PRZYPOMINAMY PAŹDZIERNIKOWE ŚWIĘTA POCZTY

                                             PRZYPOMINAMY

                             PAŹDZIERNIKOWE ŚWIĘTA   POCZTY

            9 października obchodzony jest Światowy Dzień Poczty ustanowiony w 1969 roku na Kongresie Światowego Związku Pocztowego w Tokio. Ustanowiono go w rocznicę powołania do życia w 1874 roku jednej z najstarszych organizacji międzynarodowych Światowego Związku Pocztowego (fr. Union Postale Universelle UPU).

           Do Światowego Dnia Poczty od 1956 roku dołączono w Polsce obchody święta zwanego Dniem Znaczka. Jak podano w Encyklopedii Filatelistyki z 1993 roku „Dzień Znaczka został zaproponowany przez niemieckiego działacza filatelistycznego H. Von Rudolphiego i zatwierdzony na Kongresie FIP w Luksemburgu w 1936 roku”. Obchodzony był w Polsce od 1956 – 1990 roku

            Kolejnym świętem obchodzonym w dniu 18 października jest Dzień Poczty Polskiej. Ustanowiony został w 2008 roku, w którym uroczyście obchodzono w Polsce  

450 rocznicę uruchomienia pierwszego szlaku pocztowego pomiędzy Polską i Włochami.

18 października 1558 roku król Zygmunt II August utworzył Pocztę Królewską.

                                                                                                             Wybrał Jerzy Duda.