KONKURS Z NAGRODAMI !

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI NA PYTANIA KONKURSOWE:

Prezentujemy odpowiedzi na poziomie  minimum, które będą brane pod uwagę przy rozwiązaniu konkursu:

Tablica nr 1: ul. Basztowa nr 4;  kamienica.
Tablica nr 2: ul. Krakowska 43; dom Zgromadzenia Braci Albertynów "Bracia Albertyni".
Tablica nr 3: ul. Rakowicka 18; kościół katolicki pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Listę zwycięzców opublikujemy w środę 15 marca.


Administrator

UWAGA !    UWAGA !    UWAGA !

KOLEJNY KONKURS  KLUBU „CRACOVIANA”  Z  NAGRODAMI.
Konkurs związany jest z ADAMEM  CHMIELOWSKIM, św. Bratem Albertem,
któremu poświęcony jest  rok 2017.

Warunki konkursu: 

Na fotografiach nr 1, nr 2 i nr 3 pokazane są  tablice poświęcone  Adamowi Chmielowskiemu, św. Bratu Albertowi, znajdujące się w różnych miejscach Krakowa. Warunkiem konkursu jest  przesłanie na internetowy adres Klubu „Cracoviana” odpowiedzi na następujące pytanie:

- gdzie w Krakowie znajdują się pokazane na fotografiach 1, 2 i 3 tablice.
Prosimy podać adres  obiektów na których znajdują się  tablice
(ulicę, nr domu oraz nazwę obiektu na którym są umieszczone tablice).
 

Odpowiedź  może być wzbogacona dodatkowymi informacjami szczegółowymi dotyczącymi  czasu  wmurowania tablicy, jej  autora oraz  okazji jej instalowania.

Na  odpowiedzi  czekamy do 10 marca 2017 roku do godziny 24.00.

 

skan534

TABLICA NR 1

skan535

TABLICA NR 2

skan536

TABLICA NR 3

W przypadku dużej liczby poprawnych odpowiedzi na podstawowe pytanie, przyznanie  jednej z trzech nagród  będzie uzależnione od  ilości dodatkowych informacji dotyczących tablic.

Przewiduje się trzy równorzędne nagrody. Nagrodami są zestawy kartek okolicznościowych oraz ekscałostek  dotyczących św. Brata Alberta  wydanych w ostatnich  latach przez Klub „Cracoviana”. Decyzję o przyznaniu nagród w oparciu o odpowiedzi podejmuje  Prezes Klubu dr inż. Jerzy Duda.

                                                                                   Administrator