KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH CZ. 8.

KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH

NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH

CZ. 8.

            Zgodnie ze statutem i przesłaniem klubowym wciąż poszukujemy tematów nie tylko filatelistycznych ale w ogóle kolekcjonerskich, które odnoszą się w sposób bezpośredni lub tylko pośredni do miasta Krakowa w jego najnowszej historii. Tym razem chcieliśmy zwrócić uwagę na wciąż niedocenianą rolę kopert, kart korespondencyjnych czy pocztówek produkowanych przez instytucje, firmy, osoby prywatne, w pracach nad historią firm, zakładów rzemieślniczych, handlowych, składów i magazynów na terenie Krakowa czyli ogólniej rzecz ujmując nad historią gospodarczą miasta. Niekiedy takie właśnie koperty czy karty korespondencyjne na których wydrukowano podstawowe dane dotyczące firmy, a do tego użyte pocztowo, poświadczają istnienie firmy i jej lokalizację. Właściciele firm starali się zadbać o reklamę i informację o działalności poprzez umieszczanie danych w różnych informatorach, skorowidzach, wykazach przygotowywanych zarówno w skali lokalnej jak i krajowej, ale nie dotyczyło to wszystkich firm.

Kartki korespondencyjne i pocztówki firmowe szczególnie z z obiegu pocztowego są źródłem informacji o kontaktach handlowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, a korespondencja zawiera wiele ciekawych informacji o sprawach firmowych, handlowych, a także kontaktach prywatnych. Przykłady kart korespondencyjnych z okresu II Rzeczypospolitej prezentujemy na fot. 1-3.

 

Fot. 1 Firmowa karta korespondencyjna z obiegu pocztowego krajowego Składu kapeluszy

         damskich, jedwabji(!) i aksamitów oraz przyborów modniarskich. Właścicielem był

         Salomon Klein, a skład znajdowała się w Krakowie przy ulicy Krakowskiej 6. Nadruk

         firmowy szczegółowo charakteryzuje firmę. W nadruku podano nawet numer telefonu

         domowego. Kartka korespondencyjna wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 2 w dniu

         29.III. 1932 roku do osoby prywatnej mieszkającej w Bielsku. Korespondencja jest w

         języku niemieckim.

 

Fot. 2 Firmowa karta korespondencyjna z obiegu pocztowego zagranicznego Fabryki

         kapeluszy damskich   J. Klein, Kraków, ul. Dietla 83. Karta wysłana jako ekspres do

         firmy w Szwajcarii z Urzędu Pocztowego Kraków 14 II 1939 roku.

W Skorowidzu przemysłowo handlowym Królestwa Galicji na rok 1913 brak informacji o składzie kapeluszy i „fabryce kapeluszy damskich” prowadzonych przez osoby o nazwisku Klein. W dziale „Odzież i modniarstwo” podano ponad 25 firm działających w Krakowie ale w wykazie nie ma wspomnianych firm. Można z tego wnioskować, że firmy powstały po 1918 roku.

 

Fot. 3   Kolejny przykład firmowej pocztówki Wytwórni kapeluszy „KAPOL” mieszczącej

           się w Krakowie Dolnych Młynów 3. Pocztówka z obiegu pocztowego, krajowego

           wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 2 26 IV. 1939 roku do Bielska.

           Korespondencja jest w języku polskim. Również i w tym przypadku firma nie

           figuruje w Skorowidzu przemysłowo handlowym Królestwa Galicji.

 

Fot. 4 Na zakończenie prezentujemy firmową kopertę o wymiarach 162 x 135 mm firmy

           „Afka” produkującej parasole. Firma mieściła się w Krakowie, przy ulicy Miodowej

           10-11. Firma figuruje w Skorowidzu przemysłowo handlowym Królestwa Galicji z

             1913 roku pod dwoma pozycjami i o tym samym nazwisku właściciela. W jednym

             przypadku jest to spółka z S. Hirschem, a ówczesna firma ta mieściła się przy ulicy

             Miodowej 7. Koperta przesyłki listowej zagranicznej jako polecona z ciekawą

             erką, wysłanej z Urzędu Pocztowego Krakau 7,dnia 29 XI 1941 roku do firmy w

             Wiedniu. Do adresata dotarła 1.XII 1941 roku o czym świadczy odbitka datownika

             odbiorczego.    

Na tym kończymy nasz cykl o kopertach firmowych i kartach korespondencyjnych wydawanych przez instytucje, firmy i osoby prywatne w Krakowie w latach 1900-1945 głównie w okresie II Rzeczypospolitej. Mamy nadzieję, że za jakiś czas wrócimy do prezentacji ciekawszych i bogatszych w informację walorów, które uzyskamy od Kolegów klubowych i zainteresowanych sprawą Internautów.

Jerzy Duda

Administrator Piotr