/10 lat strony klubowej /

Dnia 22. 01.2012 roku o godz. 12.41 nastąpiło oficjalne udostępnienie
strony internetowej Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”.
Strona powstała dzięki Koledze Jackowi Zającowi, byłemu wiceprezesowi Klubu
oraz Markowi Połacie, który bezinteresownie podjął się administrowania strony
przygotowując również jej układ. Na stronie internetowej zamieszczaliśmy informacje,
komunikaty odnoszące się do prac klubowych, ale również ważne informacje Okręgu
Małopolskiego PZF, którego prezes prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski wspierał
działalność zarówno merytorycznie jak i finansowo. Strona internetowa powolutku
zyskiwała zwolenników rozpoczynając od pojedynczych wejść, aby w krótki czasie
osiągnąć 30 – 50 wejść dziennie.
Od czerwca 2012 roku na klubowej stronie internetowej działającej pod
adresem www.cracoviana.org wprowadziliśmy akcje pod tytułem „Igraszki z pocztą”
(akcja trwała od marca do końca kwietnia 2026 roku), później akcję „Co nam zostanie
z tych lat”( od 19 listopada 2018 do 1 października 2019 roku). Mając na uwadze
zapisy statutu naszego Klubu wprowadziliśmy akcję „Kocham Kraków” (od początku
maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku). Były to próby zainteresowania członków
Klubu całościami pocztowymi ofrankowanymi znaczkami o tematyce krakowskiej.
Proponowano zabawę pod hasłem „Zrób sobie przyjemność” promując wykorzystanie
starych widokówek krakowskich. Przypomnieliśmy promocję filatelistyki prowadzoną
przez Redakcję krakowskiego „Przekroju”, z pierwszych dziesiątków lat jego
wydawania. Słynne kąciki filatelistyczne. Prowadzono konkursy z nagrodami.
Przedrukowano artykuły dotyczące zasad polskiej filatelistyki i katalogowania
znaczków polskich autorstwa prof. Stanisława Miksteina, a także jego dywagacje na
temat znaczka i kolekcjonerstwa zwanego filatelistyką. Autorskie spojrzenie na
historię filatelistyki drukowano od grudnia 2015 roku (Quo vadis filatelistyko).

Wprowadzono cykl dla młodych adeptów filatelistyki w szkołach pod tytułem „Pół
godziny filatelistyki w szkole”, podając informacje na temat prowadzonych lekcji,
zabaw ze znaczkami pocztowymi, a także współpracy z przedstawicielami Poczty
Polskiej i nauczycielami propagującymi filatelistykę w szkołach. Wszystko uzupełniane
znaczną liczbą fotografii.
W latach 2016-2017 wiele miejsca poświecono św. Bratu Albertowi, postaci,
mającej poczesne miejsce w Krakowie, z okazji obchodów 100. rocznicy śmierci
W końcu 2017 roku Klub „Cracoviana” został zaskoczony, wypowiedzeniem
umowy przez firmę, w której była zarejestrowana nasza domena. Szybka decyzja
spowodowała, że od stycznia 2018 roku prowadzimy działalność pod nowym adresem;
www.cracoviana.eu . Stanęliśmy przed dwoma problemami w tym; odzyskania danych
z poprzednich lat oraz znalezieniem administratora strony. Podjęto decyzję o założeniu
Panelu Klienta na osobę prywatną, która jest równocześnie abonentem i właścicielem
domeny. Administratorem strony został Piotr Malec dzięki któremu udało się odzyskać
wszystkie dane z poprzednich lat i który podjął się bezpłatnego administrowania.
Struktura strony pozostała bez zmian, pomimo potrzeby jej zmiany, bowiem zmiana
wymagałaby to znacznych nakładów sił i środków.
W ostatnich latach prezentowano kolejne numery „Filatelisty Małopolskiego”,
relacjonowano przebieg spotkań klubowych, różnych uroczystości organizowanych
przez Pocztę Polską S.A. Przekazano relację m.in. z uroczystego wprowadzenia do
obiegu pocztowego znaczka z widokiem Zamku w Pieskowej Skale emitowanego przez
Pocztę Polską w ramach cyklu „Europa”.
Realizujemy zadania wynikające z hasła „Kraków, filatelistów obowiązek”
zmodyfikowanego na „Kraków, kolekcjonerów obowiązek” prezentując ciekawostki
filatelistyczne i kolekcjonerskie związane z Krakowem dotyczące zabytków i
Krakowian. Wiele miejsca poświęcono wydarzeniom z okazji jubileuszów Naczelnika
Tadeusza Kościuszki. Przekazywano na bieżąco informacje o naszych Członkach.
Relacjonowano obchody 100. rocznicy urodzin najstarszego wiekiem i stażem Członka
Klubu płk. Mieczysława Heroda, publikowano wspomnienia o zmarłych. Odnotowano
uroczystości z okazji jubileuszu 50- lecia Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego
Cracoviana, który obchodzono w maju 2019 roku.
Proponujemy kolekcjonerom zainteresowanie się znaczkiem, który został użyty
zgodnie z jego celem i spełnił swoją rolę w służbie poczty. Szczególnie jeśli znaczek
lub jego treść mają motyw krakowski. Stąd propagowanie zainteresowania znaczkami
stemplowanymi oraz całościami pocztowymi. Prezentowano serię całości na których
wykorzystano pierwsze w dziejach Poczty Polskiej znaczki wydane w latach 1925-
1926 z motywem krakowskim (widok Wawelu), również ofrankowane znaczkiem z
1953 roku z widokiem dziedzińca na Wawelu czy znaczkiem lotniczym z widokiem
Rynku w Krakowie z 1957 roku. Krakowskim tematem, który zwrócił uwagę
Kolekcjonerów i Internautów był cykl zatytułowany „Koperty firmowe w badaniach
nad historią krakowskich firm i zakładów rzemieślniczych”. Na stronie internetowej
pojawiały się informacje na temat wydawnictw okolicznościowych inicjowanych i
realizowanych przez członków Klubu. Zaprezentowano również wirtualny pokaz
filatelistyczny z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
Pamiętamy o naszych Członkach z okazji świąt ilustrując życzenia skanami
kolekcjonerskich widokówek okolicznościowych i kartek świątecznych.
Od 2018 roku zwiększyła się znacznie liczba wejść i odwiedzin naszej strony
internetowej, które wahają się niekiedy w granicach 300- 600 dziennie. Licznik
pokazał przed jubileuszem ponad 640 000 wejść w ciągu minionych 10. lat. Sukces
byłby większy gdybyśmy mogli pochwalić się znacznie większą liczbą
korespondentów, współpracowników i krytyków. Mamy nadzieję, że stanie się to
naszym udziałem już w najbliższym.


Jerzy Duda
Administrator Piotr