CIEKAWOSTKI Z DZIEDZINY KRAKOWSKIEJ FOTOGRAFII

                     CIEKAWOSTKI Z DZIEDZINY KRAKOWSKIEJ FOTOGRAFII

            Pośród odnalezionych kopert z zagranicznych przesyłek listowych cztery zwróciły naszą szczególna uwagę. Są to dwie koperty o wymiarach 217x115 mm oraz dwie koperty formatu 250 x 175 mm w których przesłano druki, jak wynika z odciśniętej pieczątki. Koperty mniejszego i większego formatu zawierające druki wysłano około 1984 roku, o czym świadczy ofrankowanie znaczkami emitowanymi w latach osiemdziesiątych XX wieku. Datowniki pocztowe są nie do odczytania. Adresatami druków były fotokluby w Szwecji i Norwegii. Na fotografiach 1 i 2   prezentowane są koperty mniejszego formatu, a na fot. 3 i 4 koperty większego formatu.

 

            Co zwraca szczególną uwagę? Przede wszystkim odbitka pieczątki lub nadruk na kopertach „Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne” z graficznym zdobieniem litery :K” oraz odbitki (nadruki) pieczęci ze stylizowanym orłem w koronie pośrodku. W otoku pieczątek, o różnych wielkościach, jest napis Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne, natomiast w skrzydła orła wkomponowane są daty; 1895 i 1975. W przypadku jednej koperty odbitka pieczątki ma w środkowej części pięciowierszowy napis „Akt/ Portret/ Venus/ 1980/Kraków” oraz widok rzeźby Venus.

            Podstawowe informacje na temat Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego i historii krakowskiej fotografii można znaleźć w książeczce Jerzy Koziński, Fotografia krakowska w latach 1840-1914, zarys historii wydanej w 1978 roku w serii wydawniczej „Kraków dawniej i dziś” Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (fot. 5),

 

 

również w Encyklopedii Krakowa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 rok. Informacje znajdują się pod hasłem „Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne”, a także „Klimczak Władysław”. Był on, od 1961 roku prezesem KTF, inicjatorem utworzenia Muzeum Historii Fotografii(dyrektor do 1991 roku) oraz twórcą jedynych w świecie Międzynarodowych   Salonów Fotografii Artystycznej Aktu i Portretu „Venus”, których Polska była gospodarzem w latach 1970 – 1991. Pierwszą wystawę otwarto 5 maja 1970 roku z okazji 75-lecia istnienia Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego w Krakowie w Pałacu Pugetów przy ul Bohaterów Stalingradu 13 (0becnie Starowiślnej). Wspomniana odbitka pieczątki z widokiem Venus na jednej z kopert świadczy o korespondencji dotyczącej tej właśnie wystawy.

            Istotną rolę w promowaniu fotografii w Krakowie spełniało Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków w Krakowie, które już w 1909 roku zainicjowało konkurs fotograficzny, którego pokłosiem był album w formacie 34,5 x 24,5 cm w którym znalazło się 15 fotografii Krakowa wykonanych przez ośmiu autorów w tym Stanisława Stępińskiego, Zygmunta Kremera, Antoniego Pawlikowskiego, Amelii Kriegerówny, Leonarda Lepszego, Tadeusza Jabłońskiego Antoniego Pawlikowskiego i Tadeusza Rzący zajmującego się od końca XIX wieku fotografią kolorową. Klisze do wykonania albumu przygotowano w Zakładzie reprodukcyjnym T. Jabłońskiego i spółki w Krakowie. Na fot. 6 i 7 fotografie wybrane z albumu. Od 1977 roku TMHiZK organizowało słynne konkursy fotograficzne „Ocalić od zapomnienia”.

            Więcej informacji na temat dziejów krakowskiej fotografii, szczególnie amatorskiej,   można uzyskać w Państwowym Muzeum Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie (MuFo) przy ulicy Rakowickiej 22.

            Historia fotografii jest tematem zaliczanym do ciekawych i atrakcyjnych tematów filatelistycznych, podejmowanych przez kolekcjonerów z całego świata. Liczba znaków pocztowych wydawanych w tym temacie jest bardzo duża i pozwala przygotować ciekawe zbiory wystawowe. Przykłady wydań poczty francuskiej pokazano na fot. 8,9,10.

            Również Poczta Polska wydała w 1989 roku dwa znaczki z okazji 150 rocznicy fotografii. Wykorzystanie ich do frankowania przesyłki listowej zagranicznej pokazane jest na fot. 11.

             Od 2008 roku wydawane są co dwa lata znaczki i FDC w cyklu „Historia polskiej fotografii”. W 2018 roku na znaczkach przedstawiono krakowską firmę Ignacego Kriegera (1817-1889) z podobizną właściciela, zdjęciami charakterystycznych postaci krakowskich, w tym sprzedawcy obwarzanków, oraz wybranymi fotografiami firmy na FDC (fot. 12 i 13).

            

                                                                                                               Jerzy Duda

                                                                                           Administrator Piotr (fotograf)