ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH. Część 2.

ZNACZKI CZESŁAWA SŁANI NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH.

Część 2.

            Zgodnie z zapowiedzią w części 1. pokazujemy kolejne całości pocztowe ofrankowane znaczkiem Fi.529, który zawiera pierwszą, nie sygnowaną pracę Czesława Słani.

Fot. 1 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, krajowej wysłanej z Urzędu

         Pocztowego Trzebinia w dniu 31.11.1950 roku do Chrzanowa. Przesyłka jest

         ofrankowana czterema znaczkami w tym trójznaczkowym paskiem pionowym Fi. 529

         i znaczkiem Fi. 513 opłaty dodatkowej „na odbudowę Warszawy”. Znaczki nie

         posiadają odcisku stempelka „groszy”. Łączna frankatura wynosi 50,00 zł (50 gr. w

         nowej walucie) i była zgodna z taryfą.

 

Fot. 2 a, b Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, krajowej, urzędowej,  

         ekspresowej wysłanej z Urzędu Pocztowego Sztum ( z wadliwym adresem odbiorcy) w

         dniu 21.11. 1950 roku do Warszawy. Przesyłka jest ofrankowana 12. znaczkami na

         awersie, w tym trzema parkami poziomymi Fi. 529, pięcioznaczkowym paskiem

         pionowym Fi. 513 oraz dodatkowo jednym Fi. 513, a także parką znaczków Fi. 527 na

         rewersie koperty. Znaczki na rewersie mają odciśnięty stempel „groszy”. Łączna

         frankatura wynosi 150 zł albo 1,50 zł według przeliczenia nową walutą. Taryfa

         przewidywała za list zamiejscowy do 20 gramów 45,00 zł, a za pospieszne doręczenie

         150 zł, a więc opłata za przesyłkę powinna wynosić 195 zł (1.95 zł). Na kopercie jest

         adnotacja o zmianie adresu odbiorcy ale brak informacji o dopłacie. Przesyłka według

         nas jest niewłaściwie opłacona. Czekamy na komentarze Internautów.

 

Fot. 3 Koperta standardowych wymiarów (z niewielkim uszkodzeniem ) przesyłki listowej,

           krajowej wysłanej z Urzędu Pocztowego Brwinów dnia 11 XI 1950 roku do

         Warszawy. Przesyłka jest ofrankowana 8. znaczkami; parką pionową Fi. 529, parką

           pionową Fi. o527 oraz 4. znaczkami Fi. 513 opłaty dodatkowej „na odbudowę

         Warszawy”. Znaczki mają odciśnięty stempel „groszy” używany, jak napisał dawny

         właściciel koperty w Urzędzie Pocztowym Brwinów(Typ 23).

 

Fot. 4 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, krajowej wysłanej z Urzędu

         Pocztowego Orla na Podlasiu w dniu 7.II. 1951 rok do Warszawy. Przesyłka jest

         ofrankowana trzyznaczkowym paskiem poziomym Fi. 529 oraz 3. znaczkami Fi. 513.

         Znaczki maja odciśnięty stempel „groszy”. Łączna frankatura wynosi 60 groszy

         zgodnie z taryfą

 

Fot. 5 Koperta standardowych wymiarów przesyłki krajowej, urzędowej wysłanej z Urzędu

           Pocztowego Luzino w dniu 10. X. 1950 roku do Gdańska. Przesyłka została wysłana

           w dniu obowiązywania specjalnej taryfy, w wysokości potrójnej dotychczasowej

           wartości taryfowej, określonej w Instrukcji Rady Ministrów z dnia 28 października

          1950 roku obowiązującej od 30.10 do 5.11.1950 roku. Taryfa sprzed 30.10 1950 roku

           przewidywała opłatę za przesyłkę listowa krajową 15 zł oraz dopłatę na odbudowę

           Warszawy 5,00 zł. Nowa taryfa wynosiła zatem 45 zł(3x15 zł) i dodatkowo 15 zł (3 x

           5zł). Przesyłka jest ofrankowana 3. znaczkami Fi. 529 oraz 3. znaczkami Fi.513.

           Całość pocztowa jest wyjątkowym unikatem.

         Podziękowanie:

                         Dziękujemy za zwrócenie nam uwagi, że opłata dodatkowa – znaczek wartości 5,00 zł z napisem „Odbudowa Warszawy” obowiązywała tylko w obrocie krajowym, a więc na przesyłkach w obrocie zagranicznym nie obowiązywała.

                         Dziękujemy także za informację o istnieniu Okólnika z 5 września 1950 roku w sprawie pobierania dodatkowej opłaty za listy i kartki pocztowe. Opłatę można było uiszczać również „zwykłym znaczkiem pocztowym”. (Adam Kielbasa – Schoeni, Stanisław Fołta, Taryfy i cenniki opłat Poczty Polskiej 1941-2010, Basel – Gliwice 2011).

            W następnej części zaprezentujemy wybrane całości pocztowe ofrankowane kolejnym znaczkiem wykonanym wspólnie przez Czesława Słanię i M. Polaka.

                                                                                                                      Jerzy Duda

                                                                                                         Administrator Piotr