Komunikat 17.03.2020

Dzień dobry,  z uwagi na zaistniałą w kraju sytuację w zakresie zagrożenia
epidemiologicznego Zarząd Koła Nr 1 podjął decyzję o zawieszeniu na czas
nieokreślony spotkań Członków naszego Koła. 

z poważaniem  Lech Derlatka
Henryk Filipowski