka o tym samym motywie czyli widoku Wawelu tylko w innym kolorze, wydanego przez Generalną Dyrekcje Poczt i Telegrafów (w 1927 roku). Na portalach internetowych są jeszcze – chociaż coraz rzadziej - oferty „całości pocztowych” ofrankowanych wspomnianymi znaczkami. Nieco więcej jest ofert ze znaczkami stemplowanymi chociaż zdecydowanie rzadziej z czytelnie odbitymi datownikami nadawczymi.

Z okazji zbliżających się stuleci wprowadzenia znaczków z widokiem Wawelu, które niewątpliwie wpłynęły na upowszechnienie nie tylko widoku Zamku, ale stały się promocją Krakowa, podejmujemy akcję tworzenia „geografii wykorzystania znaczków”z uwzględnieniem wszelkich ciekawostek z nią związanych.

            W kolejnej części cyklu zaprezentujemy znaczki stemplowane zdjęte z przesyłek nadanych w Urzędach Pocztowych miejscowości o różnej wielkości pod względem liczby ludności, a także o interesującej historii i charakterze.

                                                                                                                       Jerzy Duda

                                                                                                          Administrator Piotr