Do CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

                                        Kraków, 12 marca 2020 rok                                                                         

      

                                                                          Do CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

                                                                               OGÓLNOPOLSKIEGO. KLUBU

                                                                       FILATELISTYCZNEGO   „CRACOVIANA”                                                                                        

                                             Z A P R O S Z E N I E

 

            Podczas corocznego spotkania Członków Klubu, które odbyło się 5 lutego 2020 roku padła propozycja, przyjęta przez zebranych, aby rozpocząć akcję nazwaną roboczo ”Moja pasja, moje zbiory” . Akcja ma na celu wzajemne poznanie się Członków Klubu jak i adeptów oraz zbieraczy, którzy maja ochotę z Klubem współpracować, poprzez pokaz czy prezentację posiadanych zbiorów, opowiadanie o nich i o ciekawostkach związanych

z pozyskiwaniem walorów, a także wymianę kolekcjonerskich doświadczeń

z uczestnikami spotkania.

Liczymy na to, że tego rodzaju spotkania mogą pomóc zarówno początkującym jak

i średnio zaawansowanym kolekcjonerom w rozbudowywaniu i doskonaleniu swoich zbiorów. Sadzimy, że takie kameralne spotkania „przy okrągłym stole” mogą uzupełnić „Wieczory Klubowe” organizowane dotychczas w Klubie.

Pierwsze tego rodzaju spotkanie w cyklu „Moja pasja, moje zbiory” odbędzie się dnia 7 kwietnia – wtorek – 2020 roku ( jeśli nie wystąpią problemy z epidemią)

w Krakowie, w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ulicy Zyblikiewicza 1

o godzinie 17.00.

Spotykamy się w restauracji przy okrągłym stole, przy kawie, herbacie i ciastku, aby obejrzeć i podyskutować o zbiorach przedstawionych przez naszych Kolegów:

 

   JAKUB RĄPAŁA – Znaczki pocztowe w obszarze Śląska Cieszyńskiego podczas

                                         plebiscytu w 1920 roku.

 

   MACIEJ   BURZA - Hiperinflacja w Rzeszy Niemieckiej w 1923 roku na podstawie

                                       znaczków pocztowych i medali.

 

             JERZY DUDA odpowie na pytanie Internautów dlaczego zbiera całości ofrankowane pierwszymi znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską w latach 1925 i 1926 z motywem krakowskim (widok Wawelu).

            Zapraszamy chętnych do udziału w spotkaniu oraz do zgłaszania propozycji na kolejne spotkanie w celu zaprezentowania własnego zbioru czy zbiorów.

                                      U W A G A,   U W A G A,   U W A G A

 

       W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ RZĄDU RP O ZAMKNIĘCIU WSZYSTKICH

       PLACÓWEK   OŚWIATOWYCH I WPROWADZENIU KWARANTANNY

                                                 SPOŁECZEŃSTWA,

                       ZAWIESZAMY KLUBOWE SPOTKANIA WYMIENNE

W KLUBIE 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ, UL. ZYBLIKIEWICZA 1

       W DNIACH   19 MARCA ORAZ   26 MARCA (CZWARTKI) 2020 ROKU.

 

                                                                                         Za Zarząd Klubu

 

                                                                                           dr inż. Jerzy Duda