Znaczek z widokiem Zamku Królewskiego na Wawelu

                             NOWA PROPOZYCJA NA CZAS PANDEMIUM

                     Znaczek z widokiem Zamku Królewskiego na Wawelu Fi. 1045

                       projekt prof. Witolda Chomicza wykorzystany pocztowo.

 

               W czerwcu 2018 roku zaproponowaliśmy na klubowej stronie internetowej, formę kolekcjonerskiej zabawy polegającą na prezentowaniu całości pocztowych ofrankowanych pierwszymi znaczkami z motywem krakowskim (widok Wawelu Fi.210 i Fi.214) wydanymi w niepodległej Polsce ( frankatura pojedyncza, wielokrotna, mieszana), a także wspomnianych znaczków stemplowanych z   wyraźnym i czytelnym datownikiem z miejscem i datą nadania przesyłki. Uznaliśmy, jako członkowie Klubu „Cracoviana”, że sprawą pocztowego wykorzystania wspomnianych znaczków warto zająć wobec tego że:

             -   są to w ogóle pierwsze znaczki wydane przez Pocztę Polską

     z motywem krakowskim,

-         nieznana jest liczba i stan zachowanych całości zarówno pozostałych w kraju jak i poza krajem. Liczba pozyskanych całości jak i ofert może służyć do oszacowania tej liczby

-         istnieje możliwość odnalezienia całości mających wartość dokumentów gdyż podczas długiego okresu obiegu pocztowego wspomnianych znaczków (1925 – 1937) miały miejsce ważne wydarzenia polityczne i gospodarcze w kraju,

-         różnorodność wykorzystanych kopert także różnorodność ich ofrankowania

     wzbogaca wiedzę na temat zachowań użytkowników poczty,

-         każda całość pocztowa jest w zasadzie unikatem. Zbiór tematyczny całości

     pocztowych nabiera wartości historycznej i dokumentalnej.

Zdawaliśmy sobie sprawę, jak się okazało nie do końca, że zaproponowany temat zabawy jest trudny. Sądziliśmy jednak, że uda nam się dotrzeć do kolekcjonerów posiadających w swoich zbiorach interesujące nas całości i znaczki, którzy będą chętni udostępnić je wraz z opisem. Dla innych kolekcjonerów, poszukiwania całości oraz znaczków pochodzących z korespondencji z wyraźnie odbitym datownikiem z lat 1925 – 1936 wymaga zbyt wielu zabiegów aby można było liczyć na współpracę. Tym bardziej, że od wielu lat zbieranie całości pocztowych i znaczków stemplowanych pochodzących z korespondencji nie ma wzięcia u kolekcjonerów.

Nasza akcja spotkała się zarówno z pozytywnym odzewem i oceną ale i z krytyką. Krytycy twierdzili, że zbiór całości to nie filatelistyka, że nie wiadomo do kogo temat jest adresowany, że temat mało interesujący, a nawet że w świetle dzisiejszego RODO sprawa tematu wymaga dodatkowych objaśnień. Pomimo krytyki udało się nam zebrać ponad 150 całości, przedstawić Internautom w postaci skanów i opisów. Zbiór tych całości będzie przedmiotem dalszych prac.

Dzisiaj już wiemy, że całości ofrankowane znaczkami „z Wawelem” z lat 1925 – 1936 są już rzadkością na rynku filatelistycznym co potwierdzają wyniki poszukiwać na internetowych portalach polskich i zagranicznych oferujących walory filatelistyczne. Czy to oznacza, że obecnie stają się one rarytasem? Nie wiemy. Ceny w Katalogu polskich znaków pocztowych ( i z Polską związanych) Fischera 2020 nie odzwierciedlają tej rzadkości. Natomiast na uwagę zasługują różnicę cen znaczków na całościach pocztowych podane w cytowanym katalogu i cen na portalach internetowych.

