JESZCZE O ŁACIŃSKIEJ NAZWIE KRAKOWA NA ZNACZKU WYDANYM PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ

JESZCZE O ŁACIŃSKIEJ NAZWIE KRAKOWA

NA ZNACZKU WYDANYM PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ

            Dnia 23 lutego na klubowej stronie internetowej opublikowaliśmy trzecią część materiału na temat znaczka wydanego przez Pocztę Polską z nazwą Krakowa po łacinie – Cracovia. Jest to znaczek Fi.2699 z serii „Pomniki polskiej kartografii”. Znaczek został opisany na stronie internetowej, ze sprostowaniem występujących błędów w napisach oraz

z prezentacją przykładów jego pocztowego wykorzystania. Znaczek potraktowaliśmy jako jedyny wydany przez Pocztę Polską z wyraźnym napisem „ Cracovia”. Liczyliśmy na włączenie się „klubowiczów” i Internautów do poszukiwań i pomoc w pozyskiwaniu kolejnych przykładów całości pocztowych ofrankowanych wspomnianym znaczkiem. Mieliśmy również nadzieję, że kolekcjonerzy uzupełnią informacje o znaczku, a także wytkną nam błąd i zwrócą uwagę, że Fi.2699 to nie jedyny znaczek wydany przez Pocztę Polską, który na części obrazkowej posiada napis „Cracovia”. Nie zostaliśmy skrytykowani za nadużycie wyrazu „jedyny” w odniesieniu do znaczka Fi. 2699.

            Prezentujemy zatem kolejny walor z łącińską nazwą Krakowa – Cracovia. Jest to trzyznaczkowy blok Fi. 211(178) emitowany przez Pocztę Polską w 2008 roku z okazji 450 lat Poczty Polskiej (fot.1). Na fot.2 FDC w formacie 206 x 150 mm.  

            Na bloku   Fi. 211 napis Cracovia widoczny jest nad Zamkiem z rokiem utworzenia poczty królewskiej MDLVIII (1558). Natomiast na kopercie FDC nazwa Cracovia znajduje się po lewej stronie, we fragmencie preambuły przywileju Zygmunta II Augusta dla Prospera Provany: Ordinatio postae Cracovia-Venetias et super candem generosus Prosper Provano praeficitur. (Ustanowienie poczty Kraków-Wenecja i zamianowanie naczelnikiem jej szlachetnie urodzonego Prospera Provano).

            Zwracamy uwagę na znaczek Fi. 4228, na którym przedstawiony jest wizerunek króla Zygmunta Augusta (fot.3).

Obok portretu króla jest także reprodukcja fragmentu przywileju na którym znajduje się nazwa Kraków (Cracovia) aż... trzykrotnie, a to w: w pierwszym wierszu, o czym było wcześnie; w wierszu 11 ( z tekstem polskim,...ustanawiamy tak zwaną pocztę tj. rozstawne konie Kraków –Wenecja, ) oraz w wierszu 17. (z tekstem polskim ...Prospera Provanę, Naszego pośrednika w Krakowie,).

            Nazwa łacińska miasta Krakowa – Cracovia- znalazła się także na datowniku Pierwszego Dnia Obiegu.

            Proponujemy dalsze poszukiwania i prosimy o przesyłanie nam ciekawszych odkryć z wyrażeniem zgody na publikowanie ich na klubowej stronie internetowej.

                                                                                                               Jerzy Duda

                                                                                                Administrator Piotr