ZNACZKI Z WIDOKIEM WAWELU Fi. 210 i Fi. 214 NA PRZESYŁKACH LISTOWYCH

                       ZNACZKI Z WIDOKIEM WAWELU Fi. 210 i Fi. 214

                                   NA PRZESYŁKACH   LISTOWYCH

            23 marca 2020 roku na klubowej stronie internetowej zamieściliśmy informację o zakończeniu klubowej zabawy z całościami pocztowymi ofrankowanymi znaczkami z widokiem Wawelu wydanymi przez Pocztę Polską w latach 1925 – 1926 będącymi   pierwszymi znaczkami z motywem krakowskim emitowanymi w niepodległej Ojczyźnie Zabrakło zainteresowania Internautów naszą zabawą, a przede wszystkim   walorów oraz całości pocztowych do prezentacji. Po kilku tygodniach kolekcjonerzy przyszli z pomocą

i w maju 2020 roku zaprezentowaliśmy na klubowej stronie internetowej, kolejną 25. część naszego cyklu z pokazem walorów udostępnionych przez klubowych Kolegów. Zachęceni przez nich postanowiliśmy kontynuować zabawę, licząc się z tym, że kolejne odcinki będą ukazywać się nieregularnie, w miarę dopływu walorów (znaczków stemplowanych i całości pocztowych), które według naszego rozeznania są coraz rzadsze na rynku kolekcjonerskim i nabierają charakteru rzadkości.

            Tym razem, w 26. części naszego cyklu, zaprezentujemy pięć całości pocztowych w tym; trzy ofrankowane   znaczkami Fi.210 z widokiem Wawelu w kolorze czerwonym oraz dwie ofrankowane znaczkami Fi. 214 w kolorze niebieskim.

Fot. 1 Koperta o wymiarach 166 x 132 mm przesyłki listowej, prywatnej zagranicznej

         poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie

         wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Świętochłowice w dniu 21. III.

         1926 roku do Austrii. Przesyłka jest ofrankowana pięcioma znaczkami w tym dwoma

         Fi. 207, 208, 213 oraz Fi. 210 z lewym marginesem.. Łączna frankatura wynosi 70

         Groszy i była zgodna z ówczesną taryfą.

 

Fot.2 Koperta wykonana ręcznie zapewne przez wysyłającego, który wykorzystał do jej

         wykonania fragment kartki papieru na którym jest listu do sądu nieznanej mu osoby.

         Przesyłka listowa, sądowa, polecona z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze

         czerwonym z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Biała

         Podlaska do Sądu Pokoju w.. Białej Podlaskiej dnia 18. 12. 1925 roku. Przesyłka

        ofrankowana jest trzyznaczkowym paskiem poziomym Fi. 210. Łączna frankatura

         wynosi 45 groszy zgodnie z taryfa.  

 

Fot. 3. Koperta jak wyżej, wykonana ręcznie przez wysyłającego z wykorzystaniem

           tabelarycznego zestawienia danych z podpisami pochodzącego z 1897 roku.

           Przesyłka listowa, sadowa, polecona z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze

           fioletowym z odręcznie wpisanym numerem,   wysłana z Urzędu Pocztowego

           w Białej Podlaskiej dnia 4. XII 1925 roku do Sądu Pokoju w ...Białej Podlaskiej.

           Przesyłka jest ofrankowana poziomym, trzyznaczkowym paskiem Fi.210 o łacznej

           frankaturze 45 groszy zgodnie z taryfą.

            Zwracamy uwagę na koperty własnoręcznie wykonywane przez nadawców.

W okresach trudności gospodarczych danego kraju przy brakach papieru i kopert, a także kleju oraz ze względów oszczędnościowych, koperty na własny użytek robiono wykorzystując papier z makulatury w tym z różnego rodzaju dokumentów, formularzy administracyjnych, księgowych, fragmentów stron książek, atlasów geograficznych, listów często obcojęzycznych.

 

Fot. 4. Koperta o wymiarach 156x124 mm przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej,

           poleconej z erka w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie

           wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Kalisz w dniu 30 XII 1927

           roku do Francji. Adresat otrzymał przesyłkę 2.I. 1928 roku o czym świadczy odbitka

           datownika odbiorczego. Przesyłka jest ofrankowana trzema znaczkami w tym dwoma

           Fi.214 i Fi.211 o łącznej frankaturze 1,00 zł zgodnie z taryfą.

 

Fot. 5. Koperta o wymiarach 155 x110 mm przesyłki listowej, prywatnej, zgranicznej,

             poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze liliowym z odręcznie

             wpisanym numerem wysłana z Urzędu Pocztowego Warszawa 11 (?) do Francji

           dnia 29 XII 1927 roku. Przesyłka ofrankowana jak poprzednia dwoma znaczkami

             Fi. 214 i jednym Fi.211. Co jest ciekawe, w kopercie znajduje się obszerny list

             pisany po rosyjsku. Treści nie będziemy ujawniać.

            Oczekujemy od Internautów kolejnych materiałów wzbogacających wiedzę o całościach ofrankowanych pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polska z motywem krakowskim.

                                                                                                                 Jerzy Duda

                                                                                                    Administrator Piotr.