ZNACZEK Fi. 1045 NA PRZESYŁKACH POCZTOWYCH (cześć 2)

                   ZNACZEK Fi. 1045 NA PRZESYŁKACH POCZTOWYCH

                                                 (cześć 2)

           28 sierpnia 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną „kolekcjonerską zabawę” polegającą

na prezentowaniu na klubowej stronie internetowej całości pocztowych ofrankowanych znaczkiem Fi.1045 czyli jednym ze znaczków z serii „Historyczne miasta polskie” wprowadzonej do obiegu 28 XI i 28 XII 1960 roku, na którym projektant prof. Witold Chomicz przedstawił widok Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie.

Oczekując na pierwsze reakcje Członków Klubu „Cracoviana” oraz Internautów na naszą propozycję zabawy, odpowiadamy na pierwsze pytanie zadane nam telefonicznie; dlaczego wybraliśmy akurat znaczek F. 1045 ? Przede wszystkim jest to kontynuacja tematyczna. Na pierwszym znaczku wydanym przez Pocztę Polska o tematyce krakowskiej znalazł się widok Zamku Królewskiego na Wawelu. Teraz chcemy kontynuować ten temat Wprawdzie mogliśmy wziąć pod uwagę znaczek Fi. 366 z wydania obiegowego – zabytki Krakowa z 1945 roku opisanego jako – Wawel ale na przeszkodzie stanęły inne względy. Wystarczy zajrzeć do katalogu znaczków Fischera z 2019 roku i sprawdzić cenę znaczka na kopercie (500,00 zł). Nasuwa się zatem pytanie ile całości ofrankowanych tym znaczkiem mogło się uchować w kraju? Dlatego zdecydowaliśmy się na wybór znaczka wydanego w okresie prosperity Poczty Polskiej, w nakładzie ponad 50 mil. wycenionego na kopercie w 2019 roku 1,00zł.

I jeszcze jedna uwaga dotycząca samego znaczka. W dolnej jego części widoczny jest orszak złożony z jeźdźców i wozu (na projekcie znaczka, karety) zaprzężonego w czwórkę koni. Jedna z pierwszych wersji znaczka miała mieć tytuł „Wjazd królewski na Wawel” .

W ostatecznej wersji tematem znaczka został Zamek Królewski na Wawelu.

            Znaczek Fi.1045 może służyć do ofrankowania przesyłki listowej ( frankatura wielokrotna) lub stanowić uzupełnienie frankatury mieszanej. Zwracamy uwagę na frankaturę mieszaną, w której mogą być wykorzystane znaczki o różnej tematyce będące aktualnie w obiegu pocztowym, ale mogą być wykorzystane również znaczki o różnym rysunku ale pochodzące z serii „Historyczne miasta Polskie”. Jest to frankatura mieszana w której wykorzystane są znaczki z tej samej serii.

            Na specjalną uwagę zasługują koperty FDC szczególnie koperta zawierająca pięć pierwszych znaczków od nominału 5 groszy do 50 groszy (Fi. 1044 – 1048). Mogły być one wykorzystywane jako przesyłki pocztowe w okresie 28 dni ważności ofrankowania jak i poza tym terminem z koniecznością uzupełnieniem ofrankowania na stronie nieadresowej. Koperta FDC zawierająca znaczek Fi.1045 mogła być użyta w ciągu 28 dni od daty wprowadzenia koperty i służyć do wysłania przesyłki listowej, krajowej o wadze 20-200 gramów. Poza tym terminem przesyłka wymagała uzupełnienia frankatury do uzyskania właściwej taryfy.

            Poniżej prezentujemy kolejne przykłady pocztowego wykorzystania znaczka Fi.1045. Na początek dwa przykłady przesyłek listowych o frankaturze mieszanej składającej się ze znaczków o różnej tematyce.

Fot. 1.Koperta o wymiarach 175x 125 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej z erką

           w postaci naklejki z wydrukowanym numerem kolejnym wysłana z Urzędu

           Pocztowego Szczecin 4 w dniu 23.3.1961 roku do Hamburga. Przesyłka ofrankowana

         jest sześcioma znaczkami: Fi. 1045 oraz Fi. 1074, 1075, 1021, 986, 1081 o łącznej

         frankaturze   8,60 zł czyli dla przesyłki o wadze 60 gramów. Frankatura mieszana,

         bogata tematycznie, a znaczek Fi. 1045 o nominale 10 gr. stanowi uzupełnienie opłaty.

