KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH CZ. 7.

KOPERTY FIRMOWE W BADANIACH

NAD HISTORIĄ KRAKOWSKICH FIRM I ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH

CZ. 7.

 

Zagadkowa koperta firmowa.

            Na załączonej fotografii prezentujemy skan koperty firmowej o wymiarach 156x 125 mm firmy szczycącej się znakiem ochronnym (ZZ), widocznym po lewej stronie koperty. Firma Z. Ziembicki posiadała skład papieru dla dyrekcji poczt, dyrekcji kolei, także województwa, gmin szkół i in. Siedziba firmy znajdowała się przy Placu Mariackim 2. Informacja na temat firmy jest pełna bowiem zawiera numer telefonu, nr skrytki pocztowej, a nawet numer rachunku bankowego P.K.O. Koperta z nadrukiem była zamawiana w roku 1935 oraz posiada informację, uzgodnioną z pocztą, o opłacie przesyłki gotówką w wysokości 60% (zapewne taryfy). Firma Z. Ziembicki figuruje w Skorowidzu przemysłowo-handlowym Królestwa Galicji z 1913 roku w dziale papiernictwo i prowadziła, „wyrób ksiąg handlowych, skład przyborów szkolnych, krat do gry i galanteryjnych przyborów”.

            Koperta, jak widać, zalicza się o kopert „z okienkiem”. Umieszczenie okienka w układzie pionowym w stosunku do klapy zamykającej i nadruku robi wrażenie pomyłki producenta. Adres korespondenta widoczny w okienku powinien być czytelny i sporządzony w poziomie, a nie w pionie, a przede wszystkim w znormalizowanym miejscu listu czy pisma. Informacja nadrukowana na kopercie „druk”, a także adresat „Urząd pocztowo – telegraficzny” została odbite na wcześniej wykonanej kopercie z okienkiem. A co bardziej intrygujące, że opisana koperta jest zamknięta (klapa jest zaklejona) i nie widać   żadnych szczegółów mogących przypuszczać, że kiedykolwiek była otwierana.

            Jeśli jest to makulatura, błąd producenta lub próbny wydruk to dla bezpieczeństwa koperta firmowa powinna zostać zniszczona. A jeśli jest przykład jakiegoś rodzaju oszczędności to na kopercie powinna znaleźć się uwaga na ten temat. W rozwiązaniu zagadki liczymy na pomoc Internautów.

                                                                                                          Jerzy Duda

                                                                                             Administrator   Piotr