INFLACJA I HIPERINFLACJI W POLSCE W LATACH 1987-1995 DO ROKU 1996. PRZYKŁADY OFRANKOWANIA PRZESYŁEK ZAGRANICZNYCH Z LAT 1993-1995/6.

INFLACJA I HIPERINFLACJI W POLSCE W LATACH 1987-1995

DO ROKU 1996. PRZYKŁADY OFRANKOWANIA PRZESYŁEK

ZAGRANICZNYCH Z LAT 1993-1995/6.

(drugi artykuł publikowany na stronie internetowej).

                        Wracamy kolejny raz do spraw związanych z inflacją i hiperinflacją z lat 1987 – 1995/6. Na temat ofrankowania przesyłek listowych w okresie inflacji i hiperinflacji zamieszczano artykuły między innymi w „Filateliście Małopolskim autorstwa Grzegorza Binko i Jerzego Dudy. Dotychczas ukazały się 3 artykuły w nr 3/2018, 2/2019 i nr 106/2020 oraz na klubowej stronie internetowej artykuł opublikowany 19 lipca 2021 roku.

Kiedy w 1986 roku Poczta Polska wydała znaczek o nominale 200 zł.(Fi. 2910), kilkakrotnie przekraczający nominały innych znaczków, stawało się jasne, że mamy do czynienia z inflacją, a późniejsze, w 1990 roku, wydania znaczków samoprzylepnych o nominałach 2000 i 5000 zł ( Fi.3129 i 3130) utwierdziły tylko o zbliżającej się do Polski hiperinflacji. W szczytowym okresie hiperinflacji nominał bloku z 1993 roku wydanego z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej w Poznaniu (Fi. blok 152/108/) wynosił już 50000 złotych.

Dla użytkowników Poczty Polskiej sprawa frankowania listów, szczególnie w obrocie zagranicznym i wysyłanych jako polecone czy ekspresowe, stawała się coraz trudniejsza w przypadku braku znaczków o wysokich nominałach. W wielu przypadkach do naklejenia znaczków o odpowiedniej frankaturze nie wystarczała adresowa powierzchnia koperty i znaczki naklejano na jej tylną stronę. Wzrost opłat za przesyłki listowe w mniejszym stopniu wpływał, jak sądzę, na liczbę przesyłek wysyłanych np. z instytucji, firm, banków natomiast wpływał negatywnie na liczbę przesyłek prywatnych w tym również przesyłek związanych z wymianą filatelistyczną. Mniej dbano także o stronę estetyczną przesyłki. Znaczki o najwyższych nominałach (10000 i 20000 zł) były używane zarówno przez instytucje i firmy jak również w zagranicznej korespondencji prywatnej i pomimo denominacji w 1995 roku stosowano je do frankowania przesyłek jeszcze w 1996 roku. Kolejne przykłady całości pocztowych z lat 1990 – 1996, wysyłanych z Polski do różnych krajów europejskich ale i świata (np. Niemcy, USA, Belgia, Francja, Szwajcaria, Czechy) są świadectwem zainteresowania korespondencją prywatną Rodaków nawet w trudny czasie ale również dostrzegania wartości zarówno korespondencji jak i opakowania (kopert) zachowanych w domowych archiwach adresatów przez ponad 25 lat. Kolekcja całości pocztowych jest, w co nie wątpię, jakim skromnym przyczynkiem do najnowszych dziejów Poczty Polskiej.

Na kolejnych 11. przykładach pokazujemy całości pocztowe z korespondencji zagranicznej i pocztowe wykorzystanie znaczków emitowanych przez Pocztę Polską oraz sposoby wykorzystania tych znaczków przez polskich nadawców w latach 1990- 1996.

 

Fot. 1 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej,

         poleconej, ekspresowej wysłana z Urzędu Pocztowego Poznań 1 w grudniu 1990 roku

         do Niemiec (RFN). O ofrankowania użyto 9. znaczków Fi. 3098 i jednego Fi. 3086 o

           łącznie wartości 9500 zł zgodnie z taryfą.

 

Fot.2 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej prywatnej, poleconej przesłanej

         droga lotniczą z Urzędu Pocztowego Łódź 1 dnia 13.08. 1991 roku do USA. Przesyłka

           ofrankowana jest 2. znaczkami Fi.2910, Fi. 3123 oraz Fi. 3129,3130. Łączna wartość

           wynosi 8900 zł jest zgodna z taryfą.

 

Fot. 3 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej,

           poleconej wysłanej z Urzędu Pocztowego Płock 7 w dniu 2.03. 1992 do Belgii.

         Przesyłka jest ofrankowana siedmioma znaczkami w tym: 2 Fi. 3210, 2 Fi. 3211, Fi.