 

Fot. 2 Koperta standardowego wymiaru przesyłki zagranicznej, przesłanej droga lotniczą

           z Urzędu Pocztowego w Ostródzie dnia 2.3. 1966 roku do USA. Przesyłka

         ofrankowana sześcioma znaczkami w tym trzema Fi.1045, znaczkiem na przesyłki

         lotnicze Fi.935 oraz Fi.1449. Łączna frankatura wynosi 5,50 zł.

Kolejne przykłady dotyczą wykorzystania znaczka Fi.1045 we frankaturze mieszanej ale składającej się ze znaczków z serii „Historyczne miasta polskie”.

 

Fot. 3 Koperta standardowych wymiarów krajowa, polecona z erką w postaci odbitki

           pieczątki i numerem z numeratora przesłana z Urzędu Pocztowego Gliwice 7 w dniu

           31. 8. 1962 roku do Jaworzna. Przesyłka urzędowa ofrankowana pięcioma znaczkami

           z serii „Historyczne miasta polskie” w tym Fi.1044, 1045, 1046 i 1052. Łączna

           frankatura wynosi 1,55 zł.

 

fot. 4 Koperta standardowych wymiarów przesyłki zagranicznej, poleconej z erką w postaci

         naklejki i numerem odbitym z numeratora wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 2

         dnia 12.1.1963 roku RFN. Przesyłka ofrankowana czterema znaczkami z serii

       „Historyczne miasta polskie” w tym Fi. 1045, 1052, 1057, 1059. Łączna frankatura

         wynosi 5,60 zł, zgodna z taryfą. Znaczki naklejone starannie co wskazuje na

         korespondencje filatelistyczną.

 

Fot.5 Koperta standardowych wymiarów przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej

         z erką w postaci naklejki z numerem odbitym numeratorem wysłana z Urzędu

         Pocztowego Warszawa 3 dnia 21.1.1961 roku do byłej Jugosłąwii. Koperta służyła

         do przesłania walorów filatelistycznych stąd na odwrocie stosowne pieczęcie

         Zarządu Okręgu i pozwolenie na przesłanie walorów. Koperta ofrankowana

         z wielką starannością znaczkami z serii „Historyczne miasta polskie” od Fi.1044 do –

         1051 oraz Fi. 1057. Łączna frankatura wynosi 5,60 zł zgodnie z taryfą. Jest to naszym

         zdaniem przykład wyjątkowy i zapewne nieczęsty w zbiorach całości.

Na zakończenie tej części naszego cyklu dwa przykłady wykorzystania FDC do przesyłek listowych

 

Fot. 6 Koperta FDC z naklejonymi znaczkami od Fi. 1044 – 1048 (jedna z trzech kopert

             FDC)   z oryginalnym stemplem wysłana jako przesyłka listowa. Ofrankowanie

             zgodne z taryfa . Przesyłka wysłana przed upływem 28 dni ważności ofrankowania.

 

Fot. 7 a, b Koperta FDC jak wyżej wykorzystana do przesyłki listowej zagranicznej,

                 przesłanej droga lotniczą,   poleconej z erką   w postaci naklejki z numerem

                 odbitym numeratorem, wysłana z Urzędu Pocztowego Szczecin 4 w dniu 8.01.

                 1961 roku o czym świadczą datowniki na stronie nieadresowej (7b). Przesyłka

                 ofrankowana siedmioma znaczkami o łącznej frankaturze 7,20 zł.

            Sądzimy, że w niedługim czasie otrzymamy od naszych Kolegów i od Internautów jeszcze ciekawsze walory, które zamieścimy na klubowej stronie internetowej. Z góry dziękujemy za udział w naszej zabawie umilającej czas pandemii i braku bezpośrednich klubowych spotkań wymienny.

                                                                                                              Jerzy Duda

                                                                                                   Administrator Piotr