PRO MEMORIA śp. ZBIGNIEW HARABASZ

PRO MEMORIA

śp. ZBIGNIEW HARABASZ ( 15.07.1934 – 11.05. 2021)

            W dniu 11 maja 2021 roku zmarł w wieku 86 lat ZBIGNIEW HARABASZ wieloletni członek Polskiego Związku Filatelistów i Ogólnopolskiego Klubu „Cracoviana. Urodził się w1934 roku w Woli Zabierzowskiej. Przez większą część życia pracował w Hucie im. Lenina, później im. Sędzimira na Wydziale Mechanicznym. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił we wrześniu 1984 roku i został członkiem Koła nr 5 w Krakowie – Nowej Hucie, pierwszego Koła zorganizowanej filatelistyki w Nowej Hucie, w którym był do roku 1993. Po utworzeniu Oddziału w Nowej Hucie zmienił przynależność i został od 1994 roku członkiem Koła nr 305. Aktywność kolekcjonerska i zaangażowanie w pracach na rzecz PZF-u sprawiła, że został wybrany przewodniczącym Koła 305. Funkcje ta piastował do 2001 roku. Od grudnia 2001 roku był skarbnikiem Oddziału Nowa Huta. W 2004 roku po zmianach strukturalnych w Okręgach wrócono do dawnego podziału i reaktywowano Koło nr 5 w Krakowie Nowej Hucie. W 1998 roku został członkiem Klubu „Cracoviana” z numerem legitymacji 68, zachowując ten numer po nowelizacji legitymacji w 2012 roku. Przez cały okres przynależności do PZF-u dał się poznać jako zaangażowany działacz, aktywny kolekcjoner współpracujący z wieloma filatelistami, uczestniczący w pracach Koła jak i Klubu, a także promujący filatelistykę w różnych środowiskach. W 2009 roku, jako prezes Koła nr 5 był współorganizatorem Okręgowej Wystawy Filatelistycznej z okazji 60-lecia Nowej Huty i 55-lecia zorganizowanej filatelistyki w Nowej Hucie. Za zasługi w pracy stowarzyszeniowej otrzymał w 2001 roku Brązową Odznakę Honorową, a w 2009 roku Złotą Odznakę Honorową PZF. W 2011 roku został wyróżniony Odznaką 60-lecia Polskiego Związku Filatelistów. Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

                                                               Koledzy i przyjaciele z Okręgu Małopolskiego PZF

                                                                                                i OKF „Cracoviana”