PRZYKŁADY POCZTOWEGO WYKORZYSTANIA ZNACZKA Fi. 362 Z WIDOKIEM POMNIKA GRUNWALDZKIEGO WYDANEGO W 1945 ROKU.

PRZYKŁADY POCZTOWEGO WYKORZYSTANIA ZNACZKA Fi. 362

Z WIDOKIEM POMNIKA GRUNWALDZKIEGO WYDANEGO W 1945 ROKU.

            W lutym 2022 roku zakończyliśmy prezentację wybranych całości pocztowych ofrankowanych znaczkami z serii wydania zwyczajnego tzw. krakowskiego z 1945 roku (Fi. 363-366), które Ministerstwo Poczty i Telegrafu wprowadziło do obiegu pocztowego zarządzeniami od 10.04.1945 do 16.05. 1945. W skład serii weszły 4 znaczki o nominałach; 1,00 zł, 2,00 zł, 3,00 zł i 5,00 zł. Każdy ze znaczków przedstawia widoki znanego obiektu i miejsca Krakowa w tym;

-         widok pomnika Tadeusza Kościuszki na Wawelu sprzed wojny zburzonego przez Niemców),

-         widok dziedzińca Collegium Maius z pomnikiem Mikołaja Kopernika,

-         widok północnej fasady Sukiennic,

-         widok zabudowań Wawelu od strony zachodniej z wieżami katedry.

W skład serii wspomnianego wydania wszedł również znaczek o nominale 50 groszy Fi. 362 zaprojektowany przez Józefa Wilczyka z widokiem zburzonego przez Niemców pomnika Grunwaldzkiego z Placu Matejki. Wykonany został w Drukarni Narodowej w Krakowie i wydrukowany w nakładzie ok. 42 mil. szt. - w tym 5 mil sztuk z podpisem autora znaczka.

       Znaczki o nominałach 1,2,3 i 5 zł wycofano z obiegu 1.07. 1946 roku, a znaczek

o nominale 50 gr. dwa lata później czyli 15.04. 1948 roku.

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy kilka przykładów jego pocztowego wykorzystania. Znaczek stał się popularnym i był używany przez wiele miesięcy do frankowania, szczególnie kartek pocztowych zamiejscowych, przesyłek listowych krajowych, a także służył najczęściej do uzupełnienia frankatury całostek wydawanych w latach 1945-1947.

Fot. 1,2 Przykłady ofrankowania jednym znaczkiem Fi.362 widokówek wysłanych z

             Urzędów Pocztowych; Poznań 1 w dniu 21 VII 1945 roku i Kraków w dniu

             15.6.1945 roku odpowiednio do Dąbrowy Tarnowskiej i Tarnowa. Opłata w

             wysokości 50 groszy byłą zgodna z taryfą. Obie widokówki ofrankowano znaczkami

             z podpisem J. Wilczyk oraz ocenzurowano przez cenzurę wojskową.

Fot. 3 Firmowa kartka pocztowa z wydrukowaną nazwą adresata (bez adresu) ofrankowana

         jednym znaczkiem Fi.362 o nominale 50 groszy z podpisem J. Wilczyk i

         sprawdzona przez cenzurę wojskową z numerem cenzora 1338. Kartka wysłana

         z Urzędu Pocztowego Przemyśl w dniu 24 (?) VII 1945 roku do Niegowici k/Bochni.

         Ofrankowanie z godne z taryfą.

Fot. 4 Koperta firmowa standardowych wymiarów przesyłki listowej urzędowej, krajowej

           wysłana z Urzędu Pocztowego Gdańsk 2 (data wysyłki nie czytelna) do Gliwic.

           Przesyłka ofrankowana 5. znaczkami w tym czterema Fi.632 (z parką poziomą) i

           jednym Fi. 379 o łącznej frankaturze 5,00 zł.

Fot. 5-8 Przykłady kartek pocztowych Fi. t. II nr 95 A wysyłanych z różnych Urzędów

             Pocztowych w Polsce pod jeden adres w Krakowie ( Firma J. Cebulski, ul. Szewska

             22) z uzupełnioną frankaturą przy użyciu znaczków Fi. 362 w liczbie 3 sztuk.

             Łączna frankatura każdej z kartek pocztowych wynosi 3,00 zł i była zgodna

             z taryfą.

Fot. 9 a, b   Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej

         wysłanej z Urzędu Pocztowego Wejherowo w dniu 20.03.1947 roku do Niemiec.

           Przesyłka ofrankowana 20. znaczkami w tym paski poziome; sześcioznaczkowy,

           czteroznaczkowy, blok czteroznaczkowy Fi. 362. Jest to jeden z rzadkich przykładów

           przesyłki   o frankaturze wielokrotnej z wykorzystaniem znaczka Fi.362. Wartość jej

           wynosi 10,00 zł zgodnie z taryfą.

W niniejszej prezentacji wykorzystaliśmy walory udostępnione nam przez kol. Andrzeja Fischera z Krakowa z kolekcji Tadeusza Fischera oraz przez kol. Tadeusza Bogusza. Obu Kolegom serdecznie dziękujemy.

                                                                                                         Jerzy Duda

                                                                                            Administrator Piotr