170. rocznica urodzin św. Brata Alberta

Informujemy, że staraniem OKF Cracoviana została wydana kartka okolicznościowa (2/2015) upamiętniająca 170. rocznicę urodzin św. Brata Alberta, patrona środowisk twórczych, której projektantami są Jerzy Duda oraz Andrzej Błaszczyk.
Prezentujemy kartkę ze Świętym Bratem Albertem, ofrankowaną (awers i rewers).

3

4


                                                                                                             Administrator