Postanowiliśmy kontynuować naszą kolekcjonerską zabawę zmieniając jedynie znaczek. Rozpoczynamy cykl prezentacji całości pocztowych ofrankowanych znaczkiem Fi. 1045 (frankatura wielokrotna i mieszana) oraz znaczków stemplowanych z wyraźnie odbitym datownikiem pozwalającym odczytać nazwę Urzędu Pocztowego i datę przyjęcia przesyłki. Znaczek pochodzi z wydania standardowego „Historyczne miasta w Polsce” zawierającego   18 znaczków prezentujących ciekawe widoki wybranych miast. Projektantem znaczków był prof. Witold Chomicz z Krakowa. Nominały znaczków są w przedziale od 5 gr. do 5.60 zł. Łączny nakład wszystkich wartości wyniósł 1 641 680 000 sztuk w tym np. nakład znaczka o wartości 60 gr. (opłata za przesyłkę zwykłą, krajową) wyniósł 638 830 000 sztuk.

Tematem wybranego znaczka jest rysunek przedstawiający Zamek królewski na Wawelu. Nominał znaczka wynosi 10 gr., a nakład wyniósł 50,151 milionów. Znaczek był zamawiany dziesięciokrotnie i drukowany w latach 1960 do 20.11.1962 roku. Niski nominał znaczka wskazuje, że całości pocztowe muszą posiadać ofrankowanie wielokrotne lub mieszane.

            Dla urozmaicenia naszego cyklu proponujemy również prezentację wycinków na których wspomniany znaczek (Fi. 1045) służył jako ilustracja do stempli dodatkowych produkowanych z okazji różnych imprez odbywających się w Krakowie. Znaczek był kasowany datownikiem Urzędu Pocztowego Kraków 1 ( w większości przypadków) z wybrana datą trwania wydarzenia sportowego czy kulturalnego.

            Sądzimy, że tym razem uda nam się pozyskać znaczną liczbę walorów do zaprezentowania na klubowej stronie internetowej, a zarazem pozyskać kolekcjonerów, którzy przyłączą się do naszej „filatelistycznej zabawy”. Liczymy na ciekawe i obszerne informacje o nadsyłanych walorach.

            Na początek kilka przykładów ze zbioru jednego z niżej podpisanych.

                                                                      

                                      

Fot. 1 Przykład wykorzystania znaczka Fi.1045 do frankowania przesyłki listowej,

         krajowej wysłanej z Urzędu Pocztowego Przemyśl 1 podczas wystawy z okazji

         jubileuszu „1000 lat Przemyśla” .

 

Fot. 2 Znaczki pochodzące z przesyłek wysłanych z Urzędów Pocztowych Wałbrzych (7?),    

           Kraków 1 i Warszawa 20.

 

Fot. 3 a Koperta o wymiarach 224x 160 mm przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej

             przesłanej drogą lotniczą z Urzędu Pocztowego Gdańsk 1 dnia 25 I 1961 roku

             do Szwecji (Malmo). Przesyłka z adnotacją „Portowa Pilna” oraz wpisem

             Urzędu Celnego w Gdańsku. Przesyłka ofrankowana siedmioma znaczkami

             z serii „Historyczne miasta Polski” w tym znaczkiem Fi. 1045. Przykład

             całości z frankaturą mieszaną.

 

Fot. 3b Koperta o wymiarach 175x 103 mm przesyłki listowej, zagranicznej przesłanej

             drogą lotniczą z Urzędu Pocztowego Siedlce 1 dnia 10.7.1963 roku do Francji.

             Przesyłka ofrankowana pięcioma znaczkami z serii „Historyczne miasta Polski” w

             tym trzyznaczkowym pionowym paskiem Fi.1045.

 

Fot. 3c Koperta o standardowych wymiarach przesyłki listowej, zagranicznej, poleconej

             przesłanej droga lotniczą z Urzędu Pocztowego Warszawa 15 w dniu 31. 8. 1961

             roku do Belgii (Bruksela). Przesyłka ofrankowana sześcioma znaczkami w tym

             jednym Fi.1045. Jest również drugi akcent krakowski, a mianowicie parka

             znaczków poczty lotniczej z widokiem Rynku w Krakowie Fi 892.

 

Fot.4a,b Przykłady wykorzystania znaczka jako ilustracji do stempli dodatkowych

               stosowanych podczas a/V Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych

               oraz b/ Festiwalu Koszykówki F.I.B.A.

                                                                                                      Jerzy Duda

                                                                                             Administrator Piotr