JEDYNY POLSKI ZNACZEK Z ŁACIŃSKĄ NAZWĄ KRAKOWA (Część 2)

JEDYNY POLSKI ZNACZEK Z ŁACIŃSKĄ NAZWĄ KRAKOWA

(Część 2)

            Zgodnie z zapowiedzią z części 1 naszego cyklu prezentujemy na kolejnych fotografiach (1-7) przykłady pocztowego wykorzystania znaczka Fi. 2699 do frankowania przesyłek krajowych i zagranicznych.

 

Fot.1 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej zagranicznej wysłanej z Urzędu

         Pocztowego Łódź 1 w dniu 15 10 1985 roku do b. RFN. Przesyłka ofrankowana jednym

         znaczkiem Fi. 2699 o nominale 25,00 zł zgodnie z taryfą.

 

Fot. 2,3,4 Koperty standardowych wymiarów przesyłek listowych, zagranicznych poleconych

           z erkami w postaci naklejek z numerami wydrukowanymi wysłanych z Urzędu

         Pocztowego Bydgoszcz 19 ( w jednym przypadku z Urzędu Pocztowego

           Inowrocław 1) w różnych miesiącach roku 1993. Przesyłki ofrankowane są pionowymi

           parkami znaczków Fi. 2699, 2690, 2423 ( w jednym przypadku) i 2490. Łączna

         frankatura każdej przesyłki wynosi 63,00 zł i jest zgodna z taryfą.    

 

Fot. 5 Koperta o wymiarach 185 x 90 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erka

           w postaci naklejki z wydrukowanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego

           Jodłówka Tuchowska w dniu 21.11.1985 roku do Francji. Przesyłka jest ofrankowana

         dwoma znaczki Fi. 2699 oraz paskiem trzyznaczkowym Fi. 2590 o łącznym nominale

         65 ,00 zł zgodnie z taryfą.

 

Fot. 6 Koperta o wymiarach 180 x 125 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci naklejki z wydrukowanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego

         Wrocław 48 w dniu 1. 2. 1984 roku do b. NRD. Przesyłka jest ofrankowana kompletną

          serią znaczków Fi. 2696-2699 o łącznej frankaturze 44, 00 zł zgodnie z taryfą ( do

         NRD jak taryfa krajowa zamiejscowa).

 

Fot. 7 Okolicznościowa, ilustrowana koperta wydana z okazji XX Krajowego Zjazdu

           Komunikacji Miejskiej w Krakowie w 1984 roku z naklejonym znaczkiem Fi. 2699

           skasowanego ładnie odbitym okolicznościowy datownikiem zjazdowym. Koperta pamiątkowa.

            Liczymy na pomoc w znalezieniu kolejnych przykładów pocztowego wykorzystania błędnie opisanego znaczka Fi. 2699 na przesyłkach zagranicznych. Kolejne przykłady zaprezentujemy w części 3. Z góry dziękujemy za pomoc.

Jerzy Duda

Administrator Piotr