Konkurs Błyskawiczny z okazji 5 rocznicy istnienia strony internetowej OKF "Cracoviana"

kb

Pytanie konkursowe:

Proszę podać:  dzień, miesiąc oraz rok, w którym wszedł do obiegu pocztowego pierwszy stempel okolicznościowy związany z Klubem "Cracoviana".

Nadal oczekujemy na odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. 
Szczególnie polecamy się klubowiczom...

Mile widziane będzie podanie w związku z czym został wydany i co przedstawiał? jak również prezentowanie zdjęć, kopii lub skanów walorów  z rzeczonym stemplem.


Warunki Konkursu:

- w konkursie nie mogą brać udziału, obecni i byli, członkowie Zarządu Klubu;

- konkurs wygrają pierwsze trzy osoby, które w sposób prawidłowy określą: dzień, miesiąc i rok wejścia do obiegu pocztowego pierwszego stempla, o którym mówi Konkurs, oraz prześlą wraz z odpowiedzią adres na który przesłana zostanie jedna z trzech nagród rzeczowych;

- o kolejności, w przypadku prawidłowych odpowiedzi decyduje czas odnotowany na Klubowej skrzynce odbiorczej;

- nagrodami w Konkursie są drogie walory filatelistyczne plus niespodzianka;

- rozstrzygnięcie Konkursu, podanie rozwiązania i prezentacja walorów oraz podanie inicjałów zwycięzców i miast, do których wyślemy nagrody nastąpi najpóźniej w dniu 13 lutego 2017 r.


                                            Administrator