Oferta wymiany walorów.

Do Klubu "Cracoviana" zwrócił się Pan Ferenczi Sandor z prośbą o opublikowanie jego oferty dotyczącej wymiany znaczków. List napisany po polsku wraz z kopertą pokazujemy na fotografii. Czynimy to z wielką przyjemnością i nadzieją, że nie wszystko trzeba kupować, a może uda się kiedyś powrócić do idei wymiany walorów i nawiązywania przyjacielskich kontaktów międzynarodowych. Czujemy się zobowiązani bowiem wiemy, że nasza strona internetowa jest oglądana  również poza granicami kraju. Panu Ferenczi dziękujemy za kontakt i  życzymy nawiązania dobrych kontaktów z polskimi filatelistami spod znaku "Cracoviana".

 skan044

Administrator