Pocztowe wykorzystanie znaczków o tematyce związanej z Krakowem emitowanych przez Pocztę Polską

Pocztowe wykorzystanie znaczków o tematyce związanej z Krakowem

emitowanych przez Pocztę Polską

               /wybrane przykłady ujęte na stronie „cracoviana.eu” z lat 2017 –2023/

       Klub „Cracoviana” działający, z przerwami, od 1969 roku ma zapisane, w ostatniej wersji statutu, hasło; „Kraków – filatelistów obowiązek”. Hasło przyświeca również autorom prowadzącym internetową stronę klubową utworzoną 21.1.2012 roku i znaną pod obecnym adresem www.cracoviana.eu.

         Na początku 2024 roku postanowiliśmy przypomnieć Internautom wybraną zawartość strony internetowej oraz dokonać przeglądu tematów poruszanych w akcjach, cyklach i drukowanych ciekawostkach. To przy ich pomocy autorzy strony starali się zainteresować miłośników Krakowa emisjami Poczty Polskiej i poczt innych krajów świata w których obecna jest tematyka krakowska. Zwracaliśmy uwagę na wydania w postaci znaczków i kartek pocztowych, ale przede wszystkim na wykorzystaniu znaczków pocztowych zgodnie z celem ich wydania czyli do frankowania przesyłek. Propozycja nasza szła w kierunku większego zainteresowania kolekcjonerów „całościami pocztowymi” czyli przesyłkami, głównie listowymi, które były opłacane znaczkami z motywem krakowskim.

         Na początku naszej drogi był cykl „Kocham Kraków” na który składały się   walory wydawane przez poczty różnych krajów świata zawierających motyw związany z Krakowem. Cykl rozpoczął się w 2017 roku. Dalsze odcinki ukazywały się na stronie internetowej nieregularnie. Dla przypomnienia podajemy terminy niektórych odcinków: 12 czerwca 2017 roku ( odcinek 3.), 9 czerwca (odcinek 5) 20 sierpnia (odcinek 7), 31 sierpnia 2017 roku (odcinek 8.).

             Kolejny cykl, Pocztowe wykorzystanie pierwszych znaczków polskich

z widokiem Wawelu, dotyczył znaczków z widokiem Wawelu wydanych przez Pocztę Polską w niepodległej Rzeczypospolitej w latach 1925 i 1926 (Fi.210 i 214). Prezentowano „całości pocztowe”, dodając ich opis, w którym podawano szczegóły oraz ciekawostki.   Potwierdzano tym samym pocztowe wykorzystywanie znaczków. Cykl rozpoczął się publikacją umieszczoną na stronie internetowej 17.06.2018 roku. Do maja 2022 roku pokazano ponad 250 walorów, z których każdy jest unikatem, a wśród tych unikatów wiele ciekawostek. Całości te pokazano i opisano w 34 częściach.

             Obszerną informację na temat cyklu zamieszczono na stronie internetowej 12 maja 2022 roku dodając odpowiedni komentarz.

           W grudniu 2021 roku podjęliśmy akcję prezentacji walorów w cyklu; Pocztowe wykorzystanie znaczków wydanych w latach 1944-1945 ofrankowanych znaczkami: Fi.343, znaczkami z serii wydania obiegowego – zabytki Krakowa Fi.362-366,

a także Fi.375 – wydanie przedrukowe. W pięciu częściach cyklu opublikowanych w dniach

9 XII; 14 XII; 27 XII roku 2021 oraz 7 I oraz 13 I 2022 roku pokazaliśmy ponad 35 całości pocztowych, z ciekawym ofrankowaniem zawierającym m.in. wspomniane znaczki o motywach krakowskich, opatrzonych stosownymi opisami.

             Nieco wcześniej próbowaliśmy zainteresować całościami pocztowymi młodszych kolekcjonerów podając za przykład; Pocztowe wykorzystanie znaczka na przesyłki lotnicze z roku 1957 (Fi.892). Wybrane przykłady całości pocztowych zaprezentowaliśmy w czterech częściach publikując je na stronie internetowej w dniach;16 VIII; 27 IX; 1 X oraz   18 X 2021 roku.

             Kolejny cykl obejmował prezentacje „całości pocztowych” Pocztowe wykorzystanie znaczków sygnowanych – „Cz. Słania”. W pierwszym rzędzie były to całości pocztowe ofrankowane znaczkiem Fi. 683 na którym Czesław Słania zaprezentował widok Dziedzińca Wawelskiego. Cykl ten rozpoczęliśmy artykułem Jeszcze o poszukiwaniu przez Klub „Cracoviana „ całości pocztowych ofrankowanych znaczkami z motywem krakowskim opublikowanym dnia 6 września 2021. W dniu 1.02.2022 na stronie internetowej pojawił się artykuł Przykłady pocztowego wykorzystania znaczka Fi.684 projektowanego i sztychowanego przez Czesława Słanie, który dał początek prezentowania całości pocztowych frankowanych znaczkami artysty. To wówczas zrodził się pomysł przedłużenia Roku Czesława Słani do końca 2022 roku. Na początku 2023 uzupełniono informację o znaczkach projektowanych i grawerowanych przez Czesława Słanię nie ujętych w poprzednich odcinkach.

             Poza pocztowym wykorzystaniem znaczka Fi.683 przygotowano materiał prezentujący wykorzystanie znaczków wydania prowizorycznego z roku 1956 (Fi. 826-829) czyli znaczka Fi. 683 z nowymi nominałami. Artykuł na ten temat umieszczono na stronie internetowej w dniu 13 września 2021.

             Od 2021 roku wprowadziliśmy nowy cykl związany z badaniami prowadzonymi w latach dziewięćdziesiątych prze Krakowskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Techniki   nad historią krakowskich firm i zakładów rzemieślniczych. Do materiałów i walorów mających znaczenie przy ewidencjonowaniu, odnajdywaniu i identyfikowaniu firm, szczególnie działających w pierwszych dziesiątkach lat XX wieku, pomocne stają się Koperty firmowe, karty firmowe krakowskich firm i zakładów rzemieślniczych. Odnalezione walory prezentowano z opisem na stronie internetowej w 14 częściach udostępnionych; 18 stycznia 2021; 25 stycznia: 1 lutego; 11 lutego; 19 lutego; 24 lutego; 2 marca; 6 maja; 2 czerwca, 29 czerwca; 5 września, 9 października, 18 października oraz 22 stycznia 2022 roku.

               Zamiarem naszym jest kontynuowanie w roku 2024 i latach późniejszych, wymienionych cyklów tematycznych, do których systematycznie gromadzimy walory, oczywiście w miarę możliwości, bazując na pomocy Kolegów Klubowych, a przede wszystkim wykorzystując platformy e-commerce.

               W 2023 roku udało nam się pozyskać trochę „całości pocztowych”, głównie z cyklu; pocztowe wykorzystanie pierwszych znaczków polskich z widokiem Wawelu z lat 1925 i 1926. Mamy także pewną liczbę znaczków zdjętych z przesyłek pocztowych z wyraźnie i czytelnie odbitymi datownikami nadawczymi.

               Kolejny rok funkcjonowania klubowej strony internetowej www.cracoviana.eu rozpoczynamy w styczniu 2024 roku prezentacją wspomnianych walorów. Ponieważ jest to kontynuacja cyklu, który został przerwany w maju 2023 na części oznaczonej 34, następnej części nadajemy numer 35. Po niej będą oznaczone numerami 36, 37 i td.

                                         Do siego roku

                                                                                                                   Jerzy Duda

                                                                                                    Administrator Piotr