DO CZŁONKÓW OKF „CRACOVIANA”

                                   DO CZŁONKÓW OKF „CRACOVIANA”

                                   Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy,

            W dniu 26 marca Zarząd Klubu wysłał drogą pocztową pismo do 38 aktywnych Członków, potwierdzających swoją przynależność do Klubu, informujące o problemach, które wiążą się z przedłużającym się okresem pandemii oraz zmianach które następują w zasadach użytkowania dotychczasowej naszej siedziby. Wysyłając pismo liczyliśmy na odpowiedzi zgłaszane listownie (dla tych, którzy nie korzystają z internetu), a także drogą elektroniczną dla korzystających z internetu na znane adresy zarówno prezesa jak i strony internetowej. Do dnia 15 kwietnia otrzymaliśmy trzy odpowiedzi; jedna przyszła drogą elektroniczną (rezygnacja z członkostwa zarówno z PZF-u jak i z Klubu ), a dwie drogą telefoniczną, do których odniesiemy się po zebraniu informacji.

            Ponawiamy naszą prośbę o przekazywanie nam informacji dotyczących problemów zawartych w piśmie i kierujemy ja do tych którzy otrzymali pismo, a także prosimy pozostałych Członków, którzy dotychczas nie brali udziału w życiu klubowym, aby raczyli włączyć się do dyskusji i przekazali swoje przemyślenia. Pismo jest załączone do obecnego apelu.

Dziękujemy za każdą odpowiedź i każdą propozycję dotyczącą przyszłości Klubu.

                                                                                       Jerzy Duda

 

                                                                                   Kraków, 25 marzec 2021 roku

                                                             Do

                                                               ...........................................................................

                                                               ...........................................................................

                                                            ............................................................................

                                                                             Członek OKF „Cracoviana”                                                              

                                                            

            30 marca 2021 roku mija rok od zawieszenia przez Zarząd Klubu spotkań wymiennych w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ulicy Zyblikiewicza 1 oraz pięć miesięcy od ostatniego pisma (z 30 października 2020 roku) informującego o sytuacji dotyczącej działalności Klubu i propozycji na czas po pandemii (pisma w postaci elektronicznej opublikowane są na klubowej stronie internetowej).       

            Dzisiaj sytuacja pandemiczna jest równie dramatyczna i nic nie wskazuje na jej poprawę w najbliższym czasie. A więc w dalszym ciągu zarówno spotkania wymienne jak i prace klubowe są zawieszone i to bezterminowo.

Pomimo trwającej pandemii na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów ukazała się Uchwała nr 62/XXI/ZG/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku obligująca Zarządy Okręgów, Oddziałów i Kół PZF, w tym także Kluby do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w terminie do 30 maja 2021 roku. Zasady i harmonogram prac związanych z realizacja uchwały przez Okręg Małopolski   zostały opracowane przez prof. Stanisława Mitkowskiego prezesa Okręgu Małopolskiego w roku 2020 i przekazane do Kół. Natomiast sprawa dotycząca OKF „Cracoviana” jest jeszcze do rozważenia. Problem bowiem dotyczy zarówno miejsca spotkania Członków Klubu (Klub 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ulicy Zyblikiewicza jest niedostępny) oraz zapewnienia bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym dla 71 Członków Klubu, a w przypadku 50% obecności dla ok. 35. osób.

Kolejny problem dotyczy wyboru Zarządu Klubu, który składa się zwyczajowo z 5 osób i które powinny być członkami Polskiego Związku Filatelistów. Wobec konieczności zmiany na stanowisku prezesa Klubu – o czym wcześniej informowałem Kolegów- oraz rezygnacji z członkostwa klubu kol. Augustyna Katańskiego do zarządu powinny zostać zgłoszone co najmniej cztery kandydatury. A zatem powinniśmy być przygotowani na zmiany i dlatego warto byłoby poświęcić trochę czasu na przemyślenie różnych koncepcji działalności Klubu, jego roli i znaczenia dla Krakowa, nowych wyzwań i tp.

Klubowa strona internetowa działa pod nazwą www.cracoviana.eu i ona powinna służyć do kontaktów pomiędzy członkami Klubu, do podejmowania coraz to nowych inicjatyw, a przy braku bezpośrednich kontaktów pomiędzy kolekcjonerami służyć sprawom klubowym.

Problem powrotu do klubowych spotkań wymiennych w sytuacji pandemii jest dość złożony. Po pierwsze musimy uzyskać zgodę władz Klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej na wykorzystanie dotychczas użytkowanych lokali w reżimie sanitarnym. Reżim sanitarny musi być kontrolowany przez zarząd Klubu „Cracoviana” ( z ponoszeniem kosztów zakupu np. płynu odkażającego, posiadać awaryjne maseczki i tp). Obecność w spotkaniach wymiennych powinna być ograniczona tylko do członków klubu, a z doświadczenia wiadomo, że członkowie klubu stanowią niewielką część uczestników spotkań. Trzeba nam odpowiedzieć na pytanie jak w takiej sytuacji należy podejść do sprawy reżimu sanitarnego i ew. odpowiedzialności za przypadki, które mogą zaistnieć.

Informacja z ostatniej chwili jest taka, że zmieniają się zasady wynajmowania pomieszczeń w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ul. Zyblikiewicza. Klub „Cracoviana” ma umowę podpisaną na użyczenie pomieszczeń do 31 grudnia 2021 roku i to pozwala nam jeszcze do tego czasu działać. Dalsze użytkowanie pomieszczeń będzie wymagało sprecyzowania współpracy z wojskiem i MON-em i wypełnienia szeregu dokumentów. O tym trzeba będzie również podyskutować na planowanym zebraniu.    

To są zasadnicze problemy stojące przez Klubem po 52 latach jego działalności. Dlatego uprzejmie proszę każdego Członka Klubu, który otrzyma to pismo o informację czy aktualnie jest członkiem Polskiego Związku Filatelistów oraz o wyrażenie swojego zdania na poruszone w piśmie tematy. Proszę o odpowiedź w formie listowej na adres Jerzy Duda, Kraków, ul. Zygmunta Augusta 7/7. Z góry dziękuję za wszelkie informacje i uwagi.

  

           

                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                         i życzeniami zachowania optymizmu i dobrego zdrowia

                                                                        Jerzy Duda

                                                               Prezes Klubu „Cracoviana”                                                             .