         3212, Fi. 3220 i Fi. 3186. Łączna frankatura wynosi 16500 zł i jest zgodna z taryfą.

 

Fot.4 a,b Koperta standardowych wymiarów, FDC serii Fi. 3257-3258 wykorzystana do

         przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej, poleconej wysłana z Urzędu Pocztowego

         Legnica 2 w dniu 24. (?) 1994 roku do Francji. Przesyłka ofrankowana jest jednym

         znaczkiem Fi. 3308 (poza dwoma znaczkami z FDC – Fi. 3257 i 3258) na awersie,

         a na rewersie Fi. 3265, 3261, 3193, 3120. Łączna frankatura, bez znaczków

         FDC wynosi 17500, natomiast dodając wartość znaczków FDC - 21000zł. Przy

         wliczeniu wartości znaczków z FDC frankatura zgodna z taryfą.  

 

Fot. 5 Koperta wykonana przez wysyłającego, przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej,

           poleconej wysłana z Urzędu Pocztowego Kielce 25 dnia 2.05.1993 roku do Belgii.

           Przesyłka ofrankowana ośmioma znaczkami w tym 2 Fi.3181, 2 Fi.3219, Fi. 3193, Fi.

           3097, Fi. 3076, Fi. 2889. Łączna wartość wynosi 13000 zł i jest zgodna z taryfą.

 

Fot. 6 Koperta wykonana przez wysyłającego przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej,

           poleconej wysłana z Urzędu Pocztowego Mikuszowice Śl. (ciekawa erka) dnia

           3.11. 1994 roku do Szwajcarii. Przesyłka ofrankowana jest siedmioma znaczkami w

           tym; 2 Fi. 3340, Fi. 3341, Fi. 3345, Fi. 3321, Fi. 3098 i Fi. 3165. Łączna frankatura

           wynosi 27000 zł jest zgodna z taryfą w przypadku przesyłki powyżej 50 g.

 

fot. 7 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, prywatne, zagranicznej,

           poleconej przesłanej droga lotnicza z Urzędu Pocztowego Sędziszów Młp. W dniu

         11.03. 1994 roku do USA. Przesyła jest ofrankowana 2. znaczkami Fi, 3308, Fi.3165 i

         Fi. 3273. Łączna frankatura wynosi 24000zł i jest zgodna z taryfa.

 

Fot. 8 Koperta o wymiarach 230 x 110 mm z okienkiem, przesyłki służbowej, zagranicznej,

           poleconej wysłana z Urzędu Pocztowego Poznań 60 dnia 8.12.1994 roku do (?).

           Przesyłka jest ofrankowana znaczkami 2.Fi. 3345, Fi. 3346 i Fi. 3276 o łącznej

           wartości 21000 zł zgodnej z taryfą.

 

Fot. 9a, b Koperta o standardowych wymiarach przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej

             poleconej wysłanej z Urzędu Pocztowego Lubczyna w dniu (?) 12. 1994 do Francji.

             Przesyłka ofrankowana jest 6. znaczkami w tym na awersie dwoma znaczkami . Fi.

             3368, Fi. 3276, Fi. 3308, a na rewersie Fi 3299 i 3353. Łączna frankatura wynosi

             26000 zł i w przypadku listu o wadze powyżej 50 g brakuje 1000 zł ofrankowania

             zgodnego z taryfą.(?).

 

fot. 10 Koperta o standardowych wymiarach przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej,

           ekspresowej wysłana z Urzędu Pocztowego Katowice 2 w dniu 4.05.1996 roku do

           Pragi Czeskiej. Przesyłka jest ofrankowana 10. znaczkami w tym; 6. Fi. 3276, 3. Fi.

           3098 i 3308 o łącznej wartości 43000 zgodnej z taryfą.

 

Fot. 11 Koperta standardowych wymiarów przesyłki służbowej, bankowej wysłana z Urzędu

           Pocztowego Konin 1 w dniu 15.03. 1996 do Niemiec. Przesyłka ofrankowana dwoma

           znaczkami o najwyższym nominale Fi. 3309 oraz znaczkiem Fi. 3409 w nowej

           walucie o nominale 80 groszy. Łączna wartość wynosi 48000 zł i jest zgodna z taryfa.

            To kolejne przykłady całości pocztowych z okresu inflacji w Polsce z lat 1987 – 1995. Prosimy o uwagi, propozycje oraz przesyłanie nam co ciekawszych całości do prezentacji na naszej stronie internetowej. Z góry dziękujemy za współpracę.

   Przy ocenie zgodności opłat z taryfą wykorzystano informacje zawarte w publikacji: Adam Kielbasa-Schoeni, Stanisław Fołta, Taryfy i cenniki opłat Poczty Polskiej 1941-2010, Basel-Gliwice 2011.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                                    Administrator   Piotr