Spotkanie Noworoczne Członków Klubu „Cracoviana”

                             Spotkanie Noworoczne Członków Klubu „Cracoviana”

            W dniu 16 stycznia 2018 roku w Klubie 6 Brygady Powietrzno-Desantowej przy ulicy Zyblikiewicza 1 odbyło się spotkanie Członków Klubu „Cracoviana” na którym podsumowano działalność w 2017 roku oraz dyskutowano nad propozycjami planu na najbliższy okres. W zebraniu uczestniczyło 62 Członków Klubu w tym również spoza Krakowa oraz zaproszonych Gości. Spotkanie prowadził jak zwykle wiceprezes Klubu kol. Augustyn Katański zgodnie z programem zapisanym w zaproszeniu na zebranie (znajduje się na stronie internetowej Klubu) i przegłosowanym na początku zebrania. Po przywitaniu uczestników zebrania przez prezesa Klubu dr Jerzego Dudy zebrani zostali poinformowani o niespodziance i zmianie programu zebrania, które rozpoczęło się występem wokalnym przygotowanym przez panią Annę Jakubowską i solistki. W repertuarze znalazły się kolędy i pastorałki w wykonaniu: Karoliny Kopacz, Klaudii Kowalczyk i Weroniki Potępy. Występ solistek (fot.1) był   nagrodzony rzęsistymi oklaskami przez zebranych.

           Po części artystycznej   minutą ciszy uczczono zmarłych członków Klubu. Prezes Klub zaprosił do stołu prezydialnego prof. Stanisława Mitkowskiego prezesa Małopolskiego Okręgu PZF oraz Józefa Gonciarczyka prezesa Klubu Filatelistów i Numizmatyków działającego przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Po złożeniu sprawozdania z działalności w 2017 roku przez prezesa Klubu na tematy sytuacji w Małopolskim Okręgu PZF mówił prof. Stanisław Mitkowski. Następnie prowadzący zebranie Augustyn Katański dokonał podsumowania klubowej inicjatywy z 2016 roku dotyczącej jubileuszu 70 rocznicy powrotu Ołtarza Wita Stwosza do Krakowa. Zgodnie z warunkami podanymi w 2016 roku w sprawie zakupu cegiełek i albumów z reprodukcjami kartek pocztowych z 1933 roku odbyło się losowanie nagród. Nagrodami fundowanymi przez bezimiennych sponsorów były walory filatelistyczne o wartości katalogowej 1500, 1000 i 500 zł. Pierwszą nagrodę wylosował członek Klubu kol. Zbigniew Zawodny z Krakowa, drugą; kol. Irena Łabiszewska z Łodzi, a trzecią Elżbieta Filipowska. Specjalna nagrodę, w postaci białej broni, za zorganizowanie pokazu tematycznego w 2017 roku otrzymał Andrzej Matusiak. Były również osoby nagrodzone za prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe przygotowane przez prowadzącego zebranie. Na fot. 2 wspólna fotografia osób nagrodzonych podczas zebrania. W trakcie zebrania padły propozycje dotyczące planu pracy szczególnie w kontekście 50. lecia Klubu Cracoviana, które przypadnie   2 maja 2019 roku. Na stronie internetowej będziemy dzielić się z Internautami i Członkami Klubu zgłaszanymi propozycjami uczczenia tego jubileuszu. Na zebraniu podjęto ważną decyzję dotyczącą obchodów 100. rocznicy urodzin najstarszego Członka naszego Klubu płk. Mieczysława Heroda. Informacje na ten temat podamy w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej. Zbliżając się do końca zebrania prezes Klubu złożył podziękowanie kierownikowi Klubu panu Marianowi Dulewiczowi, pani Annie Jakubowskiej i jej solistkom, zespołowi wspomagającemu przygotowanie zebrania i poczęstunku w osobach Adama Kalafara, Wioletty Gwizdak i Doroty Wójcik, a także kol. Radosławowi Harendarzowi oraz prowadzącemu Augustynowi Katańskiemu za pracę nad przygotowaniem i prowadzeniem zebrania, a także za owocną współpracę przy różnych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub. Wyrazy podziękowania skierowane były dla prof. Stanisława Mitkowskiego za owocną współpracę pomiędzy Małopolskim Okręgiem i Klubem Cracoviana, także dla Członków Klubu, którzy pomimo zimowej aury przybyli na zebranie m. in. z Łodzi, Oświęcimia, Gorlic. W czasie zebrania czynny był sklepik klubowy obsługiwany przez kol. Grzegorza Katańskiego.

            Zebranie noworoczne zakończyło się spotkaniem towarzyskim przy kawie i ciastku z rozmowami kuluarowymi na których poruszano wiele interesujących zagadnień również dotyczących klubu.    

                                                                                                                         /jd/

                                                                                                              fot. Jerzy Duda