nowodruki „Kocham Cię”

            Kraków, 7.marca 2020 roku

         Przewodniczący Kół PZF

W Okręgu Małopolskim

Szanowni Państwo,

Informuję, że otrzymałem wreszcie nowodruki „Kocham Cię”.

Będę je wydawał w dwa kolejne wtorki (10 i 17 marca):

  1. Na AGH w paw. B-3 pok. 110 w godz. 13 – 14-tej, oraz

  2. W siedzibie Zarządu (ul. Brogi 26) w godz. 15.30 – 17-tej.

Istnieje także możliwość odbioru w innym miejscu i terminie, po uzgodnieniu telefonicznym. Warunkiem wydania nowodruku jest opłacenie składek członkowskich przynajmniej za I półrocze 2020 roku.

Przekazuję także informację na temat trzeciego nowodruku, który ma być rozprowadzany bezpłatnie, na podstawie listy dostarczonej do ZG. Wzór listy do wypełnienia elektronicznego (lub ręcznego, gdy brak możliwości wypełnienia elektronicznego) w załączeniu.

A oto treść pisma z ZG PZF:

Szanowni Panowie Prezesi, 

w załączeniu  przesyłamy tabelę do uzupełnienia danych członków PZF, która posłuży do przydziału bezpłatnego nowodruku z planowanym wydaniem w grudniu 2020.

Okręgi otrzymają do przekazania liczbę nowodruków zgodną z liczbą członków, którzy opłacą całoroczne składki (dane z tabeli będą zgodne ze sprawozdaniem z ruchu członków).   

W tabeli wystarczy wskazanie jednego kontaktu danego członka związku.

Dodatkowo informujemy, że tabela zawiera kolumnę z podpisem odbioru nowodruku do wykorzystania przy wydaniu nowodruków. Po wydaniu nowodruków i uzyskaniu podpisów obowiązkiem Okręgu będzie zwrot tabeli z podpisami do ZG.

Termin przekazania uzupełnionej tabeli w wersji elektronicznej na adres ZG PZF do 15.08.2020 roku.

Pozdrawiam

Stanisław Mitkowski