Zapraszamy na spotkanie w dniu: 14 listopada 2019

Kraków dn. 07.11.2019r.


ZAWIADOMIENIE


Niniejszym informujemy Szanownych Członków Komisji Naukowo-Badawczej Zarządu
Okręgu Małopolskiego PZF w Krakowie o kolejnym naszym zebraniu.
Zapraszamy na spotkanie w dniu: 14 listopada 2019 roku o godzinie: 1730. Odbędzie się
ono w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej przy ul. Zyblikiewicza 1 (I piętro) w Krakowie.
W programie:
1. P. Lesław Schmutz - ,,Rodzaje druku znaczków.” - referat z pokazem - kontynuacja.
2. Dr Zofia Żukowska - ,,Pierwsze znaczki austriackie w Galicji.” -uzupełnienie.
3. P. Grzegorz Binko - ,,Nadruki odwrotne podwójne skoczne wydania przedrukowego
na znaczkach GW- nr 6-16”
4. P. Augustyn Katański - ,, Nowy ciekawy błąd na znaczku polskim” - informacja.
5. Członkowie Komisji- Prezentacja ciekawostek oraz własnych odkryć.
6. Sprawy bieżące – Określenie propozycji dalszej działalności.
Dodatkowo informujemy:
▪ W trakcie spotkania Komisji prosimy, aby nie pokazywać między sobą własnych
walorów nie przeznaczonych do prezentacji dla wszystkich zebranych ( na wymianę
będzie jeszcze czas po spotkaniu).
▪ Prosimy o aktywność i dyskusję na spotkaniu Komisji oraz zgłaszanie propozycji
własnych referatów na następne zebrania.
▪ Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.cracoviana.eu


Serdecznie zapraszamy!