KLUB „CRACOVIANA” W POSZUKIWANIU CAŁOŚCI POCZTOWYCH OFRANKOWANYCH ZNACZKAMI Z MOTYWEM KRAKOWSKIM.

KLUB „CRACOVIANA” W POSZUKIWANIU CAŁOŚCI POCZTOWYCH

OFRANKOWANYCH ZNACZKAMI Z MOTYWEM KRAKOWSKIM.

            Znaczki wydane przez Pocztę Polską z motywem krakowskim można najogólniej podzielić na te w których projektanci wykorzystują:

a/   tematy architektoniczne; zespoły budowli, budowle zabytkowe i inne, pojedyncze obiekty,

     fragmenty budowli, wnętrza urbanistyczne, detale architektoniczne ,

b/ tematy związane z kulturą i sztuką w tym tradycje ludowe, ubiory, pomniki, dzieła sztuki

     sakralnej, dzieła kartograficzne, rzeźby, witraże, sztuka książki,

c/ wizerunki Krakowian i osób szczególnie zasłużonych dla Krakowa, artystów, twórców,

   naukowców, pisarzy, sportowców,

d/ symbole np. pawie pióro, litera „K”,

            Z zadowoleniem należy stwierdzić, że znaczków o tematyce krakowskiej, w ujęciu jak wyżej, jest sporo i że ta tematyka była i jest kontynuowana przez Pocztę Polska od 1925 roku. Trzeba przypomnieć, że już w 1945 roku Poczta Polska emitowała serię znaczków wydania obiegowego –zabytki Krakowa, a także wspomnieć o latach 1982 – 1988 kiedy to ukazywały się rok rocznie dwa znaczki i dwie całostki, kartki pocztowe z nadrukowanym znaczkiem, z serii „Odnowa zabytków Krakowa”. Bogactwo wydań jest zróżnicowane bowiem są wśród nich pojedyncze znaczki, serie znaczków o danej tematyce, znaczki z serii wydawanych jako okolicznościowe z innych okazji czy poświęcone innym tematom niż Kraków.

            Po uruchomieniu klubowej strony internetowej zrodził się pomysł, traktowany jako pewnego rodzaju zabawa, ale z pewnym przesłaniem, aby prezentować całości pocztowe ofrankowane znaczkiem, znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską z motywami krakowskimi. Początkowo traktowaliśmy pomysł jak formę odpowiedzi na pytanie „Co nam zostanie z tych lat” skoro odejdziemy od wymiany listowej, ale później stwierdziliśmy, że ciekawszym jest gromadzenie całości pocztowych frankowanych znaczkami o tematyce krakowskiej głównie przesyłek z obrotu zagranicznego, a sporadycznie przesyłek z obrotu krajowego.

Dotychczas prezentowaliśmy na stronie internetowej całości frankowane znaczkami o temacie „Ołtarz Wita Stwosza” również ofrankowane znaczkiem Fi.1045 z serii „Historyczne miasta polskie” z 1960 roku, także znaczkiem Fi. 3806 z serii „Miasta polskie” z 2002 roku , a przede wszystkim całości pocztowe frankowane pierwszymi znaczkami wydanymi w niepodległej Polsce z lat 1925-1927, Fi. 210 i 214. Tematyka znaczków nie budzi wątpliwości w ich rozpoznaniu bo są to widoki Wawelu, Wawelu z Lajkonikiem, Ołtarza Wita Stwosza. W tym ostatnim przypadku mogą być problemy bowiem na niektórych znaczkach znajdują się mniej znane widoki detali ołtarza. Na stronie internetowej przekazywaliśmy informacje o całościach pocztowych frankowanych znaczkami m. in. z serii „Kultura polska” w szczególności frankowane znaczkiem z wizerunkiem Brata Alberta –Adama Chmielowskiego także związane z osobą Tadeusza Kościuszki.

Pragniemy kontynuować naszą zabawę kolekcjonerską liczą na zainteresowanie członków Klubu „Cracoviana” jak i wielu Rodaków miastem „..w całej Polsce najsławniejszym”. Wykorzystywanie znaczków pocztowych o tematyce krakowskiej do frankowania przesyłek listowych w obrocie zagranicznym jest poświadczeniem zainteresowania wysyłającego przesyłkę miastem i jego dziejami, zarazem czytelnym sygnałem dla odbiorcy, a pośrednio staje się formą promocji miasta. Dla wielu osób, nawet nie będących kolekcjonerami, przesyłka ofrankowana znaczkami o widocznej tematyce, jest przedmiotem uwagi, a znaczki często podlegają ocenie i są przedmiotem zainteresowania.

Oczekujemy propozycji, a także zachęcamy do udziału w naszej zabawie.

                                                                                                     Jerzy Duda

                                                                                        Administrator Piotr