GIGANTOMANII OFRANKOWAŃ CIĄG DALSZY

                               GIGANTOMANII OFRANKOWAŃ CIĄG DALSZY

            Od Internautów otrzymaliśmy kolejne przykłady zagranicznych przesyłek pocztowych z lat 1989 – 1991 czyli okresu inflacji, ofrankowanych dużą liczbą znaczków. Na kolejnych fotografiach 1-3 przedstawiamy koperty przesyłek do byłego ZSRR, Danii oraz RFN , a na fot. 4 przypominamy kopertę przesyłki do Pakistanu.

Fot. 1 Standardowa koperta przesyłki listowej, poleconej z erką w postaci naklejki, wysłana z

           Urzędu Pocztowego Lublin 10 do b. ZSRR ( Estonia) dnia 27.9 1989 roku . Do

           Adresata dotarła 10.10 1989 roku o czym świadczy datownik odbiorczy. Przesyłka o

           Frankowana jest 10. znaczkami w tym 7. z rysunkami głów wawelskich. Kolejno Fi.

         2681, 2682, 2838, 2839, 2888,2889, 3015, a także trzema innymi znaczkami 2589,

           2591 i 3067. Łączna frankatura wynosi 320 zł.

 

Fot. 2 Standardowa koperta na przesyłki lotnicze wyprodukowana poza Polską, wysłana dnia

          31.12. 1992 roku z Urzędu Pocztowego Kielce 14 do Danii. Przesyłka jest

             ofrankowana ośmioma znaczkami w tym Fi. 3105 b, 3120, 3202, 3098, 2910.

             Łączne ofrankowanie wynosi 4050 zł.

 

Fot. 3 Standardowa koperta przesyłki zwykłej wysłana z Polski (datowniki nieczytelne)

           w maju 1990 roku do Niemiec (RFN) ofrankowana 15. znaczkami w części  

           naklejonymi na sposób dachówkowy. Ofrankowanie składa się z 4 znaczków Fi.

           2682, 4 znaczków fi. 2590, 3. znaczków fi. 2839, 2 znaczków fi. 3086 oraz fi. 2203.

           Łączna frankatura wynosi 1511 zł.

 

Fot. 4a,b Dla przypomnienia pokazujemy kopertę standardową przesyłki poleconej z erką w

               postaci naklejki wysłanej w dniu 11.02.1990 roku droga lotnicza z Urzędu

               Pocztowego Łódź 39 do Karachi (Pakistan). Przesyłka jest ofrankowana 37

               znaczkami naklejonymi na awersie i rewersie koperty. Do ofrankowania użyto 32

               znaczków o nominale 200 zł, Fi 2910, trzech znaczków Fi. 3160 i dwóch znaczków

               Fi. 3087. Łączna frankatura wynosi 9700 zł.

            Prosimy Członków Klubu „Cracoviana” oraz Internautów o przesyłanie informacji

i skanów kopert przesyłek z okresu inflacji to znaczy lat 1981 – 1995. Będziemy je umieszczali na naszej stronie internetowe. Z góry dziękujemy za współpracę.

                                                                                                                       Jerzy Duda

                                                                                                i administrator strony Piotr