WIRTUALNY POKAZ FILATELISTYCZNY

OKRĘG MAŁOPOLSKI PZF i OKF „CRACOVIANA”

PREZENTUJĄ

                                                 

*****

WIRTUALNY   POKAZ FILATELISTYCZNY

Z OKAZJI 101. ROCZNICY URODZIN

KAROLA WOJTYŁY   -   św. JANA PAWŁA II

*********

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II

w

NOWYM JORKU, PARYŻU, SANTIAGO DE COMPOSTELA, STRASBURGU.

na wybranej dokumentacji filatelistycznej z lat 1979 – 1989.

/znaczki, datowniki, FDC, koperty ilustrowane, aerogramy/.

*

SIEDZIBA ORGANIZACJII NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

2 października 1979 rok

             W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku

             Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 2 października 1979 roku powiedział m.in.:

           ... Można bowiem ranić człowieka w jego stosunku do prawdy, w jego sumieniu,

             w sferze jego przekonań i światopoglądu, jego wiary religijnej – wreszcie

             w sferze tzw. swobód obywatelskich, o których stanowi równouprawnienie

             wszystkich bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, płeć,

             przynależność narodową, wyznaniową, przekonania polityczne itp.

             Równouprawnienie, tzn. wykluczenie różnych form uprzywilejowania

             jednych, jak też dyskryminacja innych, czy to synów tego samego narodu,

             czy ludzi różnego pochodzenia, rasy, narodówi poglądów.

 

             WYDANIA POCZT; ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

                   I WATYKANU UPAMIĘTNIAJACYCH   WIZYTĘ PAPIEŻA

                                                   JANA PAWŁA II.

                       / koperty ilustrowane, okolicznościowe datowniki, aerogram/

 

 

 

SIEDZIBA   UNESCO

2 czerwca 1980 rok

 

W siedzibie UNESCO w Paryżu, 2 czerwca 1980 roku Ojciec Święty

Jan Paweł II mówił:

                   Jestem synem narodu, który przeżył najcięższe próby historii. Narodu

                   wielokrotnie skazanego na śmierć przez jego sąsiadów, który jednak\

                   przeżył i pozostał sobą. Zachował swoja tożsamość i pomimo rozbiorów

                   i okupacji zachował swoją narodową suwerenność w oparciu nie

                   o zasady sił fizycznych, ale wyłącznie w oparciu o swoja kulturę.

 

 

                         WYDANIA POCZT ; FRANCJI, UNESCO I WARYKANU

                     UPAMIĘTNIAJĄCYCH   WIZYTĘ PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

                                   /koperty ilustrowane, FDC, aerogram, znaczki/

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

9 listopad 1982 rok

 

                 W Santiago de Compostela w dniu 9 listopada 1982 roku Ojciec

                 Święty Jan Paweł II wygłosił przemówienie, a w nim zawarł wypowiedź

                   zwaną Aktem Europejskim:

                 Ja, Jan Paweł, syn narodu polskiego, narodu, który zawsze uważał się za

                 europejski, ze względu na swe początki, tradycję, kulturę i żywotne więzy,

               słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian, ja następca

                 Piotra na stolicy rzymskiej, stolicy , którą Chrystus zechciał umieścić

                 w Europie i którą kocha za jej trud szerzenia chrześcijaństwa na całym

                 świecie, ja, Biskup Rzymu i Pasterz Kościoła powszechnego, z Santiago

                 kieruje do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości:odnajdź siebie

                 samą. Bądź sobą. Odkryj swe początki. Tchnij życie w swoje korzenie.

                 Ożyw te autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były pełne

                 chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna.

                 Podbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla

                 innych religii i dla prawdziwych swobód. Oddaj cezarowi to co jest

                 cesarskie, zaś Bogu to co boskie...

 

                                             WYDANIA POCZTY HISZPANII

                       UPAMIĘTNIAJĄCE WIZYTĘ   PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

                   / kartka pocztowa, koperty ilustrowane, datownik okolicznościowy/

 

 

 

 

SIEDZIBA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

10 październik 1988 rok

                   W Strasbourgu podczas wizyty w Parlamencie Europejskim w dniu 10

                   października 1988 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział m. in.:

                     Moim marzeniem, jako najwyższego Pasterza Kościoła powszechnego,

                     a zarazem tego, który pochodzi ze Wschodniej Europy i dobrze zna

                     aspiracje ludów słowiańskich – tego „drugiego płuca naszej jednej

                     europejskiej ojczyzny; więc moim marzeniem jest to, by Europa,

                     suwerenna i wyposażona w wolne instytucje, poszerzyła się pewnego

                     dnia aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a nawet bardziej jeszcze –

                     historia. Jakże miałbym tego nie pragnąć, skoro inspirowana wiarą

                     chrześcijańską kultura tak głęboko naznaczyła wszystkich ludów naszego

                     wyjątkowego kontynentu – ludów greckich i łacińskich, germańskich

                     i słowiańskich, na przekór wszystkim zmiennym kolejom losu i ponad

                     systemami społecznymi i ideologiami?

                                         WYDANIA POCZTY FARNCUSKIEJ

                     UPAMIĘTNIAJĄCE WIZYTĘ PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

                                 /koperty ilustrowane, datownik okolicznościowy/

 

 

 

               Źródła cytatów:

-          Pielgrzymka do świata, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1987

-          Jan Paweł II – Europa, Wydawnictwa „Wokół nas” , wydanie III, lipiec 2011.

                                                                                               ZE ZBIORU JERZEGO DUDY.

                             POKAZOWI WIRTUALNEMU TOWARZYSZY KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA

                             WYDANA W DWÓCH WERSJACH.

 

 

 

Administrator Piotr