Zapraszamy na spotkanie w dniu: 16 stycznia 2020

Kraków dn. 06.01.2020r.


ZAWIADOMIENIE


Niniejszym informujemy Szanownych Członków Komisji Naukowo-Badawczej Zarządu
Okręgu Małopolskiego PZF w Krakowie o kolejnym naszym zebraniu.
Zapraszamy na spotkanie w dniu: 16 stycznia 2020 roku o godzinie: 1730. Odbędzie się
ono w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ul. Zyblikiewicza 1 (I piętro) w Krakowie.
W programie:
1. P. Lesław Schmutz - ,,Rodzaje druku znaczków.” - referat z pokazem – Część: II.
2. P. Jacek Zając - ,,Nowe słowo w filatelistyce polskiej: R-ka kompilacyjna”-referat
z pokazem.
3. P. Krzysztof Stasiak - „Uwagi o wprowadzeniu w 1872 roku do obiegu kartki
pocztowej: Fi ZA Cp. 3.” - informacja z pokazem.
4. P. Augustyn Katański - ,, Niekatalogowana makulatura bloku Nr: 4. z 1937 roku”
- informacja z pokazem.
5. Członkowie Komisji- Prezentacja ciekawostek oraz własnych odkryć.
6. Sprawy bieżące – Określenie propozycji dalszej działalności.
Dodatkowo informujemy:
▪ W trakcie spotkania Komisji prosimy, aby nie pokazywać między sobą własnych
walorów nie przeznaczonych do prezentacji dla wszystkich zebranych ( na wymianę
będzie jeszcze czas po spotkaniu).
▪ Prosimy o aktywność i dyskusję na spotkaniu Komisji oraz zgłaszanie propozycji
własnych referatów na następne zebrania.
▪ Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.cracoviana.eu


Serdecznie zapraszamy!