PRZYKŁADY POCZTOWEGO WYKORZYSTANIA ZNACZKÓW Z MOTYWEM KRAKOWSKIM, WYDANYCH W LATACH 1944- 1945. CZEŚĆ V.

PRZYKŁADY POCZTOWEGO WYKORZYSTANIA ZNACZKÓW

Z MOTYWEM KRAKOWSKIM, WYDANYCH W LATACH 1944- 1945.

CZEŚĆ V.

                 W czwartej części naszej serii zapowiedzieliśmy prezentację całości pocztowych ofrankowanych znaczkami z tzw. serii krakowskiej wydanej w 1945 roku, w tym znaczkami

o nominałach 3,00 zł (Fi. 365) i 5,00 zł (Fi.366) wydanym w nakładzie zaledwie 200 tyś. szt. Do IX 1945 roku taryfa w obrocie krajowym za list polecony wynosiła 3,00 zł. Przykład całości pocztowej ofrankowanej jednym znaczkiem Fi.365 pokazana jest na fot. 1.

Fot. 1 Koperta urzędowa o wymiarach 155x125 mm przesyłki listowej krajowej, poleconej z

         erką w postaci naklejki z nazwa miasta odbitej z pieczątki wysłanej z Urzędu

         Pocztowego Bobowa dnia 16. 6. 1945 roku do Krakowa. Przesyłka ocenzurowana z

         numerem kontrolera 1932. Przesyłka ofrankowana jednym znaczkiem Fi.365 zgodnie

         z taryfą.

           

            Zwracamy uwagę na całości pocztowe pokazane na kolejnych dwóch fotografiach,

(fot. 2 i 3), a szczególnie na informacje o konieczności dopłat do ofrankowania. Pierwszego września 1945 roku taryfa wzrosła i za przesyłki polecone krajowe kosztowały 3.50 zł.

Fot. 2    Na kopercie przesyłki listowej poleconej z erką w postaci naklejki niemieckiej

             z polską nazwą miasta odbitą z pieczątki o dopłacie w wysokości 50 groszy

             informuje odbitka stosownej pieczątki o opłaceniu przesyłki w gotówce z numerem

             wpłaty i podpisem listonosza. Przesyłka ofrankowana znaczkiem Fi.365 wysłana z

             Urzędu Pocztowego Rzeszów 16. IX. 1945 roku do Krakowa.

Fot. 3   Na kopercie przesyłki listowej poleconej z erką wykonaną odręcznie, informacja

           o dopłacie w wysokości 50 groszy jest w formie wpisu listonosza z numerem pozycji

           wpłaty. Przesyłka wysłana z Urzędu Pocztowego Ujsoły dnia 17 XI 1945 roku do

           Krakowa.

Fot. 4 a.b Opakowanie przesyłki listowej, poleconej, wykonane przez wysyłającego, z erką

           niemiecka z usuniętym napisem i pieczątką z nową polska nazwą (Nakło) prawidłowo

           ofrankowane (3,50 zł). Szczegół opakowania na fot. 4b. Przesyłka wysłana z Urzędu

           Pocztowego Nakło dnia 10.09. 1945 roku do Krakowa.

           Opakowanie jak i jego zamknięcie (łączenie lakiem (?)) jest wyjątkowe i nietypowe

           nawet jak na warunki powojenne.

Fot. 5   Jedna z nielicznych przesyłek zagranicznych w zbiorze, ofrankowana znaczkami

           wydanymi w 1945 roku tzw. wydania krakowskiego. Koperta o wymiarach

           160 x 115 mm przesyłki listowej zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki

           pieczątki z odręcznie wpisanym numerem, przesłana droga lotniczą z Urzędu

           Pocztowego Poznań 6 w dniu 29 XII 1945 do Anglii. Przesyłka ocenzurowana

           przez kontrolera z numerem 1607. Przesyłka jest ofrankowana pięcioma znaczkami

           Fi.365 i dwoma znaczkami Fi. 362 o łącznej frankaturze 16, 00 zł zgodnie z taryfą.

Fot.6 Koperta o wymiarach 155x 125 mm przesyłki krajowej, poleconej z erką w postaci

         odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego

         Łabowa w dniu 12 III. 1946 roku do Krakowa. Przesyłka jest ofrankowana dwoma

         znaczkami Fi. 365 i 366 o łącznej frankaturze 8,00 złotych zgodnie z taryfą. Oba

         znaczki są skasowane przez odręczne wpisanie piórem daty wysłania przesyłki.

         Przesyłka nie przeszła przez cenzurę.

Fot. 7 Koperta o wymiarach 205 x 135 mm przesyłki miejscowej, poleconej z erką w postaci

           odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego

           Kraków 1w dniu 18. VII. 1945 roku do ...Krakowa. Przesyłka ofrankowana znaczkiem          

           Fi. 366 zgodnie z taryfą. Adresatem przesyłki był Tadeusz Fischer. Przesyłka została

           udostępniona przez Andrzeja Fischera.

                        Na zakończenie jeszcze jeden przykład całości ofrankowanej znaczkami serii

tzw. krakowskiej z 1945 roku. Przesyłka filatelistyczna ofrankowana czterema znaczkami Fi. 362, 363, 364, 365 o łącznej frankaturze 6,50 zł. Przesyłka wysłana z Urzędu Pocztowego Siepraw w dniu 06. 7. 1945 roku. W zbiorze znajduje się jeszcze jeden przykład całości o takim samym ułożeniu znaczków skasowanych datownikiem z Urzędu Pocztowego Rabka.

            Na tym kończymy prezentację wybranych całości pocztowych ofrankowanych znaczkami z serii tzw. krakowskiej z 1945 roku. O wykorzystaniu najpopularniejszego znaczka , przedstawiającego widok pomnika Grunwaldzkiego, o nominale 50 groszy, który służył najczęściej do uzupełnienia frankatury całostek wydawanych w latach 1945-1947,

napiszemy w późniejszym czasie.

            Jak zawsze prosimy „klubowiczów”, także zainteresowanych Internautów, o uwagi, propozycje, uzupełnienia i o udostępnianie nam ciekawych walorów ze swoich zbiorów.

Raz jeszcze dziękujemy panu Andrzejowi Fischerowi z Krakowa za udostępnienie walorów z kolekcji Tadeusza Fischera, a także kol. Tadeuszowi Boguszowi za udostępnienie nam walorów ofrankowanych znaczkiem Fi. 262.          

                                                                                                                   Jerzy Duda

                                                                                                      Administrator Piotr